DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Statistička obrada podataka započela je izračunavanjem aritmetičkih
sredina svih elemenata, te računanjem standardne devijacije i standardne
pogreške (Tablica 2).


Na osnovi podataka iz tablice 2 načinjen je grafički prikaz pojedinih
elemenata za cijelu populaciju. Grafički su prikazani slijedeći elementi:


— srednja dužina lijevog i desnog roga po navršenoj prvoj godini života (Gl)
— ukupna dužina roga kada je odstrijeljen (Gl)
— opseg roga na prvoj, drugoj i trećoj trećini (G2)
— ocjena trofeja (G3)
REZULTATI ISTRAŽIVANJA


Prilikom statističke obrade podataka pokazalo se da je broj od 27 obrađenih
jedinki dovoljan za prikaz stanja i prognozu za daljnje gospodarenje,
no ti podaci su neravnomjerno raspoređeni jer u prvoj godini starosti
imamo jednu jedinku, u drugoj godini starosti također imamo jednu jedinku,
u trećoj devet, u četvrtoj čak jedanaest, a u petoj tri, dok npr. u
sedmoj i desetoj imamo po jednu trofejnu, a u šestoj, osmoj i devetoj godini
starosti nemamo podataka.


Prvi zaključak koji se nameće nakon obrade podataka je taj da su odstreljivana
uglavnom mlada grla koja još nisu postigla svoj maksimalan
stupanj razvoja trofeja. Sigurno je da su odstrijeljena grla nakon navršene
dvije ili tri godine starosti još uviek u naponu snage i fazi intenzivnog rasta
i razvoja trofeja, te bi ih veći dio kroz nekoliko godina imao vrijednije trofeje.


Prosječna starost


Prosječna starost svih odstrijeljenih grla iznosi 3.5 godine. Glavnina
stečenih trofeja potječe od mladih grla koja su još uvijek u fazi rasta i
razvoja kako tijela tako i trofeja, te bi se njihovim eventualnim ostavljanjem
na životu još izvjesno vrijeme mogle očekivati daleko vrijednije trofeje.
Pored toga šteta je što ova grla nisu imala mogućnosti sudjelovati u
reprodukciji muflona na ovom prostoru kroz duže vrijeme. Vjerojatno će i
ostali parametri pokazati smanjene vrijednosti barem što se tiče prosjeka
zbog ovako niske prosječne starosne dobi.


Duzina rogova


Grafikon 1. pokazuje prosječan rast rogova po navršenoj prvoj godini
života te ukupnu dužinu rogova ovisno o ukupnoj starosti odstrijeljenih grla.
Vidljivo je da su sve trofeje u prvoj godini života postigle približno istu
dužinu, a dužine lijevog i desnog roga gotovo se podudaraju. Približno ista
dužina rogova u prvoj godini života ukazuje na jednoličnu populaciju koja
ima stabilnu genetsku osnovu a kako se nalaze u istim ekološkim uvjetima
to je rast kod svih grla dosta ujednačen. Prosječna dužina rogova po navršenoj
prvoj godini života svih izmjerenih jedinki iznosi 29,9 cm za lijevi i za
desni rog (tablica 2). Radi se dakle o populaciji ujednačenih trofeja kao i
simetričnosti barem što se tiče rasta u prvoj godini.