DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 131     <-- 131 -->        PDF

marskih i drvnotehnoloških organizacija određeni broj stručnjaka sudjelovat će
u radu na tome skupu.


Prihvaćen je prijedlog da predsjednik i tajnik kao i naši članovi zaduženi za
izradu referata — izlaganja sudjeluju u radu savjetovanja na teret Hrvatskoga
šumarskog društva.


U Šumarskom listu broj 3—5/93, data je obavijest o toj međunarodnoj aktivnosti.


— Prihvaćen je prijedlog da se pristupi izradi Programa — odgovarajuće dokumentacije,
i potrebna obrazloženja o racionalnijem korišćenju Velike i Male
dvorane u prizemlju, a u skladu ukupnih dugoročnijih rješenja poslovnih prostora
u Šumarskom domu.
— Nakon kratkog obrazloženja KONAČNOG PRIJEDLOGA ZAKONA O UDRUŽENJIMA
GRAĐANA kojega donosi Sabor Republike Hrvatske prihvaćen je prijedlog
da se obavljaju preliminarne pripreme za izradu STATUTA Hrvatskoga šumarskog
društva i da se u jesen organizira IZBORNA SKUPŠTINA HŠD-a.
Primljeno je na znanje da je naše glasilo Šumarski list referirano u najznačajnijim
institucijama.


Zapisnik sastavio: Predsjednik Upravnog odbora:
Ivan Maričević, dipl. inž., v. r. Adam Pavlović, dipl. inž., v. r.


PISCIMA NEKROLOGA


Prigodom proslave 130. godišnjice Hrvatskog šumarskog društva i 100. godišnjice
neprekidno izlaženje Šumarskom lista Savez inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske odao je posebno priznanje 189.-orici šumara i
drvara te za 75 organizacija. Iskaz o odlikovanju objavljen je u Šumarskom listu
br. 1—211977., str. 98—101.


Prema tome, ako pisac nekrologa nema drugih izvora o priznanjima pokojniku
za njegov stručni, a i ostali javni rad, od šumarske struke može naći u navedenom
Iskazu.