DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Drugi čimbenik koji nalaže držanje perspektivnih grla do njihove gospodarske
starosti (6—7 godina) je ekonomska komponenta lovnog gospodarenja.
Takva grla će donosili znatno povoljnije financijske učinke ne samo
lovištu, već će putem njih biti predstavljen cijeli senjski kraj.


Da bi ostvarili jedinstvene smjernice gospodarenja populacijom muflona
senjskom području potrebna je tijesna suradnja svih lovišta, odnosno
zakupnika lovišta na čijim površinama se mufloni trajno ili povremeno zadržavaju.
Uz to valja ujednačiti kriterije uzgoja, zaštite i napose odstrela
ove atraktivne divljači.


Značaj ove populacije je višestruk:


1. Visoka kvaliteta trofeja, što je odraz dobrih stanišnih prilika, stabilne
populacije i dobrih nasljednih osobina.
2. Ova populacija je mogući izvor žive divljači za ona lovišta koja imaju
prirodne potencijale za uzgoj muflona, a do sada ga nisu imala, ili za lovišta
u kojima je u ratu uništen matični fond.
3. Mogućnost za dodatnu turističku ponudu užeg i šireg područja putem
lovnog turizma, foto-lova, atraktivnih planinarskih staza u koje je
uključeno promatranje faune i dr.
4. Iskorištena su nekadašnja staništa ovaca i koza. Nekadašnju eksenzivnu
poljoprivredu moguće je na ovim i sličnim prostorima zamijeniti
intenzivnim lovnim gospodarenjem.
Na kraju možemo zaključiti da se unošenjem muflona u lovište »Žrnovnica
« postigao izuzetan uspjeh koji pored postojećeg stanja pruža još cijeli
niz mogućnosti u razvoju same populacije i popratnih aktivnosti koje su
vezane uz nju. Trofejna struktura do sada stečenih grla garancije je da se
isplati uložili rad i sredstva u razvoj i očuvanje muflona na senjskom području.


LITERATUR A


Bojo vic i dr., 1984.: Uzgojni odstrel muflonske divljači. Referat sa savjetovanja


o muflonima 28.—29., 09. 1984. u Virpazaru.
Frković , A., 1989.: Lovačke trofeje. Lovački savez Hrvatske, str. 187—193.


Kljajić , M., 1991.: Novi pogledi na trofeje. Lovački vjesnik 6:12—13, Zagreb.


Krže, B., 1976.: Ocjenjivanje muflonov in divljih prašičev v naravi, Lovska zveza
Slovenije. Ziatorogova knjižnica.


Koubek , P. & V. Hrabe, 1987.: Kraniometricka Charakteristika a dvnamika rustu
toulcu muflonu z chovatelske oblasti »Svitavsko«. Folia Venatoria 17:69—79,
Bratislava.


L a ni s t e r & Wuttky: Muffelwild (Ovis amnion musimon Pallas)


Raku
šan, C, 1988.: Prispevek k etologii mufloni zvere. Folia Venatoria 18:
287—305, Bratislava.
Tuercke , F. & H. Tomiczek, 1982.: Das Muffelwild. Paul Parey. Hamburg und
Berlin.
. . 1987.: Velika ilustrirana enciklopedija Lovstva, svezak I. Građevinska knjiaa,
Beograd, str. 80—85.
. . . 1990.: Određivanje starosti ulovljenih muflona. Lovački vjesnik 9—10. Prijepis
iz Myslivosty.