DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Graf. 6 — Graph 6
Klimadijagrami prema H. Walteru— The Climate Diagrams According to H.Walter


ob d
a) Stanica, b) Nadmorska visina stanice, c) Broj godina motrenja, d) Srednja
godišnja temperatura zraka (°C), e) Srednja godišnja količina oborina, f) Srednji
minimum temperature zraka najhladnijeg mjeseca, g) Apsolutni minimum temperature
zraka, h) Srednji maksimum temperatura zraka najtoplijeg mjeseca, i)
Apsolutni maksimum temperature zraka, j) Srednje kolebanje temperature zraka,
k) Srednje mjesečne temperature zraka, 1) Srednje mjesečne količine oborina, m)
Sušno razdoblje, n) Razdoblje suhoće, o) Vlažno razdoblje, p) Mjeseci s apsolutnim
minimumom temperature zraka ispod 0°C.


žemo naći u starijim sastojinama, kao čiste sastojine i u mješovitim sasto


jinama na površini većoj od 50 ha. U šumskom predjelu Musapstan Šumarije
Zadar u odjelu 11 imamo čistu sastojinu pinije na površini od 8,37 ha.


2. Uspješno pošumljivanje pinijom je moguće, što pokazuje i naš pokus
na otoku Rabu. Naime, uspjeh preživljavanja pinije nije ništa slabiji od preživljavanja
alepskog bora, koji se smatra osnovnom vrstom za pošumljivanje
eumediterana.
3. Prirast u debljinu 40. i 55. godine starosti srednjeg plošnog stabla
pokazuje da je distribucija prsnih promjera blage desne asimetrije ili pozitivne
asimetrije (graf. 1).
4. Visinski prirast sastojine još uvijek postoji, što se vidi iz priložene
visinske krivulje, graf. 2.
5. Volumni prirast je aktivan, što je pak vidljivo iz tablice 1., a za posljednjih
15 godina prosječni godišnji volumni prirast iznosi 7,38 m3.