DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Ad. 2.


Vlatka Antonie , iznosi važnije podatke o poslovanju za razdoblje siječanj-
ožujak 1993. godine. Posebnu pažnju skrenula je na dugovanja za Šumarski list
i neplaćanje računa za poslovni prostor u Šumarskom domu korisnik — Tehnološki
fakultet.


Ivan M a r ič e v i ć, ukratko je obrazložio zbog čega indeksi, kao pokazatelji
uspješnosti poslovanja u sadašnjim uvjetima planiranja i ostvarivanja ne mogu
bez posebnih analiza biti uvjerljivi — dovoljno jasni i objektivni. Tako na primjer
stavka prihoda za Šumarski list označena je s indeksom 554.04 kao posljedica ispostavljanja
računa početkom godine, a stavke prihoda po drugim osnovama kreću
se s indeksom od 15—100 s tim da u tom razdoblju nije bilo ostvarenja prihoda
po stavci 5. dotacija od Ministarstva znanosti, a svega s indeksom 15.34 označena
je stavka 2. prihodi od izdavačke djelatnosti, što je posljedica radikalnijih promjena
u organizaciji i poslovanju poduzeća »Hrvatske šume«.


Troškovi poslovanja također su označeni s velikim razlikama po pojedinim
stavkama i kreću s indeksima od 2—83. Praktično sva kretanja troškova su pod
kontrolom Stručne službe i pozitivno poslovanje kao i redovno održavanje Šumarskog
doma ne može za sada biti ugroženo.


Ukupni prihodi za siječanj-ožujak 1993. godine ostvareni su s indeksom 100,40,
materijalni rashodi s indeksom 46,23, a osobni rashodi s indeksom 39,39.


Nakon kraće rasprave prihvaćena su obrazloženja o uvjetima, rezultatima i
ocjenama o uspješnosti i mogućim daljnjim pozitivnim kretanjima u ostvarivanju
rezultata poslovanja (prihoda i rashoda).


Smatramo potrebnim napomenuti da se i u ovim okolnostima postižu zadovoljavajući
poslovni rezultati, jer za razliku od Tehničkog centra za drvo, sadašnji
korisnik toga i drugih poslovnih, prostora u Šumarskom domu Javno poduzeće
»Hrvatske šume« redovno plaća račune i kroz druge oblike i zajedničke aktivnosti
uspješno doprinosi pozitivnim rezultatima, koje ostvaruje Hrvatsko šumarsko
društvo. Osim toga u posljednjih nekoliko godina povećani su prihodi zahvaljujući
pripremama i uređenju tavanskih i podrumskih prostora, koji se do tada nisu
racionalno koristili kao potencijalni poslovni prostori.


Branko H a 1 a p i j a, govori o izvedenim radovima na objektu »Šumarski
dom« u 1993. godini.


Na proteklim sjednicama Upravnog odbora, nazočni članovi bili su redovito
obaviještavani o predviđenim aktivnostima tokom 1993. g. na objektu »Šumarski
dom«. Ovo je prilika da se upoznate s dosadašnjim realizacijama.


A — RADOVI NA KROVU — nakon razrađenog troškovnika i sprovedene licitacije
za radove na izmjeni pokrova krovne plohe, odabran je izvođač radova
»Krovorad« iz Zagreba. Trebalo je izvesti radove: zamjena dotrajalih eternit ploča
na dvorišnoj strani Perkovčeve ul. kao i dvor. strana trga Mažuranića, također
moralo se izmjeniti limeni opšav svih otvora i istaka na krovnim plohama, a
provjeriti se moralo i nosivi dio krovne plohe.


Radovi su u potpunosti izvedeni, vrlo stručno i savjesno:


— ugovoreni radovi = 30,657.755.— HRD
— izvedeni radovi = 30,927.382.— HRD
343