DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Graf. 3 — Graph 3


Preživljavanje zasađenih biljaka — Plants Survival


Godina - Year


1980 1 1981 1 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 1992 |


Preživljavanje zasađenih biljaka - Planted plants survival (%)


| 100.001 94.04 | 9202 | 90.83 90.83 | 90.83 | 90.83 | 90.83 1 90.83 | 90.83 | 90.83 | 88.99 88.99 |


Distribucija prsnih promjera kulture pinije ima sva obilježja distribucije
jednodobnih prirodnih sastojina (graf. 1.) Promjer srednjeg plošnog
stabla u vrijeme prve izmjere iznosi dK + = 27,9 cm, a vrijednost moda M =
= 28,0 cm i medijane M,. = 27,2.


Kod druge izmjere prsni promjer srednjeg plošnog stabla je d„ = 31,3 cm
mod M = 33,0 cm i medijana M,. = 30,6 cm, te zaključujemo da je distribucija
prsnih promjera u vrijeme oba izmjera blago desne ili pozitivne asimetrije.


Oblik i položaj sastojinskih krivulja također nam govori da se radi o
jednodobnoj sastojim te da postoje visinski prirasti koje bi trebalo još
istražiti (graf. 2).


Volumen pinije u vrijeme prve izmjere iznosio je 218,8 m3, a u vrijeme
druge izmjere 329,50 m:l, što znači da je prosječni godišnji volumni prirast
za posljednjih 15 godina iznosio i„p = (329,50 — 218,8) 15 = 7,38 m3 (tablica 1.)


Na otoku Rabu, na Nastavno-pokusnom šumskom objektu »Rab« kojim
upravlja Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, šumarski predjel Sv.