DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 35     <-- 35 -->        PDF

PRETHODNO PRIOPĆENJE — PRELIMINARY COMMUNICATION
UDK 630*232:551.58.002 Sura. list CXVII (1993) 253


PRIMJENA PLUVIOTERMIČKIH INDEKSA POVOLJNOSTI KLIME
ZA ŠUMSKU VEGETACIJU


Juraj MEDVEDOVIĆ*


SAŽETAK: Pluviolermički indeksi povoljnosti klime za šumsku
vegetaciju mogu se uspješno primijeniti za brojna ekološka
istraživanja u šumarstvu. Prikazan je način primjene za utvrđivanje
vrijednosti općekorisnih funkcija šume, zdravstvenog stanjašumskih sastojina i energetske bilanse tipova šuma. Za svaku navedenu
mogućnost primjene, prikazane su dosadašnje znanstvene
spoznaje suvremenih istraživača i prijedlozi za daljnja istraživanja,
u očekivanju novih vrijednih spoznaja.


K l j u č n e r i j e č i: Pluviotermički indeksi povoljnosti klime
za šumsku vegetaciju, općekorisne funkcije šume, zdravstveno
stanje, energetska bilanca.


PREDGOVOR


U časopisu Šumarskog instituta »RADOVI« Vol. 27, Br. 1, 1992., objavljen
je članak autora J. Medvedovića s naslovom »Pluviotermički indeksi
povoljnosti klime za šumsku vegetaciju« i karta indeksa Hrvatske, u višebojnom
tisku, u mjerilu 1:1,350.000. Recenzenti članka prof, dr B. Prpi ć
sa Šumarskog fakulteta, Zagreb i mr J. Milkovi č iz Državnog Hidrometeorološkog
zavoda, Zagreb, ocijenili su članak kao »prethodno priopćenje
«, u kojem se prikazuje originalna ideja, ali se preporučuje autoru da
u daljnim istraživanjima uključi i druge klimatske elemente kao što su
relativna vlažnost zraka, isparavanje, učestalost i jačina vjetra.


Autor indeksa ne samo da prihvaća preporuke recenzenata, već im i
zahvaljuje na njihovom doprinosu u stvaranju novog pojma važnog za daljnja
znanstvena istraživanja životnih prilika šumskih staništa.


Odmah nakon objave članka o indeksima povoljnosti klime, nekoliko
uglednih šumarskih znanstvenika zatražilo je od autora obrazloženje o nesuglasju
između, s jedne strane vrijednosti indeksa povoljnosti klime, i s druge
stanja vegetacije, odnosno šumske proizvodnje u nekim dijelovima Hrvatske.
U Šumarskom domu je 1. travnja ove godine održano predavanje s raspravom
o indeksima, a sadržaj rasprave je objavljen u »ŠUMARSKOM LISTU«
Br. 3—5, 1993. godine.


Iako je nedostatak indeksa u tome što su utvrđeni na temelju samo
dva klimatska elementa (temperature i oborine), ipak su, prema zaključku


* Dr Juraj Medvedović, Šumarski institut Jastrebarsko
253