DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 124     <-- 124 -->        PDF

IZ HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


26.
sjednice UPRAVNOG ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva održane
27.
svibnja 1993. godine u Zagrebu.
Nazočni: Adam Pavlović, dipl. inž., mr. Božidar Pleše, Franjo Kolar dipl. inž.,
Edo Kalajdžić, dipl. inž., Davor Krakar, dipl. inž., Viktor Wolf, dipl. inž., mr. Vladimir
Bogati, dr. Nikola Komlenović, Nadan Sirotić, dipl. inž., Slavko Šarčević, dipl.
inž., dr. Mladen Figurić, Oskar Piškorić, dipl. inž., Slavko Horvatinović, dipl. inž.,
Ivan Maričević, dipl. inž., Vlatka Antonie i Branko Halapija, dipl. inž.


DNEVNI RED


1.
Usvajanje Zapisnika 25. sjednice Upravnog odbora Hrvatskoga šumarskog
društva.
2.
Rasprava i usvajanje Izvješća i odluka o poslovanju za siječanj-ožujak 1993.
godine.
3.
Rasprava o pravovremenim pripremama za obilježavanje 150. obljetnice osnivanja
Hrvatskoga šumarskog društva i 120. obljetnice izlaženja Šumarskog
lista.
4.
Problematika uređivanja podrumskih prostorija i dvorišta Šumarskog doma:

projektiranje

izvođenje

uvjeti...
5.
Tekuća pitanja:

Kratko obrazloženje o pripremama za naše sudjelovanje na savjetovanju o
Josipu Resselu u Portorožu.

Rasprava o mogućem racionalnijem korišćenju Velike i Male dvorane kao
ČITAONICE za članove Hrvatskoga šumarskog društva.

Ukratko o sadržaju konačnog prijedloga ZAKONA o udruženjima građana
— i druga ...
Predsjednik Adam Pavlović, pozdravlja sve prisutne, konstatira da se na sjednici
mogu donositi pravovaljane odluke i predlaže dnevni red na usvajanje.
Prihvaća se dnevni red kako je navedeno u pozivu za sjednicu.


Ad. 1.


Kratki osvrt na sadržaj Zapisnika 25. sjednice Upravnog odbora dali su Adam
Pavlović i Ivan Maričević. U skladu stavova i zaključaka na toj sjednici
i Programa rada obavljena je priprema za ovu (26.) sjednicu.


Zapisnik je usvojen bez primjedbi.