DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 137     <-- 137 -->        PDF

marskog inspektora u Koprivnici odakle


I. travnja I960, godine prelazi u Šumsko
gospodarstvo »Kalnik« u Križevcima za
šefa plana. Na toj je dužnosti gotovo četiri
godine, jer je tek od 1. veljače 1964.
godine opet u Bjelovaru na dužnosti referenta
plana u Šumskom gospodarstvu
»Mojica Birta« (prijašnje Š. g. »Garjevica
«). Ubrzo, već krajem srpnja iste godine,
odlaze iz Bjelovara u Karlovačko
šumsko gospodarstvo i kao šef plana ostaje
na toj dužnosti do umirovljenja 30.
srpnja 1974. godine. U Karlovcu proveo je
i svoje umirovljeničke dane.
Kolegu Hrsku resila je stručnost i marljivost
u radu te je s osobitim zadovoljstvom
obavljao terenske radove kao doznake
stabala, a u svojstvu inspektora,
obavljao je kontrolu doznačenih stabala.
Tako se, kako za ovaj nekrolog piše
kolega Rudolf T o m e k, u prvom planu
bavio uzgojem što vri´jednijih sastojina
te je, npr., nemilosrdno brisao
doznake za sječu elitnih stabala pod izlikom
»visokih proreda« a s druge strane
tražio strogo poštivanje izvršenja planova
pošumljavanja ili njege mladih sa


stojina počevši od guštika i mladika pa
lako dalje. 1) ori podizanja plantaža topola
šestdesetih godina protivi se stihijskom
radu te došavši u sukob s političkim čimbenicima
radije napušta radno mjesto
otkazom i prelazi u drugu ustanovu. Međutim
kao pretpostavljeni bio je prema
mlađim kolegama, a osobito početnicima,
kao što je bio i potpisani, susretljiv i sa
strpljivošću ih uvodio u posao. U poslu
bio je staložen i nikada nije povisivao
ton govora, a reakcija na ljutnju bila mu
je uzrečica »Au zemlju mu«. U ugodnoj
uspomeni ostao je sudionicima stručnih
skupova ili društvenih izleta koji nisu
prošli bez njegove pjesme, a posebno one
»Cvancigu sam mal«.


Sa strukom i kolegama ne rastaje se
ni nakon umirovljenja što se očitovalo i
njegovim čestim dolascima iz Karlovca
u Zagreb na »Šumarske četvrtke«. Svojim
radom i kolegijalnosti kolega Ivo Hrska
u punoj mjeri zavređuje ovih nekoliko
redaka kao trajni spomen na čovjeka koji
je suvremenicima ostao u najljepšoj uspomeni
i sjećanju.


Pavao Vojt, dipl. inž. šum.


ZVONKO PARAĐIKOVIĆ


dipl. ing. šum.


(1928—1993.)


24. ožujka 1993. umro je, a 26. ožujka
1993. sahranjen na mjesnom groblju
u Šestinama kraj Zagreba Zvonko Parađiković
dipl. ing. šum. u mirovini. U ime
Hrv. šum. društva Zagreb od pokojnika
se oprostio g. Vladimir Špoljarić, dipl.
ing. šum. u mir. koji je svojim biranim
i toplim riječima u kratkim crtama izložio
pokojnikov životni put.
Pošto je njegov radni vijek bio razmjerno
kratak svega 25 godina, a od toga
je najdulje — 10 god. radio na pod