DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 126     <-- 126 -->        PDF

B — UREĐENJE STOLARIJE II. KATA — izvode se radovi na popravcima
stolarije II. kata s ulične strane i dvorišne strane, kao nastavak prošlogodišnje
aktivnosti. Radovi su natječajem povjereni zadruzi »Solidarnost« iz Zagreba.


Ugovoreni su radovi u vrijednosti = 15,862.240.— HRD.
U ovom trenutku stolarsko-okivački radovi su pri završetku, a slijede ličilački
radovi.


C — UREĐENJE DVORIŠTA — ovi radovi nisu posebno ugovoreni, već je
sprovedeno detaljno čišćenje dvorišta unutar objekta, sve u sastavu radova na
krovu.


Ad. 3. i Ad. 4.


Uvodna obrazloženja za ovu točku dnevnog reda — »Rasprava o pravovremenim
pripremama za obilježavanje 150. obljetnice osnivanja Hrvatskoga šumarskog
društva i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog lista« iznijeli su Adam Pavlov i ć,
Ivan Maričević i Branko H a 1 a p i j a. U raspravi je sudjelovalo više članova
Upravnog odbora.


Adam P a v 1 o v i ć, podsjeća prisutne da je na prošloj sjednici Upravnog odbora
usvojen prijedlog da Stručna služba i predsjednik pripreme: teze — radni
materijal za razravu o razlozima i ciljevima koji se žele postići obilježavanjem
spomenutih OBLJETNICA, te o potrebi da se izradi Nacrt PROGRAMA (okvirni)
sa dinamikom utvrđivanja konkretnih poslova i zadataka. Sadržaje, uvjete i vrijeme
predstavljanja ukupnih i posebnih znanstveno-stručnih ostvarenih vrijednosti
u šumarstvu i preradi drva — na važnijim područjima razvoja i unapređenja temeljnih
predpostavki za život i opstanak šume i hrvatskog čovjeka na tlu slobodne
i lijepe naše domovine Hrvatske, posebno razraditi.


Ivan Maričević , ispričava se što nije u pismenom obliku dostavio uz poziv
za sjednicu određena pitanja — dileme na koja bi trebalo odgovoriti prije nego
idemo u raspravu o konkretnim pitanjima — rješenjima koja bi nam osigurali moguće
rezultate koje želimo postići obilježavanjem 150. i 120. obljetnice u 1996.
godini.


Predlaže da usaglasimo važnije stavove kroz raspravu i to:Zašto već sada želimo (trebamo — moramo) organizirano pristupiti pripremama
za obilježavanje i u kom opsegu treba koristiti dokumentaciju Hrvatskoga šumarskog
društva od osnivanja 1846. godine samostalne šumarske sekcije u
okviru Hrvatsko-slav. gospodarskog društva i 1876. g. osnivanjem Hrvatsko-
slav. šumarskog društva, koje je sve do danas neprekidno djelovalo pod različitim
nazivima. (1919. g. Hrv. šum. društvo, 1922. g. Jugosl..., 1940. Hrv. šum.
društvo, 1946. Društvo inž. i tehn. NR Hrvatske ..., Savez inž. i tehn. šum. i drv.
industrije Hrvatske).

Zašto već sada pristupiti pripremama za izradu Programa — projekta sa naznačenim
zadacima i dinamikom priprema i ostvarivanja.

Koje stavove i odluke trebaju donositi organi — (Upravni odbor, Skupština)
Hrvatskoga šumarskog društva neovisno, a koja pitanja treba s drugim zainteresiranim
organizacijama institucijama rješavati.
— Hrvatsko šumarsko društvo, nosioc je cjelokupne organizacije za obilježavanje
150. i 120. obljetnice.