DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 134     <-- 134 -->        PDF

10.
Privremena uputstva (Podsjetnik) za
osnivanje produkcionih četinjača brzog
rasta s poljoprivrednim međukulturama,
Zagreb 1960. (rukopis predan
Jug. savjetodavnom centru za poljoprivredu
i šumarstvo).
11.
Sjeme i rasadnička proizvodnja četinjača
ubrzanog rasta, Jastrebarsko
1960. (rukopis).
c) Recenzije i prijevodi


12.
Koristeći talijanski časopis »Monti e
boschi« napisao »Četinari brzog rasta
«. Jug. savjetodavni centar za poljoprivredu
i šumarstvo, br. 17, 1958.
13.
Zelena duglazija u njenoj postojbini.
Prijevod sa talijanskog rada A. Pa-
BORIS REGENT
dipl. ing. šumarstva
(1918—1993.)


U Rijeci ´je 24. 4. 1993. godine nakon
duge i teške bolesti umro naš umirovljeni
kolega Boris Regent, dipl. ing. šumarstva,
direktor Zavoda za kontrolu šum


varia. Jug. savjetodavni centar za poljoprivredu
i šumarstvo, br. 24, 1960.


14.
Četinari — južnoafričke metode uzgoja
(sa 2. Hajdinom). Prijevod knjige
N. E. Hiley: Conifers — South
African methods of cultivation. Jug.
savjetodavni centar za poljoprivredu
i šumarstvo, 1960.
d) Kao umirovljenik izradio u rukopisu:


15.
Priručnik: Uzgoj i njega pojedinih
vrsta cvijeća, ukrasnog raslinstva i
ukrasnog grmlja. Klasifikacija cvjetnih
kultura, razmnožavanja cvjetnog
i ostalog materijala.
Dr.
Nikola Komlenović i dr. Joso Gračan


skog sjemena u Republici Hrvatskoj i
rukovoditelj Odjela za oplemenjivanje
šumskog drveća i sjemenarstvo Šumarskog
instituta, Jastrebarsko.


Na ispraćaju na vječni počinak na Trsatskom
groblju nazočni su bili djelatnici
Šumarskog instituta Jastrebarsko, kao i
njegovi nekadašnji i najbliži suradnici na
poslu, a u ime Šumarskog instituta se
od pokojnika oprostio ravnatelj dr. Joso
Gračan.


Kolega Boris je rođen 15. listopada
1918. godine u Divači — općina Sežana.
Na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu diplomirao je 1946. godine, te
od tada do 1949. godine radi na području
Istre i Hrvatskog Primorja. Godinu
iza toga djelatnik je Saveznog instituta
za pošumljivanje i melioraciju krša u
Splitu. Od 1950. do 1975. godine suradnik
je Instituta za eksperimentalno šumarstvo
JAZU u Zagrebu. Dvije godine iza
toga radi u Institutu za šumarska i lovna
istraživanja u Zagrebu. U međuvremenu
rađa se zamisao o organiziranju istraživačkog
i operativnog rada na šumskom
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 135     <-- 135 -->        PDF

sjemenarstvu koja je i ostvarena 1. svibnja
1959. godine, osnivanjem Zavoda za
kontrolu šumskog sjemena u Hrvatskoj
sa sjedištem u Rijeci.


Kolega Regent imenovan je za ravnatelja
Zavoda na kojem položaju ostaje
do 31. prosinca 1973. godine. Godine marljivog
i savjesnog rada inž. Regenta i
njegovih suradnika nisu prošle nezapaženo,
te je inž. Regent sa suradnicima dobio
nagradu grada Rijeke za 1968. godinu.
1974. godine Zavod za kontrolu šumskog
sjemena se udružuje sa Institutom za
šumarska i lovna istraživanja Zagreb i
Institutom za četinjače u Jastrebarskom
u Šumarski institut, u kojem inž. Boris
Regent vodi Odjel za oplemenjivanje šumskog
drveća i sjemenarstva do kraja svog
djelovanja tj. do sredine 1982. godine kada
odlazi u mirovinu. U tom vremenu
obavlja mnoge odgovorne dužnosti u Institutu,
Znanstvenom vijeću i Vijeću istraživača
i komisijama, zatim i u komisijama
na Saveznoj i Republičkoj razini
vezanim za poslove šumskog sjemenarstva
od zakonskih propisa do standarda.
Također sudjeluje na mnogim skupovima
u zemlji i inozemstvu.


Sa grupom suradnika vršio je istraživanja
vezana za utvrđivanje kvalitativnih
osobina šumskog sjemena domaćih i
stranih vrsta drveća i definiranja metoda
gospodarenja sa sastojinama čija je namjena
proizvodnje kvalitetnog šumskog
sjemena. Objavio je knjigu »Šumsko sjemenarstvo
« (2 izdanja) i 39 znanstvenih
i stručnih radova.


BIBLIOGRAFI1A


MUCALO, VITOMIR, REGENT, BORIS. Ispitivanja
o mogućnostima i ispravnosti upotrebe biokemijske
metode (tetrazol, indigokarmin) za određivanje
vitaliteta sjemena obične jele (Abies alba
Mill.) i himalajskog cedra (Cedrus deodara Laws.)
Zagreb 1968. Izdanje Poslovnog udruženja šumsko
privrednih organizacija, Zagreb, 1—29.


MUCALO, VITOMIR, REGENT. BORIS. Određivanje
vitaliteta sjemena nekih vrsta četinjača topografskim
metodama (alepski, brucijski i crni bor).


REGENT, BORIS. Prilog poznavanju uzgoja bi


ljaka iz ploda pitomog kestena i maruna, Zagreb,


1´954.


REGENT, BORIS. Pojava letalnih tipova bilja


ka kod hrasta medunca (Quercus lanuginosa Thuill.),


Zagreb, 1954. Anali Instituta za eksperimentalno šu


marstvo JAZU.


REGENT, BORIS. Prijedlog normi za kvalitetu
i ispitivanje sjemena šumskog drveća i grmlja listača,
Beograd, 1957. Dokumentacija za tehnologiju
i tehniku u šumarstvu.


REGENT, BORIS. Gospodarenje u listopadnim
primorskim šumama nizinskog uzgoja i njihovo melioriranje,
Zagreb, 1958.


REGENT, BORIS. Sjemenske baze četinjača i
listača u SR Hrvatskoj Zagreb, 1963. Izdanje Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. Nova, brza metoda određivanja
klijavosti hrastova žira u klijalici na podlozi, od
filter-papira, Zagreb, 1966. Izdanje Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. Uputstva za izbor, izdavanje
i bonitiranje prirodnih šumsko-sjemenskih objekata,
Zagreb, 1968. Bilten 6.


REGENT, BORIS. Određivanje vitaliteta sjemena
obične jele (Abies alba Mill.) i himalajskog cedra
(Cedrus deoara Laws.) metodom rastenja eksplantiranih
embriona, Zagreb, 1968. Izdanje poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. Tehničke upute za ispitivanje
kvalitete i zdravstvenog stanja šumskog sjemena,
Zagreb, 1970.


REGENT, BORIS. Šumsko sjemenarstvo, Zagreb,
1972. Izdanje Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija 1960.


REGENT, BORIS. Njega i genetska melioracija
objekta za proizvodnju normalnog šumskog sjemena,
Osijek, 1974. Informativni bilten — Šumskopnvredno
poduzeće Slavonska šuma.


REGENT, BORIS. Šumsko sjemenarstvo u SR
Hrvatskoj, stanje i problematika, Beograd, 1978.
Jugoslavenski poljoprivredno-šumarski centar 10—20.
Savjetovanje o proizvodnji, doradi, uskladištenju i
uvozu šumskog sjemena, Mengeš.


REGENT, BORIS, šumsko sjemenarstvo, Beograd,
1980. Jugoslavenski poljoprivredni šumarski
centar. Dokumentacija za tehnologiju i tehnike u
šumarstvu, 79.


REGENT, BORIS, MUCALO, VITOMIR. Mogućnosti
i način konzerviranja sjemena obične jele (Abies
alba Mill.), Zagreb, 1964. Izdanje Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija.


REGENT, BORIS. MUCALO, VITOMIR. Stimuliranje
klijavosti i energije klijanja sjemena obić
ne jele i zelene duglazije prethodnim tretiranjem,
Beograd, 1966. Dokumentacija za tehnologiju i tehniku
u šumarstvu, 34.


REGENT, BORIS, MUCALO, VITOMIR. Ispitivanje
o mogućnosti vitaliteta sjemena Fraxinus spp.
i Acer spp. metodom sposobnosti rastenja eksplantiranih
embriona, Zagreb, 1967. Izdanje Poslovnog
udruženja šumsko privrednih organizacija, 1—24.


REGENT, BORIS, MUCALO,^ VITOMIR. Prilog
poznavanju čistoće, apsolutne težine i metoda za
određivanje Klijavo^a sjemena zelene duda/ijt. h
ješke, crnog graba i obična judina drva, Zagreb.
1968. Izdanje Poslovnog udruženja šumsko privrednih
organizacija.


REGENT, BORIS, MUCALO, VITOMIR. Kvalitativna
svojstva sjemena obične jele u odnosu na
sušenje. Istraživanje uzroka i posljedica sušenja
prirodnih jelovih šuma u SR Hrvatskoj, Zagreb,
1957. Radovi 23, 115—125.


Ne manje značajno je bilo organiziranje šumskog
sjemenarstva u našoj zemlji," od izbora najljepših
dijelova prirodnih sastojina za proizvodnju
kvalitetnog šumskog sjemena, do propisivanja dugoročnih
i kratkoročnih mjera gospodarenja s čim
u svezi je, za njegova djelovanja, napravljen veliki
broj elaborata za priznate sjemenske sastojine.


Kroz nekadašnji Zavod i uz savjestan
rad njegovih djelatnika za više od tridesetak
godina rada prošle su velike koli


353
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 136     <-- 136 -->        PDF

čine uzoraka šumskog sjemena iz nizinskih
sastojina hrasta lužnjaka, zatim sastojina
jele i smreke naših dinarida do
mirisnih šuma primorskih borova mediterana
za koje je napisano više od trideset
tisuća primjeraka dokumenata itd.


Diljem lijepe nam naše domovine nema
šumarije u kojoj nije poznata djelatnost
i rad kolege Borisa i nekadašnjeg
Zavoda za kontrolu šumskog sjemena, te
je nama — njegovim nasljednicima os-


IVAN HRSKA
dipl. inž. šum.


(1907—1991)


Naš dragi kolega Ivan — Ivo Hrska
napustio nas je 7. listopada 1991. godine
u Karlovcu u kojem je i rođen 27. prosinca
1907. godine. Umro je u vrijeme kada
je na mladu Hrvatsku državu napadala
tadanja jugoslavenska armija a od kojih
nije bio pošteđen ni Karlovac. Tako je i
posljednji ispraćaj pokojnog Ive na karlovačkom
groblju Dubovac obavljen pod
prijetnjom topovskih i inih hitaca te se
na groblju uz kćerku gđu Pleško našla
tek skupina njegovih bivših kolega i suradnika
iz Šumskog gospodarstva, sada
Uprave šume, u Karlovcu a nad otvorenim
grobom zahvalio se na njegovom radu
i u ime kolega oprostio Mr Ivan
M r z 1 j a k, upravitelj Uprave šuma Karlovac.


Kolega Hrska u Karlovcu je završio,
osnovnu školu i gimnaziju, a šumarstvo
na Gospodarsko-šumarskom fakultetu u
Zagrebu apsolvirao je 1930/31. šk. godine.
S radom u struci počeo je tek 1. ožujka
1935. godine u taksaciji Brodske imovne
općine u Vinkovcima odakle je nakon godinu
i mjesec dana premješten Đurđevačkoj
imovnoj općini za upravitelja Šumarije
Novigrad. Pred kraj 1940. godine premješten
je za kotarskog šumarskog re-


tala još veća obveza za nastavak njegove
pionirske djelatnosti. Dragi kolega Boris,
neka Vam ova kamenita mediteranska
Trsatska gruda pruži pod ovim čempresima
vječni smiraj.


Za sve što je naš dragi kolega Boris
učinio za razvoj hrvatskog šumarstva i
znanstvenoistraživačkog rada, neka mu je
vječna slava i hvala.


Mr. Karmelo Poštenjak


ferenta u Karlovcu na kojoj dužnosti ostaje
do kraja listopada 1942. godine kada
je postavljen za upravitelja Šumarije
u Novoj Gradiški, tada već podržavljene
istoimene imovne općine. Na toj dužnosti
dočekao je i kraj drugog svjetskog
rata, a za lirsku to je početak čestih premještanja
i na različite dužnosti.


Prvo premještanje glasilo je za upravitelja
šumskih manipulacija u Okučanima
i u Donjem Rajiću da već 1. siječnja
1946. godine nastupa dužnost upravitelja
Manipulacije u Đurđenovcu. Dva mjeseca,
studeni i prosinac, 1946. godine radi
kao referent u ZEMŠUMPOH-u u Karlovcu
(Zemaljskom šumskom poduzeću Hrvatske)
u Karlovcu a zatim do kraja mjeseca
travnja 1947. godine kao šumarski
referent u Kotarskom narodno-oslobodilačkom
odboru u Karlovcu. Slijede mjesla
i dužnosti upravitelja Šumarije u
Đurđevcu (do 30. kolovoza 1948.), referada
u Šumskom gospodarstvu »Garjevica«
u Bjelovaru a od 1. lipnja 1949. godine
šefa proizvodnje u Šumskom gospodarstvu
»Kalnik« u Koprivnici. Od 1. rujna
1950. godine ponovo je u Bjelovaru. Najprije
na dužnosti šefa proizvodnje u Šum.
gospodarstvu, zatim od 1. lipnja 1954. do


30. prosinca 1955. na dužnosti šumarskog
inspektora a od 1. siječnja 1956. godine
opet u Šum. gospodarstvu u Sekciji za
uređivanje šuma. U Bjelovaru ´je do kraja
veljače 1958. godine kada odlazi za šu


ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 137     <-- 137 -->        PDF

marskog inspektora u Koprivnici odakle


I. travnja I960, godine prelazi u Šumsko
gospodarstvo »Kalnik« u Križevcima za
šefa plana. Na toj je dužnosti gotovo četiri
godine, jer je tek od 1. veljače 1964.
godine opet u Bjelovaru na dužnosti referenta
plana u Šumskom gospodarstvu
»Mojica Birta« (prijašnje Š. g. »Garjevica
«). Ubrzo, već krajem srpnja iste godine,
odlaze iz Bjelovara u Karlovačko
šumsko gospodarstvo i kao šef plana ostaje
na toj dužnosti do umirovljenja 30.
srpnja 1974. godine. U Karlovcu proveo je
i svoje umirovljeničke dane.
Kolegu Hrsku resila je stručnost i marljivost
u radu te je s osobitim zadovoljstvom
obavljao terenske radove kao doznake
stabala, a u svojstvu inspektora,
obavljao je kontrolu doznačenih stabala.
Tako se, kako za ovaj nekrolog piše
kolega Rudolf T o m e k, u prvom planu
bavio uzgojem što vri´jednijih sastojina
te je, npr., nemilosrdno brisao
doznake za sječu elitnih stabala pod izlikom
»visokih proreda« a s druge strane
tražio strogo poštivanje izvršenja planova
pošumljavanja ili njege mladih sa


stojina počevši od guštika i mladika pa
lako dalje. 1) ori podizanja plantaža topola
šestdesetih godina protivi se stihijskom
radu te došavši u sukob s političkim čimbenicima
radije napušta radno mjesto
otkazom i prelazi u drugu ustanovu. Međutim
kao pretpostavljeni bio je prema
mlađim kolegama, a osobito početnicima,
kao što je bio i potpisani, susretljiv i sa
strpljivošću ih uvodio u posao. U poslu
bio je staložen i nikada nije povisivao
ton govora, a reakcija na ljutnju bila mu
je uzrečica »Au zemlju mu«. U ugodnoj
uspomeni ostao je sudionicima stručnih
skupova ili društvenih izleta koji nisu
prošli bez njegove pjesme, a posebno one
»Cvancigu sam mal«.


Sa strukom i kolegama ne rastaje se
ni nakon umirovljenja što se očitovalo i
njegovim čestim dolascima iz Karlovca
u Zagreb na »Šumarske četvrtke«. Svojim
radom i kolegijalnosti kolega Ivo Hrska
u punoj mjeri zavređuje ovih nekoliko
redaka kao trajni spomen na čovjeka koji
je suvremenicima ostao u najljepšoj uspomeni
i sjećanju.


Pavao Vojt, dipl. inž. šum.


ZVONKO PARAĐIKOVIĆ


dipl. ing. šum.


(1928—1993.)


24. ožujka 1993. umro je, a 26. ožujka
1993. sahranjen na mjesnom groblju
u Šestinama kraj Zagreba Zvonko Parađiković
dipl. ing. šum. u mirovini. U ime
Hrv. šum. društva Zagreb od pokojnika
se oprostio g. Vladimir Špoljarić, dipl.
ing. šum. u mir. koji je svojim biranim
i toplim riječima u kratkim crtama izložio
pokojnikov životni put.
Pošto je njegov radni vijek bio razmjerno
kratak svega 25 godina, a od toga
je najdulje — 10 god. radio na pod
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 138     <-- 138 -->        PDF

ručju Sum. gosp. Josip Kozarac Nova
Gradiška, osjećam potrebu c!a o pokojnikovom
radu i djelovanju iznesem slijedeće:


lng. Zvonko Parađiković rođen je 13.
kolovoza 1928. u Slav. Samcu u učiteljskoj
obitelji. Pučku školu završio je u
rodnom mjestu, a srednju školu polazio
je u Osijeku i Slav. Brodu, gdje je maturirao
god. 1948. Iste se god. upisao na
Šumarski fakultet u Zagrebu na kome je
diplomirao god. 1953.


Nakon odsluženja vojnog roka u JNA
svoj rad u struci započeo je 1. prosinca
1955. kao vježbenik u Šumariji Trnjani
gdje ostaje do 5. listopada 1956., a potom
odlazi u Šumariju Dvor na Uni gdje u
istom svojstvu ostaje do 12. ožujka 1958.
Nakon toga djeluje kao upravitelj lugarskog
tečaja u istoj šumariji do 19. rujna
1959. Tada je bio premješten u Vrhovine
gdje kao upravitelj šumarije ostaje
do 10. rujna 1960. Sa te dužnosti odlazi
u Viroviticu za prof. Drvno industr. srednje
škole na kojoj dužnosti ostaje do 31.
kolovoza 1961.


Dne 1. rujna 1961. dolazi u Šum. gosp.
»Josip Kozarac« Nova Gradiška gdje na
dužnosti upravitelja šumarije ostaje do
25 prosinca 1971. Za to vrijeme bavio se
svim radovima šumarske struke — uzgoja,
eksploatacije, zaštite šuma i lovstva.
Međutim od svih tih radova najviše se
angažirao na podizanju plantaža euroameričkih
topola sa međukulturama pšenice
i kukuruza, a kasnije i sadnjom žira hrasta
lužnjaka između redova topola. Ma
tim radovima imao je vrlo dobre rezultate,
jer su te plantaže doista vrlo dobro
uspjele.


U sastavu te šumarije nalazi se uzgojno
lovište »Radinje« površine 2.000 ha u
koine se uzgaja jelenska i srneća divljač


visoke kvalitete kao i divlje svinje, pa je
pok. Zvonko dobar dio svog radnog vremena
morao posvetiti uzgoju i odstrelu
divljači jer su u to lovište dolazili pored
stranih lovaca i visoki republički i savezni
rukovodioci.


Za vrijeme svog djelovanja u Šumariji
Nova Kapela pokazao se kao vrlo marljiv
radnik, dobar stručnjak i rukovodilac.
Bio je dobar i pošten čovjek, pa je
kao takav stekao mnogo prijatelja uizvan struke.


Međutim krajem 1971. god., kada
su se pogoršale političke prilike u cijeloj
Hrvatskoj, pa tako i u Novoj Gradiški
Zvonko je radi aktivnosti u Matici Hrvatskoj
pao u nemilost, pa je na pritisak
tadašnjeg političkog rukovodstva bio prisiljen
da sam dade otkaz i otišao je
iz N. Gradiške kao što su to tada morali
učiniti mnogi intelektualci.


Otišao je u Zagreb, kucao je na mnoga
vrata tražeći zaposlenje ali u svojoj
struci nije ga dobio. U nuždi prihvatio
se posla referenta prodaje drvnih sortimenata
u trgovačkim poduzećima Croatia
Coop, Korana i Kvarner-Commerc Rijeka
u kojima je radio do 3. prosinca
1975. Jedini koji su mu pomogli bili su
kolege iz »Slavonije« drvne ind. Slavonski
Brod koji su ga primili 4. prosinca
1975. na posao u svom pogonu »Union
drvo Zagreb«, gdje se kao referent prodaje
i nabave zadržao do 15. listopada 79.
kada je radi teško narušenog zdravlja
morao otići u invalidsku mirovinu.


Ovih par riječi neka bude na spomen
dobrom čovjeku, stručnjaku i kolegi u
znak hvale za sav životni trud i za njegov
rad na području Šum. gospod. Nova
Gradiška.
Zgb. 3. 05. 93.


Vladimir Babić, dipl. ing. šum. u m.