DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 128     <-- 128 -->        PDF

1 — UREĐENJE .1 PRENAMJENA PRIZEMNIH PROSTORIJA HŠD-a


U sklopu sadašnjih prostorija HŠD-a a Lo bu tajništvo HŠD-a i uredništvo lista
»Šumarski list«, predviđaju se ovim projektom nove aktivnosti. U tom prizemnom
dijelu pokušati će se riješiti i organizirati rad čitaonice, klubske prostorije, sastanci,
čajna kuhinja, sanitarni čvor i tajništvo šumarskog Društva.


ČITAONICA prema ovoj zamisli bila bi otvorenog tipa. Osim dnevnog tiska
ovdje če se moći čitati i tjednici kao i sva stručna literatura. Prijedlog je, osim
domaćeg tiska u čitaonici će se moći čitati i strani tisak.


Prostorija čitaonice imala bi funkcionalnu podjelu, jedan dio bio bi predviđen
za čitanje dnevnog i tjednog tiska a drugi dio čitaonice predviđen je za stručnu
literaturu.


Čitaonica će zauzimati prostor sadašnje velike dvorane, naravno uz preinaku
i rješenje koje zahtijeva taj prostor (razmještaj stolova, rasvjete itd.).


KLUBSKA PROSTORIJA ŠUMARA je prostorija vezana uz čitaonicu, samo
sada bi klub radio sve dane u tjednu ili prema interesu članova društva. Klub
služi za sastanke članova društva, razgovor, druženje, diskusije i si.


PROSTORIJA za sastanke je zatvorenog tipa, služi samo za sastanke i okup
Ijanje uz određenu temu. Može se nazvati da je to rad po određenim sekcijama
društva.


ČAJNA kuhinja riješila bi se u sklopu sadašnje lokacije male čajne kuhinje.


GARDEROBA mora se pronaći prostor, vjerojatno prostorija uz ulaz.


TAJNIŠTVO društva kao i izdavanje ČASOPISA zadržale bi se dosadašnje
prostorije.


2 — UREĐENJE DVORIŠTA I PRENAMJENA


Za svečanu godišnjicu HŠD-a predviđa se uređenje dvorišnog prostora, koji
se nalazi unutar objekta »Šumarski dom«. Taj je prostor za sada neuređen, ne
služi određenoj namjeni te se može reći da je to zapostavljen i zanemaren prostor.


Dvorišni prostor opasuje objekt s tri strane, a sa sjeverne strane odijeljen
je od susjeda 2,5 m visokom ogradom od opeke. Veličina dvorišta 15/20 m nepravilnog
oblika.


Buduće uređenje dvorišta zahtjeva potpuno čišćenje istog — uklanjanje stabala
i rušenje postojećih drvarnica.
Prilaz u dvorište omogućio bi se centralnim stubištem kao i putem pomoćnih
stubišta objekta sve s razine podruma.


Prema zamisli dvorište treba riješiti za više namjena, a to znači uređen otvoren
prostor omogućio bi okupljanje ljudi prilikom određene svečanosti, slušanje
komornog koncerta, recitala, manjih igrokaza i ostvarenje izložaba na otvorenom.
U svakodnevnom korištenju (za lijepog vremena) omogućeno je čitanje, sjedenje i
razgovor na otvorenom prostoru umjesto u čitaonici. Taj prostor dijelom bi koristili
gosti ART CLUBA kao i ostali korisnici uređenog podrumskog prostora.


Rješenje prostora kao i namjena bilo bi rješeno na način da podsjeća da se u
ovom objektu nalazi društvo šumara i prijatelji. Nadalje rješenje mora prikazati i
spomenički značaj šumarskog društva kao jedne od cehovskih udruga.