DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 104     <-- 104 -->        PDF

klasa u definiranju IOP-a odraz najvećeg stupnja suhoće šumskih goriva
materijala, a time i njihove zapaljivosti.


Čestina (učestalost) klasa opasnosti IOP-a za mjesec srpanj, kolovozrujan 1992. u kojima je nastala većina većih šumskih požara prikazana je u
tablicama 2, 3 i 4.


Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za srpanj 1992. godine


Tablica 2.


Sjever.


područje Sjever. Srednja Južna


Hrvatsko Zbroj


klase Istra Dalm. Dalmacija Dalm.


primorje


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost
8
10
11
2
7
10
10
4
1
5
14
11
3
7
15
6
5
5
13
8
24
37
63
31
Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za kolovoz 1992. godine
Tablica 3.


Sjever.


područje Sjever. Srednja Južna


Hrvatsko Zbroj


klase Istra Dalm. Dalmacija Dalm.


primorje


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost
4
4
22
1
3
1
17
10


3
28


7
24


4
27
7
5
53
90
Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za rujan 1992. godine
Tablica 4.
klase
područje
Istr aHrvatsko
primorje
s Jever -
Dalm ´
Srednja
Dalmacija
Južna
Dalm. Zbroj
Vrlo mala opasnostMala opasnostUmjerena opasnostVelika opasnostVrlo velika opasnost
7
7
16


1
9
14
6


4
6
20

1
2
27
2
27
20
38
30
54


U tablici 5 dat je iskaz spaljene površine po jednom šumskom požaru
od 1985. do 1992. godine, prema podacima MUP-a RH za priobalni dio Jadrana,
sa čestinom klase vrlo velike opasnosti u danima.