DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 31     <-- 31 -->        PDF

DISKUSIJA


Uspješno unošenje muflona u neka lovišta u Hrvatskoj bio je poticaj
da se i u lovište »Žrnovnica« kod Senja unese ta atraktivna krupna divljač,
te je tako to lovište obogaćeno još jednom vrstom. Mufloni su uneseni 1980.
godine.


Uskoro se povećao ne samo broj muflona (od šest unešenih na tridesetak
grla), već se ta populacija proširila i izvan lovišta. Danas muflone
nalazimo na širem prostoru ispod i iznad jadranske magistrale.


Jedan od razloga brzog širenja muflonske divljači bio je dobar odabir
lokacije. Unesena vrsta je pronašla idealna staništa za svoj razvoj. To potvrđuje
analiza do sada stečenih trofeja. Ukupno 27 stečenih i obrađenih
trofeja pokazuju visoku potencijalnu trofejnu vrijednost te populacije muflona
i ujedno ukazuju na prerano odstrijeljivanje perspektivnih grla.


Obradom i analizom do sada stečenih trofeja uočava se izuzetna trofejna
kvaliteta populacije muflona koja se razvila na prostoru lovišta »Žrnovnica
« i okolnom području.


Možda je upravo takav genetski i stanišni potencijal, koji ima za posljedicu
visoku trofejnu vrijednost muflona, donekle uzrok odstrela relativno
mladih primjeraka. Naime, pojedini trofeji dosižu medalju već u trećoj
godini života (dakle s nepune tri godine starosti, a u četvrtoj godini imamo
primjerke koji dosižu zlatnu medalju (211.70 točaka CIC-a).


Iako nedostatak primjeraka, a time i podataka u starijoj dobi od 5 godina,
otežava donošenje relevantnih procjena i zaključaka o razvoju trofeja
muflona na širem prostoru lovišta »Žrnovnica«, može se pretpostaviti
realni rast trofeja i trofejne vrijednosti.


Bez obzira što je intenzitet rasta rogova u prve tri godine najizraženiji,
zasigurno bi i manji prirast u kasnijim godinama povećao već do tada zavidnu
bodovnu vrijednost trofeja.


Od ukupno 11 grla u četiri godine starosti čak 9 imamo s medaljom,
a u petoj godini do 3 stečena grla svi su u kategoriji medalja.


Treba sagledati i ekonomske elemente u gospodarenju s ovako potencijalno
vrijednom populacijom. Prema cjeniku odstrela divljači i usluga »Hrvatskih
šuma«, odstrel muflona trofejne vrijednosti 180.01 — 185.00 poena
stoji inozemnog lovca 1500 DM, a svaki daljnji poen do 250 dodatih, 100
DEM. Za trofej od 205.00 poena stranac će platiti 3500 DEM, a svaki daljnji
poen 300 DEM. Samo jedan više u kategoriji zlatne medalje osigurava
prosječni bruto osobni dohodak djelatnika u Republici Hrvatskoj, stoga je
i taj moment vrlo važan u orijentaciji i postavljanju ciljeva gospodarenja
ovom populacijom.


Sve do sada prikazano i izneseno ukazuje na potrebu još angažiranijeg
pristupa gospodarenju ovom vrstom ne samo na prostoru lovišta »Žrnovnica
« već i na prostorima gdje je ova divljač naseljena prirodnim širenjem
(migracijom).


Trebalo bi utvrditi brojno stanje cjelokupne populacije, te na osnovi


toga propisati odstrelnu kvotu. Pritom valja posebno naglasiti potrebu za


držanjem najkvalitetnijih jedinki više godina u lovištu, prvenstveno zbog


njihova sudjelovanja u reprodukciji.