DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 122     <-- 122 -->        PDF

DVIJE KNJIGE IZDAVAČA I N R A


1. Kao prvu knjigu, koju je 1991. godine
izdala INRA u Versailles, bilježimo
F. Rapilly : L epidemiologic en pathologie
vegetale (Epidemiologija u biljnoj
patologiji) izdanoj u »Zbirka za bolje razumijevanje
«. Opseg knjige je 318 stranica
s ilustracijama a cijena 250 francuskih
franaka.
Epidemiologija u biljnoj patologiji
mlada je znanstvena i stručna disciplina,
jer se taj pojam obrađuje tek 1963.
godine. Za praksu ova knjiga od višestruke
je koristi: olakšava odrediti optimalno
vrijeme (optimalni čas) za kemijsku
intervenciju, omogućuje da se bolje
iskoriste i mijenjaju otpornosti biljaka
i nasada te nadzor varijabilnosti parazitskih
populacija kao i ocijeniti učinke klimatskih
činitelja za mogućnost nastupa
epidemije, ukratko upravljati s fitosanitarnim
sistemima i razviti sveobuhvatnu
(integralnu) zaštitu.


IZ GOZDARSKOG


1. U broju 10. iz 1992. godine, a 50.
godišta, na uvodnom mjestu zabilježeno
je, da je prof. dr. DUŠANU MLINŠEKU,
sa strane ljubljanske Univerze dodijeljen
naslov zaslužni profesor.
Prof. dr. Dušan Mlinšek, rođen u Velenju
1925. godine, šumarstvo studirao
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu. Po diplomiranju 1950. godine
radom započinje u službi uređivanja šuma
najprije u Ministarstvu a nastavlja,
od 1951., kao šef Sekcije za uređivanje
šuma u Murskoj Suboti (do 1952.) te kao
šef Odjela za uređivanje i uzgoj šuma
u Šumskom gospodarstvu u Slovenj Gradcu
(od 1953. do I960.). Godinu dana 1952
/53. upravitelj je Šumske uprave Poljanja
Šum. gospodarstvo Novo Mesto. Godine
1968. doktorira na Šumarskom od


2. Druga je knjiga Anne Chartier
(ed.): Glossaire de genetique moleculaire
et de genie genetique (Rječnik molekularne
genetike i genetike), 47 str., 150 francuskih
franaka.
Po završetku Drugog svjetskog rata
Francuzi su se počeli obilno služiti s riječima
iz engleskog ´jezika. Da se toj
pojavi stane na kraj administrativnim
putem određena je upotreba francuskih
riječi u najvećoj mjeri. Posljedica toga
nastajanja je i ovaj Rječnik, kojeg je izradila
skupina eksperata na zahtjev Komisije
za terminologiju Ministarstva poljoprivrede
i šuma. Rječnik se sastoji od
dva dijela: u prvom dijelu abecednim redom
navedeni su francuski nazivi s definicijom,
gramatičkim bilješkama, sinonimima,
kraticama i bilješkama a u drugom
dijelu je indeks oko 500 engleskih
riječi uz naznaku francuske riječi.


Oskar Piškorić


VESTNIKA


jelu Visoke tehničke škole u Zürichu.
Godine 1960. izabran je za docenta na,
danas Biotehničkom fakultetu Univerze
u Ljubljani; od 1966. godine je izvanred


ni a od 1971. redovni profesor uzgajanja
šuma.


Čast zaslužnog profesora dr. Mlinšeku
dodijeljen je na osnovu prijedloga
Znanstveno-pedagoškog vijeća Šumarskog
odjela Biotehničkog fakulteta, jer jevelik njegov doprinos šumarskoj znanosti,

jer su posebne njegove zasluge za suvremeni
šumarski studij i odgoj vrhunskih
kadrova,

također su posebne njegove zasluge
za stalnu izobrazbu šumarskih stručnjaka
u praksi te