DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 130     <-- 130 -->        PDF

4. Nadan Sirotić , postavio je pitanje, da li ćemo našu stručnu organizaciju
prilagoditi ustrojstvu županija i predlaže da u skladu ukupnih aktivnosti odgovorimo
na to pitanje.
5. Nikola Komlenović, ne može biti rasprave o tome, da li ići na obilježavanje
već samo kako što uspješnije obaviti pripreme za taj veliki događaj.
Treba odmah pristupiti izradi Programa, koji bi između ostaloga obuhvatio pripreme
za:
— svečanu sjednicu
— pisanje određenih materijala ...
— podjelu priznanja
— postavljanje pomen ploča i...
— postavljanje izložbe
— prigodne manifestacije
— uređenje dvorišta, zgrade,
— i dr.
6. Mladen Figu r i ć, ovo razdoblje u kojem ćemo obavljati pripreme za ove
obljetnice treba maksimalno koristiti za promidžbu i afirmaciju istaknutih znanstvenika
— stručnjaka i našu struku. Potrebne su posebne akcije za gradnju Šumarskog
fakulteta, muzeja i adaptaciju postojećih objekata i po potrebi njihovu
prenamjenu.
Prihvaćen je prijedlog da u ovoj fazi priprema, UPRAVNI ODBOR samostalno
donosi potrebne odluke, koje će Skupština HŠD-a veriificirati eventualno promijeniti.


Zadužuje se radna grupa u sastavu Pavlovi ć, Prpić, Figuri ć, Horvatinović
i Maričević da obavljaju određene pripreme za aktivnosti između
održavanja sjednica Upravnog odbora a u skladu uvodnih izlaganja i objašnjenja,
rasprava, iznijetih mišljenja i prijedloga za obilježavanje 150. obljetnice od
osnivanja HŠD-a i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog lista. Također su prihvaćena
polazišta za izradu dokumentacije i realizacije zadataka u cilju uređenja i nove
namjene prizemnih prostorija, podruma Šumarskog doma i dvorišta.


Pod ovim točkama dnevnog reda nakon kratkog obrazloženja A. P a v 1 o v i ć a
i I. Maričević a vodila se je rasprava o podrumskom prostoru do Trga Mažuranića,
koji se je trebao urediti prema ugovoru između HŠD-a i »ART CLUBA«.


Naš odvjetnik Igor Hraba r uputio je pismo gospodinu Francu Kaučiću


24. svibnja 1993. godine s tim da u roku 30 dana preda taj neuređeni prostor, jer
nije ispunio obveze po ugovoru. Također ga je upozorio da ćemo pokrenuti postupak
pred nadležnim sudom u Zagrebu.
U raspravi su sudjelovali Edo K a 1 a j d ž i ć, Davor K r a k a r, Nikola Komlenović..
. i nakon toga prihvaćen je prijedlog da se odgodi donošenje odluke
do slijedeće sjednice Upravnog odbora.


Ad. 5.


Ivan Maričević , ispričao je prof. dr. Branimira Prpića, što iz opravdanih
razloga ne prisustvuje ovoj sjednici, pa umjesto njega obavještava Upravni odbor
da se pripreme za savjetovanje o Resselu, koje će se održati 23. i 24. rujna u Portorožu
uglavnom uspješno obavljaju. Prema dogovoru s predstavnicima naših šu