DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 127     <-- 127 -->        PDF

— Suorganizatori su:
— Hrvatske šume — direkcija — uprave

Šumarski fakultet (šumarski i drvno-tehnološki odjel)
— Šumarski institut Jastrebarsko
— CROATIADRVO — poduzeća.
— Pokrovitelj: predložiti da to bude na najvišoj državnoj razini.
— HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO
(1846.—1996.)
Pod tim radnim naslovom pripremati odgovarajuću dokumentaciju za pisanje
knjige srednjeg formata do 300 stranica.


— ŠUMARSKI LIST — svečani broj posebno uređen, u kojem bi se objavili glavni
govori — referati i svi važniji događaji koji obilježavaju i daju značaj OBLJETNICAMA.
— SKUPŠTINA HSD-a imenuje ODBOR za obilježavanje 150. i 120. obljetnice,
prihvaća PROGRAM za obilježavanje obljetnica, sve odluke UPRAVNOG ODBORA
verificira, po potrebi mijenja sadržaj ili ne potvrđuje.
— UPRAVNI
ODBOR do godišnje SKUPŠTINE obavlja sve poslove i donosi odluke
do imenovanja ODBORA za obilježavanje 150. i 120. obljetnice. I nakon
toga usklađivati će posebne i ukupne aktivnosti između održavanja SKUPŠTINA.
Ivan Maričević , posebno se osvrće na radni materijal »PROSLAVA 150.
GODIŠNJICE DJELOVANJA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA« i predlaže
da se uz određene primjedbe i prijedloge prihvate polazišta za:


1. — Uređenje i nova namjena prizemnih prostorija HŠD-a i
2. — Uređenje i nova namjena dvorišta »Šumarskog doma« i podruma.
Branko Halapija , ukratko obrazlaže i čita sadržaj kako slijedi:


Približavajući se godišnjici djelovanja HŠD-a, zamisao je glavnog koordinatora
Društva, da se do tog svečanog čina sprovede u djelatnost novi način djelovanja
Društva, a također sprovede u izvedbu neki projekti koji bi dali veći značaj 150.
godišnjici.


U svezi toga, u daljnjem tekstu biti će pojašnjena ta zamisao, koja se ograničava
u ovom tekstu samo na objekt »ŠUMARSKI DOM« u Zagrebu. Projekt za realizaciju
je slijedeći:


1 — Uređenje i nova namjena prizemnih prostorija HŠD-a
2 — Uređenje i nova namjena dvorišta »Šumarskog doma«.


Da bi gornje predložene zamisli imale punu vrijednost i djelovanje, potrebno
je dovršiti u istom roku neke započete projekte — odnosno započete realizacije,
a to su:


a — uređenje podruma do trga Mažuranića za KLUB ŠUMARA.
b — uređenje i smještaj arhive HŠD-a, podrum do Vukotinovićeve
c — uređenje ostalog dijela podruma koji su preuzele »HRVATSKE ŠUME«


do Perkovčeve i dijela Vukotinovićeve
d — uređenje pročelja dvorišta objekta »Šumarski dom«.


Potrebno je naglasiti, da sve gore navedene projekte ili ideje mogu se vršiti
postepeno — etapno ili sve zajedno ovisno o načinu realizacije i pritjecanju sredstava,
ali moraju se završiti do 1996. godine.