DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 112     <-- 112 -->        PDF

CARACAS-KA DEKLARACIJA 1992. O PARKOVIMA, ZAŠTIĆENIM
PODRUČJIMA I BUDUĆNOSTI ČOVJEČANSTVA


Nas, preko hiljadu petsto rukovodilaca i učesnika, duboko odani zaštiti svijeta,
okupljeni Unijom za zaštitu svijeta na četvrti kongres Nacionalnih parkova i zaštićenih
područja u Caracasu, Venezuela, od 10. do 21. veljače 1992. PRIHVAĆAMO
ovu deklaraciju naše vjere o vitalnoj važnosti za sve ljude dobro upravljanih nacionalnih
parkova i zaštićenih područja.


SHVAĆAMO DA:


— priroda ima istinsku vrijednost te zahtijeva pažnju bez obzira na njenu korisnost
čovječanstvu;
— budućnost ljudske zajednice ovisi o ljudima koji međusobno žive u miru i u
skladu sa prirodom;
— razvoj ovisi o podržavanju različitosti i produktivnosti života na zemlji;
— prirodna se bogatstva uništavaju na dosad neviđeni način zbog brzog porasta
broja ljudi, neravnopravnog i rasipničkog iskorištavanja prirodnih resursa, pogrešnih
i društveno štetnih načina razvoja, globalnog onečišćavanja i pogrešnih
ekonomskih režima tako da je sada budućnost čovječanstva u opasnosti;

opasnost se neće ukloniti sve dok se ovi problemi ne riješe, dok ekonomija
mnogih zemalja ne ojača i dok se ne pobijedi siromaštvo procesima odgovarajućeg
razvoja.


SMATRAMO DA uspostava uspješno rukovođenje mrežom nacionalnih parkova
i drugih područja u kojima su kritične prirodne pojave te fauna i flora zaštićene,
moraju imati prvenstveno i mora se njima rukovoditi na način koji vodi računa


o potrebama i interesima lokalnog stanovništva. Ova područja su od odsudnog i
rastućeg značaja jer:
— ona čuvaju mnoge od najistaknutijih predjela bogatstva života, prirodne ljepote
i kulturnog značaja, te su izvor nadahnuća i nenadomjestiva bogatstva zemalja
kojima pripadaju;


— ona pomažu održavanje raznolikosti ekosistema, vrsta, genetskih varijacija i
ekoloških procesa (uključujući regulaciju vodenih tokova i klime) koji su od
životne važnosti za sav život na zemlji te za poboljšanje ljudskih socijalnih i
ekonomskih uvjeta;


— zaštićuju genetske varijacije i vrste koje su bitne za ljudske potrebe npr. u
poljoprivredi i medicini, te su osnova socijalnog i kulturnog prilagođavanja
ljudstva u tako nesigurnom i promjenljivom svijetu;
— ona mogu biti sjedišta zajednica ljudi sa izvornim kulturama i nenadomjestiva
su za poznavanje prirode;


330
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 113     <-- 113 -->        PDF

— ona mogu sadržavati krajolike koji održavaju dugu povijest međusobnog utjecaja
ljudi i njihovog okoliša;
— ona imaju ogromnu naučnu, obrazovnu, kulturnu, rekreacijsku i duhovnu vrijednost;


— ona osiguravaju veliku direktnu i indirektnu korist lokalnoj i nacionalnoj ekonomiji
kao i modele za prihvatljivu zaštitu koji bi se mogli primjenjivati drugdje
u svijetu.


PREMA TOME imajući na umu poruku o zaštiti zemlje: strategiju za prihvatljiv
život, globalnu strategiju bio-raznolikosti prihvaćenu na ovome kongresu, kao
i prijašnje preporuke strategije zaštite svijeta, svjetsku povelju o prirodi i svjetske
komisije za okolinu i razvoj, MI UČESNICI CARACASKOG KONGRESA:


1. POTVRĐUJEMO odgovornost čovječanstva za očuvanje život svijeta;
2. ISTIČEMO duhovne, socijalne, ekonomske, naučne i kulturne značajke nacionalnih
parkova i drugih zaštićenih područja;
3. NAGLAŠAVAMO da zaštita svjetske biološke raznolikosti i dostignuća prihvatljivog
razvoja ovisi o snažnoj međunarodnoj akciji da se reformiraju svjetski
ekonomski i trgovački sistemi, te da se zaustavi globalna polucija koja prijeti
promjenom klime;
4. STROGO URGIRAMO kod svih vlada, regionalnih i lokalnih vlasti i međunarodnih
institucija da uključe zaštićena područja kao integralne elemente u razvojne
politike, programe, planove i projekte;
5. POTIČEMO komune, nevladine organizacije, i privatne institucije da aktivno
učestvuju u uspostavljanju i rukovođenju nacionalnim parkovima i zaštićenim
područjima;
6. URGIRAMO kod svih vlada, lokalnih uprava, međunarodnih institucija i ne-
vladinih organizacija da obavještavaju, educiraju sve slojeve društva o važnosti
zaštićenih područja, kao i ekonomskim socijalnim korisnicima koji ona daju tako
da javnost bude aktivni partner i podržavaoc njihovu zaštitu;
7. INZISTIRAMO da industrija (uključujući turizam, poljoprivredu, šumarstvo
i iskorištavanje nafte i minerala) mora prihvatiti najviše standarde zaštite okoline
tako da eliminira štetne utjecaje na zaštićena područja;
8. STROGO URGIRAMO kod industrije, osobito kod multinacionalnih kompanija
i vlada da svaka eksploatacija bioresursa bude u saglasnosti sa strogom kontrolom
dotične savezne države;
9. ISTIČEMO vitalni značaj izobrazbe o okolišu i potiču vlade da pojačaju
svoje programe posebno o nacionalnim parkovima i zaštićenim područjima uspostavljajući
odgovarajuće nacionalne organizacije da razvijaju i koordiniraju takve
organizacije;
10. ISTIČEMO potrebe međunarodne suradnje i pomoći da se stave na raspolaganje
najnovije spoznaje i tehnologije svim vladama a posebno rukovodiocima
zaštićenih područja.
DA BI SE TO POSTIGLO URGIRAMO KOD SVIH VLADA I ORGOVARAJUĆIH
NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH TIJELA:


1. da poduzmu hitne akcije da konsolidiraju i povećaju nacionalne dobro upravljane
sisteme zaštićenih područja tako da do 2000. godine obuhvate repre


ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 114     <-- 114 -->        PDF

zentativne predjele zemljišta, rijeka i jezera, obalne i maritimne ekosustave svake
zemlje i dozvoli tim ekosustavima prostora da se adaptiraju promjeni klime;


2. da se osigura da se koristi — ekonomske i za zaštitu okoliša — koji daju
zaštićena područja, budu u potpunosti shvaćene u nacionalnoj razvojnoj strategiji
i računovodstvu;
3. da podupru politiku razvoja nacionalno zaštićenih područja koja će biti
osjetljiva na običaje i tradiciju koja će štititi interese starosjedilaca, da uzima u
obzir ulogu interesa ljudi i žena i vodi računa o interesima djece ove i slijedećih
generacija;
4. da osiguraju učinkovitu međunarodnu, nacionalnu, regionalnu i lokalnu upravu,
zakonske, računovodstvene i financijske mehanizme u svrhu podrške zaštićenim
zonama, koje treba redovito novelirati;
5. da se dodi´jele adekvatna financijska i druga sredstva da kad su jednom
uspostavljena, zaštićena područja budu dobro rukovođena da mogu biti svrhovita;
6. da jačaju edukaciju o okolišu kao i izobrazbu kadrova koji rukovode zaštitnim
područjima;
7. da omoguće organiziranje učinkovitih i sposobnih centara NGO koji će surađivati
na lokalnoj nacionalnoj i internacionalnoj razini da unapređuje ciljeve nacionalnih
parkova i zaštićenih područja;
8. da upoznaju važnost demografskih promjena i njihov značaj za nastavljanje
biološke raznolikosti te da upotrijebi odgovarajuće mjere da spriječe ovu opasnost;
9. da unapređuju znanstvena istraživanja i promatranja uz pomoć javnih fon
dova što će unapređivati planiranje i upravljanje zaštićenim područjima te da takova
mjesta koristi kao sjedišta za studije koje će unaprijediti razumijevanje
okoliša.
Uredništvo