DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 114     <-- 114 -->        PDF

zentativne predjele zemljišta, rijeka i jezera, obalne i maritimne ekosustave svake
zemlje i dozvoli tim ekosustavima prostora da se adaptiraju promjeni klime;


2. da se osigura da se koristi — ekonomske i za zaštitu okoliša — koji daju
zaštićena područja, budu u potpunosti shvaćene u nacionalnoj razvojnoj strategiji
i računovodstvu;
3. da podupru politiku razvoja nacionalno zaštićenih područja koja će biti
osjetljiva na običaje i tradiciju koja će štititi interese starosjedilaca, da uzima u
obzir ulogu interesa ljudi i žena i vodi računa o interesima djece ove i slijedećih
generacija;
4. da osiguraju učinkovitu međunarodnu, nacionalnu, regionalnu i lokalnu upravu,
zakonske, računovodstvene i financijske mehanizme u svrhu podrške zaštićenim
zonama, koje treba redovito novelirati;
5. da se dodi´jele adekvatna financijska i druga sredstva da kad su jednom
uspostavljena, zaštićena područja budu dobro rukovođena da mogu biti svrhovita;
6. da jačaju edukaciju o okolišu kao i izobrazbu kadrova koji rukovode zaštitnim
područjima;
7. da omoguće organiziranje učinkovitih i sposobnih centara NGO koji će surađivati
na lokalnoj nacionalnoj i internacionalnoj razini da unapređuje ciljeve nacionalnih
parkova i zaštićenih područja;
8. da upoznaju važnost demografskih promjena i njihov značaj za nastavljanje
biološke raznolikosti te da upotrijebi odgovarajuće mjere da spriječe ovu opasnost;
9. da unapređuju znanstvena istraživanja i promatranja uz pomoć javnih fon
dova što će unapređivati planiranje i upravljanje zaštićenim područjima te da takova
mjesta koristi kao sjedišta za studije koje će unaprijediti razumijevanje
okoliša.
Uredništvo