DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 22     <-- 22 -->        PDF

daći koji su istovjetni s podacima iz trofejnih listova samo su prepisani,
jer se ne sumnja u ispravnost i korektnost tili podataka.


Ostali mjerljivi elementi uzimani su mjerenjima s čeličnom savitljivom
trakom i šumarskom promjerkom do točnosti u milimetar. Trofeji su
fotografirani s dvije fotografije i to sprijeda i bočno.


Kompletan opis i procjena trofeja rađeni su na temelju zapažanja kalakteristika
i podataka koje smo izmjerili, te je na kraju za svaki trofej
dan zaključak o tome da li je odstrel trofeja opravdan ili ne, te obrazloženje
tog zaključka.


Tijekom istraživanja prikupljeni su podaci za 27 stečenih muflona. Prvo
je određena starost stečenih grla. Procjena starosti vršena je pomoću zubala
i to metodom pregleda stanja zubala te promjene zuba iz mliječnih u
trajne, za one trofeje kod kojih je sačuvana donja vilica s kompletnim zubalom.
To je najpouzdanija metoda za ocjenjivanje starosti do 5 godina.
Starost je određena vrlo precizno, u godinama i mjesecima. Za četrnaest jedinki
starosi se nije mogla precizno odrediti jer nisu imale donje čeljusti
ili zube. Tada je starost utvrđena pomoću godišnjih prstena na rogovima.


Analizirane su sve mjere koje su i inače sastavni dio ocjenjivanja trofeja
muflona prema međunarodnoj formuli (CIC), te podaci o dužini rogova
nakon prve i treće godine života.


Sve veličine evidentirane su posebno za lijevi i posebno za desni rog.
Pored ovih mjerljivih elemenata evidentirana je boja i prstenastost rogova.
Umjesto točaka koje se dodjeljuju za zavinutost (zakrivljenost) rogova u
tablici su prikazane apsolutne vrijednosti za lijevi i desni rog kako bi cjelovitije
prikazali taj elemenat. Na kraju smo dobili slijedeće podatke:


1. Broj grla
2. Starost u godinama
3. Dužina lijevog i desnog roga po navršenoj prvoj godini života
4. Dužina lijevog i desnog roga po navršenoj trećoj godini života
5. Ukupna dužina lijevog i desnog roga
6. Opseg lijevog i desnog roga na prvoj trećini
7. Opseg lijevog i desnog roga na drugoj trećini
8. Opseg lijevog i desnog roga na trećoj trećini
9. Raspon rogova
10. Boja rogova
U. Prstenastost
12. Zakrivljenost lijevog i desnog roga
13. Ocjena trofeja
Ovih 13 podataka potrebno je za detaljnu analizu trofeja, a odvojeni
prikaz veličina lijevog i desnog roga treba pokazati izgled odnosno simetrićnost
trofeja. Sve to daje predodžbu o muflonu kao trofejnoj divljači.


4. OBRADA PODATAKA
Prvo je izvršeno sustavno slaganje prikupljenih podataka odnosno trofeja
(Tablica 1). Kriterij za slaganje bio je starost odstrijeljenog grla. Na
osnovi utvrđene starosti formirane su grupe podataka po godinama starosti.