DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 19     <-- 19 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI — ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
UDK 630*639.1.492.13 (Ovis ammon musimon Pall.) Sum. list CXVII (1993) 237


TROFEJNA STRUKTURA MUFLONA (Ovis ammon musimon Pali.)
U LOVIŠTU »2RNOVNICA« SENJ


Josip TOMLJENOVIĆ, Marijan GRUBEŠIĆ i Vlatko SKORUP*


SAŽETAK: Muflon (Ovis ammon musimon Pali.) unesen je u
lovište »Žrnovnica« kod Senja 1980. godine. Matično stado se u
prikladnom staništu ubrzo brojčano povećalo, te je došlo i do
migriranja muflona u okolne predjele.


Analiza trofeja do sada stečenih muflona pokazuje da se radi


o populaciji vrlo velikog trofejnog potencijala. Od ukupno 27 stečenih,
obrađenih i ocijenjenih trofeja, čak 17 je dostiglo jednu od
medalja prema međunarodnim kriterijima ocjenjivanja trofeja(CIC). Uglavnom su odstreljivana mlada grla, tako da u trećojgodini imamo devet odstrijeljenih grla, a u četvrtoj čak jedanaest,
dok je u starijoj dobi odstrijeljeno tek pet od ukupno 27 stečenih
grla. To više ukazuje na trofejnu vrijednost populacije koja obećava
još vrijednije trofeje ukoliko se perspektivnim grlima pružimogućnost za duži život i sudjelovanje u reprodukciji.
Ključne riječi: muflon, unošenje divljači, populacija,
trofeje, trofejna vrijednost.


UVOD


Muflon ili divlja ovca (Ovis ammon musimon Pallas 1811) potječe sa
sredozemnih otoka Sardinije i Korzike. Do polovice prošlog stoljeća bio je
autoktona vrsta samo u tiskom Sredozemnom području.


Uzgoj muflona u srednjoj Europi počinje unošenjem ove divljači s
Korzike od strane princa Eugena Savojskog 1730. godine u ondašnji park
Belveder kod Beča. Kasnije je muflon naseljen u Češku, Slovačku, Njemačku,
Poljsku, kao i u niz drugih europskih i prekomorskih zemalja. Vodeće
zemlje danas su, kako po brojnosti muflona tako i po kvaliteti trofeja,
Češka i Slovačka.


Ozbiljniji pokušaji naseljavanja muflona u Hrvatsku započinju nakon
drugog svjetskog rata i to uglavnom osnivanjem ograđenih uzgajališta. Danas
se muflonska divljač uzgaja u Hrvatskoj na slijedećim lokalitetima:
Brijuni, Delnice, Cres, Krmpote kod Novog Vinodolskog, Senj, Jablanac,


* Josip Tomljenović, LD »Jarebica« Senj; mr. Marijan Grubešić, Šumarski
fakultet, Zagreb; Vlatko Skorup, dipl. inž. Uprava šuma Senj.
237