DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 113     <-- 113 -->        PDF

— ona mogu sadržavati krajolike koji održavaju dugu povijest međusobnog utjecaja
ljudi i njihovog okoliša;
— ona imaju ogromnu naučnu, obrazovnu, kulturnu, rekreacijsku i duhovnu vrijednost;


— ona osiguravaju veliku direktnu i indirektnu korist lokalnoj i nacionalnoj ekonomiji
kao i modele za prihvatljivu zaštitu koji bi se mogli primjenjivati drugdje
u svijetu.


PREMA TOME imajući na umu poruku o zaštiti zemlje: strategiju za prihvatljiv
život, globalnu strategiju bio-raznolikosti prihvaćenu na ovome kongresu, kao
i prijašnje preporuke strategije zaštite svijeta, svjetsku povelju o prirodi i svjetske
komisije za okolinu i razvoj, MI UČESNICI CARACASKOG KONGRESA:


1. POTVRĐUJEMO odgovornost čovječanstva za očuvanje život svijeta;
2. ISTIČEMO duhovne, socijalne, ekonomske, naučne i kulturne značajke nacionalnih
parkova i drugih zaštićenih područja;
3. NAGLAŠAVAMO da zaštita svjetske biološke raznolikosti i dostignuća prihvatljivog
razvoja ovisi o snažnoj međunarodnoj akciji da se reformiraju svjetski
ekonomski i trgovački sistemi, te da se zaustavi globalna polucija koja prijeti
promjenom klime;
4. STROGO URGIRAMO kod svih vlada, regionalnih i lokalnih vlasti i međunarodnih
institucija da uključe zaštićena područja kao integralne elemente u razvojne
politike, programe, planove i projekte;
5. POTIČEMO komune, nevladine organizacije, i privatne institucije da aktivno
učestvuju u uspostavljanju i rukovođenju nacionalnim parkovima i zaštićenim
područjima;
6. URGIRAMO kod svih vlada, lokalnih uprava, međunarodnih institucija i ne-
vladinih organizacija da obavještavaju, educiraju sve slojeve društva o važnosti
zaštićenih područja, kao i ekonomskim socijalnim korisnicima koji ona daju tako
da javnost bude aktivni partner i podržavaoc njihovu zaštitu;
7. INZISTIRAMO da industrija (uključujući turizam, poljoprivredu, šumarstvo
i iskorištavanje nafte i minerala) mora prihvatiti najviše standarde zaštite okoline
tako da eliminira štetne utjecaje na zaštićena područja;
8. STROGO URGIRAMO kod industrije, osobito kod multinacionalnih kompanija
i vlada da svaka eksploatacija bioresursa bude u saglasnosti sa strogom kontrolom
dotične savezne države;
9. ISTIČEMO vitalni značaj izobrazbe o okolišu i potiču vlade da pojačaju
svoje programe posebno o nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima uspostavljajući
odgovarajuće nacionalne organizacije da razvijaju i koordiniraju takve
organizacije;
10. ISTIČEMO potrebe međunarodne suradnje i pomoći da se stave na raspolaganje
najnovije spoznaje i tehnologije svim vladama a posebno rukovodiocima
zaštićenih područja.
DA BI SE TO POSTIGLO URGIRAMO KOD SVIH VLADA I ORGOVARAJUĆIH
NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH TIJELA:


1. da poduzmu hitne akcije da konsolidiraju i povećaju nacionalne dobro upravljane
sisteme zaštićenih područja tako da do 2000. godine obuhvate repre