DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 123     <-- 123 -->        PDF


zbog afirmacije slovenskog šumarstva
u svijetu.
Iz opširnog obrazloženja Prijedloga
izdvajamo, da su temeljni osnov suvremenog
uzgajanja šuma za njega ne samo
sastojine nego i cjeline šumskog ekološkog
sistema te da treba voditi računa
o mogućnostima djelovanja nepredvidljivih
utjecaja na šumski ekosustav,
da je predavao na stranim šumarskim
fakultetima, a kao predsjednik IUFRO-a,
imao je mogućnost objedinjavanja šumarskih
istraživanja u Svijetu i organizirati
18. kongres IUFRO-a s temom »Šumarske
znanosti u službi čovječanstva«,
koji je 1986. godine održan u Ljubljani
ekskurzijama izvan Slovenije, tj. i u Hrvatskoj.


2. Danas zapadnoeuropske zemlje i financijski
pomažu privatne šumoposjede
za pošumljivan´je i njegu šuma (v.
npr. Š. 1. 1993. str. 58.). Opravdanje takvog
financiranja iz državnih sredstava
nalazi se u činjenici, što danas sve više
dolaze do izražaja koristi šume samim
njenim postojanjem tj. svim državljanima
a ne samo vlasniku u vidu prihoda
od drva. Blizu pola milijuna ha privatnih
šuma u Hrvatskoj nameće potrebu za aktivniji
zahvat i u privatne šume, pa je
u tome zanimljiv i, u br. 01./1993. objavljen
»Predlog sistema materialnih spodbud
za vlaganje v gozdove« Mag. Milana
Sink a Biotehničkog fakulteta u Ljubljani.
Takova poticajna ulaganja u šume
Šinko dijeli na materijalne i nematerijalne.
Materijalni poticaji su subvencije (u
naravi — npr. sadnicama i u novcu krediti)
beskamatni, niskokamatni i subvenciranje
dijela kamata te poreske olakšice;
nematerijalni poticaji su savjetovanja
i tehnička pomoć. Za ostvarenje sličnih
akcija kod nas, u Hrvatskoj, nužno bi
bilo osnovati »službu« tj. uposliti šumara
koji bi se najprije morao upoznati sa
stvarnim stanjem potom predložiti mjere
i načine i brinuti se da se predviđene
mjere i ostvaruju.


U istom broju objavljen je i tekst
Instituta za gozdno in lesno gospodarstvo
te Biotehniške fakultete Oddelka za
gozdarstvo SLOVENSKI JAVNOSTI, SLOVENSKIM
KMETOM, PREDVSEM PA
SLOVENSKI POLITIKI povodom nekih
članaka, posebno »s politiziranih kolegov
... Zagožena, Podobnika i Omana ...
(zbog) destruktivno političnog« napada na
šumarsku struku.


Stanje seljačkih šuma u Hrvatskoj
ne zadovoljava što dokazuje i prosječna
drvna masa po ha od 73 m3 prema 207 m1
u državnim šumama. Samo u tri područja
veća je od 100 m:): u Bilogorsko-podravskom
115 m:l, u Kordunsko-pokupskom
137 m:! i u Goransko-primorskom 138m;.
Takovo stanje zahtijeva intervencije pucam
od poduke šumovlasnika o osnovama
uzgajanja i zaštite šuma do financijske
pomoći. Jedan oblik pomoći je i
poticajno smanjenje poreza o čemu su
u Gozdarskom vestniku, br. 3/1993, prof.
dr. I. Winkler i prof. dr. M. Kotar
iznijeli svoj prijedlog. Uz dosadašnje mogućnosti
neplaćanje poreza na šumu (zemljarinu)
za zaštitne šume i one pod
električnim dalekovodima (potpuna iii u
slučaju smanjenja prihoda uslijed prirodnih
nepogoda ili šteta (povremeno)
predlažu i porezne olakšice u slučajevi


ma:


— nabave šumske mehanizacije,
— za troškove ulaganja u šume (uzgajanja,
zaštite, gradnje i održavanje šumskih
cesta),
— za iznos vrijednosti služnosti,

ulaganja u toplotnu izolaciju svoje
stambene kuće,

icada pošumi napuštenu poljoprivrednu
površinu koliko je to u skladu s
prostornim planom.
Oskar Piškorić