DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 129     <-- 129 -->        PDF

Prostor dvorišta bio bi raspodijeljen na nekoliko funkcionalnih vrijednosti.
Uz objekt — Perkovčeva i Mažuranićev trg, omogućeno je sjedenje gostiju za
potrebe restorana i kluba, središnji pristup glavnim stubištem razdjeljuje prostor
na dva dijela i naglašava glavnu os. U toj osi riješiti će se i spomenički sadržaj.
Za potrebe recitala i scenskih događanja na sjevernoj strani postavljena je bina-
scena (tada je ostali prostor namješten za sjedenje). Nova namjena dvorišta kao
i uređenje cijele plohe nije dovoljno samo za sebe tj. da bi prostor dobio punu
vrijednost i kvalitetu na samom objektu morati će se izvesti radnje koje su i
prije bile zamišljene, a to su: uređenje dvorišnog pročelja, specijalno uređenje
visine pročelja podrumske visine, izmjena prozora na podrumskom dijelu, izmjena
vratiju, urediti ulaze i izlaze, rješenje rasvjete, ozvučenje, gromobran objekta.
MATERIJALI za uređenje — zidna obloga podruma u kamenu, ploha dvorišta
u kamenu i prefab, beton, kockama, bina od betona, drva ili kamena, fonlana-
kamen i voda, nadstrešnica — drvo, šindra, spomenički sadržaj — drvo, kamen,
zelenilo.
Nakon uvodnih napomena A. Pavlović, poziva prisutne da sudjeluju u raspravi
i da svojim mišljenjem i prijedlozima pozitivno utječu na pravovremenu i svrsishodnu
pripremu, kako bi u tijeku izrade PROGRAMA i konkretnih projekata što
uspješnije organizirali obilježavanje naših OBLJETNICA.


1. Oskar P i š k o r i ć, smatra da je potrebno neke zadatke u što kraćem vremenu
utvrditi i odrediti nosioce pojedinih zadataka, za pisanje POVIJESTI HRVATSKOG
ŠUMARSKOG DRUŠTVA (1846—1996), te referata, s prilozima o šumarstvu
i preradi drva u proteklim karakterističnim razdobljima i mogućim razvojnim
ciljevima u budućnosti, koji će se zasnivati na spoznajama šumarske znanosti,
struke, prakse i ukupnog utjecaja određenih organa i organizacija u različitim državnim
uređenjima na tlu hrvatske u proteklih 150 godina.
Na pitanja koja se odnose na pripreme za održavanje svečane sjednice, stručne
i slične skupove za PROSLAVU — obilježavanja tih obljetnica nije potrebno
već sada utvrđivati neposredne zadatke i njihove izvršioce, to treba učiniti svakako
prema PROGRAMU koji će se donijeti na godišnjoj Skupštini Hrvatskoga šumarskog
društva, koju planiramo održati u četvrtom tromjesečju ove godine.


Podsjeća prisutne, da su agronomi prije dvije godine obilježili 150. obljetnicu
Hrvatsko-slavonskoga gospodarskog društva koje je osnovala skupina privrednika
i uglednika Hrvatske, a među njima bio je određeni broj šumara, koji su 26. prosinca
1846. godine u okviru toga društva osnovali ŠUMARSKU SEKCIJU.


2. Slavko Š a r č e v i ć, slažem se s prijedlozima da se odmah pristupi izradi
odgovarajućih pisanih materijala, kako bi pravovremeno osigurali sredstva i sve
što je potrebno za tiskanje knjige — monografije o povijesti Hrvatskoga šumarskog
društva, svečanog broja Šumarskog lista i drugih dokumenata. Za te poslove
potrebno je angažirati naše istaknute stručnjake — članove i koristiti posebna
znanja i iskustva u dosadašnjem razvoju.
3. Bozo Pleše , danas ne treba ići u detalje, slažem se da se pristupi pripremi
za pisanje povijesti Hrvatskoga šumarskog društva i da se PROGRAM za obilježavanje
150. obljetnice o osnivanju HŠD-a i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog
lista utvrdi i donese na godišnjoj skupštini. Mislim da treba računati sa troškovima
koji će biti dosta visoki, no to nebi smio biti problem, jer to je veliki događaj
za našu struku pa i Hrvatsku u cjelini.
347