DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 135     <-- 135 -->        PDF

sjemenarstvu koja je i ostvarena 1. svibnja
1959. godine, osnivanjem Zavoda za
kontrolu šumskog sjemena u Hrvatskoj
sa sjedištem u Rijeci.


Kolega Regent imenovan je za ravnatelja
Zavoda na kojem položaju ostaje
do 31. prosinca 1973. godine. Godine marljivog
i savjesnog rada inž. Regenta i
njegovih suradnika nisu prošle nezapaženo,
te je inž. Regent sa suradnicima dobio
nagradu grada Rijeke za 1968. godinu.
1974. godine Zavod za kontrolu šumskog
sjemena se udružuje sa Institutom za
šumarska i lovna istraživanja Zagreb i
Institutom za četinjače u Jastrebarskom
u Šumarski institut, u kojem inž. Boris
Regent vodi Odjel za oplemenjivanje šumskog
drveća i sjemenarstva do kraja svog
djelovanja tj. do sredine 1982. godine kada
odlazi u mirovinu. U tom vremenu
obavlja mnoge odgovorne dužnosti u Institutu,
Znanstvenom vijeću i Vijeću istraživača
i komisijama, zatim i u komisijama
na Saveznoj i Republičkoj razini
vezanim za poslove šumskog sjemenarstva
od zakonskih propisa do standarda.
Također sudjeluje na mnogim skupovima
u zemlji i inozemstvu.


Sa grupom suradnika vršio je istraživanja
vezana za utvrđivanje kvalitativnih
osobina šumskog sjemena domaćih i
stranih vrsta drveća i definiranja metoda
gospodarenja sa sastojinama čija je namjena
proizvodnje kvalitetnog šumskog
sjemena. Objavio je knjigu »Šumsko sjemenarstvo
« (2 izdanja) i 39 znanstvenih
i stručnih radova.


BIBLIOGRAFI1A


MUCALO, VITOMIR, REGENT, BORIS. Ispitivanja
o mogućnostima i ispravnosti upotrebe biokemijske
metode (tetrazol, indigokarmin) za određivanje
vitaliteta sjemena obične jele (Abies alba
Mill.) i himalajskog cedra (Cedrus deodara Laws.)
Zagreb 1968. Izdanje Poslovnog udruženja šumsko
privrednih organizacija, Zagreb, 1—29.


MUCALO, VITOMIR, REGENT. BORIS. Određivanje
vitaliteta sjemena nekih vrsta četinjača topografskim
metodama (alepski, brucijski i crni bor).


REGENT, BORIS. Prilog poznavanju uzgoja bi


ljaka iz ploda pitomog kestena i maruna, Zagreb,


1´954.


REGENT, BORIS. Pojava letalnih tipova bilja


ka kod hrasta medunca (Quercus lanuginosa Thuill.),


Zagreb, 1954. Anali Instituta za eksperimentalno šu


marstvo JAZU.


REGENT, BORIS. Prijedlog normi za kvalitetu
i ispitivanje sjemena šumskog drveća i grmlja listača,
Beograd, 1957. Dokumentacija za tehnologiju
i tehniku u šumarstvu.


REGENT, BORIS. Gospodarenje u listopadnim
primorskim šumama nizinskog uzgoja i njihovo melioriranje,
Zagreb, 1958.


REGENT, BORIS. Sjemenske baze četinjača i
listača u SR Hrvatskoj Zagreb, 1963. Izdanje Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. Nova, brza metoda određivanja
klijavosti hrastova žira u klijalici na podlozi, od
filter-papira, Zagreb, 1966. Izdanje Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. Uputstva za izbor, izdavanje
i bonitiranje prirodnih šumsko-sjemenskih objekata,
Zagreb, 1968. Bilten 6.


REGENT, BORIS. Određivanje vitaliteta sjemena
obične jele (Abies alba Mill.) i himalajskog cedra
(Cedrus deoara Laws.) metodom rastenja eksplantiranih
embriona, Zagreb, 1968. Izdanje poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. Tehničke upute za ispitivanje
kvalitete i zdravstvenog stanja šumskog sjemena,
Zagreb, 1970.


REGENT, BORIS. Šumsko sjemenarstvo, Zagreb,
1972. Izdanje Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija 1960.


REGENT, BORIS. Njega i genetska melioracija
objekta za proizvodnju normalnog šumskog sjemena,
Osijek, 1974. Informativni bilten — Šumskopnvredno
poduzeće Slavonska šuma.


REGENT, BORIS. Šumsko sjemenarstvo u SR
Hrvatskoj, stanje i problematika, Beograd, 1978.
Jugoslavenski poljoprivredno-šumarski centar 10—20.
Savjetovanje o proizvodnji, doradi, uskladištenju i
uvozu šumskog sjemena, Mengeš.


REGENT, BORIS, šumsko sjemenarstvo, Beograd,
1980. Jugoslavenski poljoprivredni šumarski
centar. Dokumentacija za tehnologiju i tehnike u
šumarstvu, 79.


REGENT, BORIS, MUCALO, VITOMIR. Mogućnosti
i način konzerviranja sjemena obične jele (Abies
alba Mill.), Zagreb, 1964. Izdanje Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. MUCALO, VITOMIR. Stimuliranje
klijavosti i energije klijanja sjemena obić
ne jele i zelene duglazije prethodnim tretiranjem,
Beograd, 1966. Dokumentacija za tehnologiju i tehniku
u šumarstvu, 34.


REGENT, BORIS, MUCALO, VITOMIR. Ispitivanje
o mogućnosti vitaliteta sjemena Fraxinus spp.
i Acer spp. metodom sposobnosti rastenja eksplantiranih
embriona, Zagreb, 1967. Izdanje Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija, 1—24.


REGENT, BORIS, MUCALO,^ VITOMIR. Prilog
poznavanju čistoće, apsolutne težine i metoda za
određivanje Klijavo^a sjemena zelene duda/ijt. h
ješke, crnog graba i obična judina drva, Zagreb.
1968. Izdanje Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija.


REGENT, BORIS, MUCALO, VITOMIR. Kvalitativna
svojstva sjemena obične jele u odnosu na
sušenje. Istraživanje uzroka i posljedica sušenja
prirodnih jelovih šuma u SR Hrvatskoj, Zagreb,
1957. Radovi 23, 115—125.


Ne manje značajno je bilo organiziranje šumskog
sjemenarstva u našoj zemlji," od izbora najljepših
dijelova prirodnih sastojina za proizvodnju
kvalitetnog šumskog sjemena, do propisivanja dugoročnih
i kratkoročnih mjera gospodarenja s čim
u svezi je, za njegova djelovanja, napravljen veliki
broj elaborata za priznate sjemenske sastojine.


Kroz nekadašnji Zavod i uz savjestan
rad njegovih djelatnika za više od tridesetak
godina rada prošle su velike koli


353