DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 21     <-- 21 -->        PDF

PODRUČJE ISTRAŽIVANJA


Uzgojnu lovište »Žrnovnica« veličine je oko 500 ha. Omeđeno je s istočne
i južne strane jadranskom magistralom i cestom za Lukovo Otočko. Sjevernu
i zapadnu granicu čini more.


Nadmorska visina lovišta kreče se od 0—217 metara. Teren je kamenit.
Vegetacija pripada submediteranskoj zoni hrasta medunca i crnog jasena.
Od biljnih vrsta prevladavaju: crni jasen, crni grab, maklen, zelenika, hrast
medunac, rašeljka, glog, drača, a obilje šmrike pruža dobru zaštitu ljeti
od pripeke, a zimi od hladnih vjetrova.


Nekoliko desetaka hektara površine sačinjavaju livade i pašnjačke površine.
Na tri lokaliteta u lovištu voda je izvorska, a izgrađeno je i jedno
pojilište sa stalnim napajanjem iz vodovoda. Hrane ima dovoljno tijekom
cijele godine, tako da prihranjivanje nije potrebno.


NAČIN ISTRAŽIVANJA


Od lovne sezone 1985/86. sav trofejni odstrel obavljan je na terenu uzgojnog
lovišta »Žrnovnica«, te su i svi obrađeni trofeji, s tog užeg lokaliteta.


Mjerenja su vršena nakon obrade trofeja tj. iskuhavanja i uređivanja,
te nakon ocjenjivanja strane službene komisije za ocjenjivanje trofeja. Po