DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 115     <-- 115 -->        PDF

IZ INOZEMSTVA


SMANJENJE STRUČNOG OSOBLJA U DRŽAVNIM ŠUMAMA?


»Razmišljam o stanju austrijske šumarske politike, koji su šumskopolitički
ciljevi, kojim putem krenuti i koje zakonske mjere propisati? Oštri vjetrovi niskih
cijena i potkornjaka snažno udaraju u šumsko gospodarstvo. Šumarskom svakidašnjicom
vlada borba za preživljavanje.« Tako o današnjem stanju austrijskog
šumarstva piše Franz-Werner Hil l garten , glavni urednik mjesečnika ÖSTERREICHISCHE
FORSTZEITUNG u broju za travanj ove 1993., godine.


1. Tema STATSFÖRSTERVEREIN-a na sastanku održanom 27. veljače 1993.
godine u Bischofshofenu bila je »Savezne šume u opasnosti« a aktualne šumarskopolitičke
teme razmatrali su i zemaljski šumarski direktori na sastanku održanom
3. ožujka u Salzburgu. Sedam zemaljskih šumarskih direktora (Štajerske, Donje
Austrije, Gornje Austrije, Koruške, Salzburga, Tirola i Vorarlberga) zaključuju:
— »Potrebe zaštite, razvitka i namaknuća prihoda šume su suprotstavljene u
posljednje vrijeme stagnaciji potražnje za drvom kao sirvinom a ona će i
dalje potrajati«. Stoga je
— »Velika briga zemaljskih šumarskih direktora da šumoposjednici neće moći
podmiriti troškove zaštite, razvitka i osiguranja prihoda šuma. Financiranje tih
aktivnosti više nije moguće iz prihoda šume«.
Direktori, nadalje, oštro se protive namjeri Ministarstva da se zbog manjih
prihoda »drastične uštede ostvare na šumarskom osoblju« jer »osiguranje zaštite
i prihoda zahtijeva intenziviranje uzgojnih radova koje mora provoditi kvalificirano
šumarsko osoblje bez obzira na korišćenje suvremenog instrumentarija kao
EDV-a, telekomunikacija i dr.«*


Koruško šumarsko društvo »u ime povjerenih mu šumoposjednika i šumara«
sa sastanka održanog 18. ožujka uputili su Saveznom ministarstvu za šumarstvo
REZOLUCIJU povodom namjeravanog smanjenja osoblja u Saveznom zavodu za
šumarska istraživanja u času kada šuma s jedne strane postaje sve više višenamjenski
objekt a s druge strane suprotstavljaju se promjene klime, zakiseljavanje tla,
porast COj u zraku te sve jači pritisak turista, športaša i prometa. Stoga je neshvatljivo,
da se u nacrtu reorganizacije Saveznog zavoda ukida Institut za genetiku
i kažnjava šumarska tehnika kao ispitivanje oruđa (Geräten, Werkzeugen),
strojeva i dr. Zar može po novoj organizaciji predviđenih pet radnih mjesta zamijeniti
sada njih 12 i izvršiti zadatke koje određuje Zakon o šumama iz 1975.
godine?


3. U broju za svibanj (5) 1993. objavljen je protest Tirolskog šumarskog društva.
Planiranom redukcijom u Tirolu trebao bi se broj šumarija smanjiti od 10
na 6 i revira od 44 na 26, a već je 1970. godine smanjit broj šumarskih inžinjera
za 46% a terenskih tehničara za 41%- Smanjenjem stručnog osoblja u budućnosti
bit će pogođene ekonomske mjere a zapostavljane ekološke. Kako su prirodni
* U ovom broju nalazi se i članak Rainera B 1 a s c h k o : Forstvermessune über Satcliten — GSP
(str. 24—25).
333