DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 30     <-- 30 -->        PDF

ispod 1 godine starosti). Prosječna zakrivljenost lijevih rogova iznosi 29.3
cm, a desnih 29.4 cm, pa i ovaj podatak govori o ujednačenosti lijevih i
desnih rogova odnosno o simetričnosti trofeja.


S aspekta ocjenjivanja trofeja sve su trofeje u kategoriji visokih ocjena,
od mogućih 5 točaka koje se dodaju na zakrivljenost, većina trofeja
je dobila 4 ili 5 točaka. (Zakrivljenost od 29 do 29.99 cm daje 4 točke, a iznad
30 cm 5 točaka).


likupna ocjena trofeju


Prikaz ukupnih ocjena pojedinih trofeja vezano uz starost u vrijeme
odstrela dat je u tablici 1. Već samim pregledom ocjena može se zaključiti
da se radi o vrlo vrijednim trofejama. Njihov se raspon kreće od 171.00 cio


211.70 točaka (izuzela je trofeja grla ispod jedne godine starosti).
Značajno je napomenuti da je prosječna trofejna vrijednost grla 2—3
godine starosti 175.70 ločaka, a prosječna trofejna vrijednost grla između
3 i 4 godine doseže 197.80 točaka, što se već nalazi u kategoriji srebrne medalje.
Pored toga značajno je da od devet grla u starosnoj dobi 2—3 godine
(u trećoj godini starosti) tri dosižu medalje: dvije brončane i jedna srebrna
Od jedanaest grla u starosnoj dobi 3—4 godine (u četvrtoj godini starosti)
čak devet dosiže medalju: osam srebrnih i jedna zlatna medalja. Sva starija
grla od četiri godine koja su do sada stečena, dosegla su jednu od medalja.
Sve to govori o potencijalno kvalitetnoj populaciji muflonske divljači.
Nasljedne osobine (genotip) ove populacije u povoljnim stanišnim uvjetima
(područje submediterana) rezultat su ovako visoko ocjenjene trofeje
muflona. Iako je glavnina stečenih trofeja još u fazi razvoja, postignute su
trofejne vrijednosti kojima teže skoro svi uzgajivači ove divljači. Trofej
koji se ističe sa svojih 211.70 točaka ima tek nešto više od tri godine, a pored
njega u starosnoj dobi od 3—4 godine imamo čak 7 trofeja koji su prešli
200 točaka. Već nakon dvije godine imamo grla koja su nadohvat medalje


(184.25 točaka) pa stoga i ne čudi da od ukupno 27 stečenih i obrađenih trofeja
imamo čak 17 s medaljom. Srednja vrijednost koja je dobivena kao
aritmetička sredina svih trofeja iznosi 189.0 točaka. Dakle, cjelokupno gledano
dosada stečena grla u prosjeku daju brončanu medalju. Na grafikonu
4 vidi se brzi rast trofejne vrijednosti u prvim godinama živola te linija
koja predstavlja donju granicu medalje (185.00 točaka).


Na osnovi ovog grafikona kao i podataka iz tablica vidimo da su već
grla nakon treće godine života dostigla trofejne vrijednosti koje opravdavaju
i sam odstrel, no s gospodarskog gledišta a i na osnovi svih drugih praćenih
elemenata, za pretpostaviti je da bi održavanjem perspektivnih grla još
dvije do tri godine postigli ne samo medalje već i trofeje koje bi konkurirale
za prva mjesta u Hrvatskoj ali i šire. Iako je nedostatak podataka u
tablicama i grafikonima za starija grla očit, dade se naslutiti da bi grla u
starosti 6—7 godina dala svoj maksimum.


- U formuli za ucjenjivanje muflona došla je do promjena u tablici bodovanja
zakrivljenosti (»Lov. vjesnik« 6/91:11 —12). Nije precizirano koje su ocjene donijete
po starim, a koje po novim pravilima. Rezultati su prepisani iz. trofejnih
listova.
248