DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 102     <-- 102 -->        PDF

požara — 3 amfibije CANADAIR CL-215, dok je jedan dio preostalih zrakoplova,
koji su bili u službi izviđanja u sustavu zaštite šuma od požara, uništen
iz zraka. Prema tome, u protekle su se dvije požarne sezone protiv vatrene
stihije suprotstavljale jedino profesionalne i dragovoljne vatrogasne jedinice
s preostalom vatrogasnom opremom, koja je u ratnom vihoru isto tako bila
otuđivana ili uništavana. U obavljanju svojih dužnosti smrtno je stradao veliki
broj vatrogasaca.


Posljedice agresivnog rata protiv Republike Hrvatske nisu mimoišle ni
hidrometeorološku službu naše Republike. Pored uništenih meteoroloških
postaja (slika od Katušina) ratna zbivanja onemogućila su redovitu dostavu
meteoroloških podataka (ukupni fizički dotok meteoroloških podataka bitno
je smanjen), što je uzrokovalo stanovite teškoće u konačnom definiranju indeksa
opasnosti od šumskih požara (IOP).


S druge strane nakon prekida veza s Beogradom, raspao se sustav izračunavanja
objektivnog (pomoću kompjutora) prognostičkog indeksa na temelju
modela ECSPV iz Readinga (Engleska) i ETA modela iz Beograda, koji
je distribuiran korisnicima u jutarnjim satima oko 8.00 sati. Na temelju
tog prognostičkog indeksa planirale su se dnevne aktivnosti protupožarnih
snaga na terenu. Stoga su u protekle dvije ratne sezone krajnjim korisnicima
dostavljane samo stvarne vrijednosti IOP-a na temelju izmjerenih vrijednosti
koje su izračunavane i distribuirane oko 14.00 sati.


Na kraju, banka podataka o broju šumskih požara i spaljene površine
koju iscrpno razrađuje i prezentira u »Biltenu o požarima« Ministarstvo unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, nepotpuni su, jer nedostaju podaci s
privremeno okupiranih područja naše Republike. Iz tog će razloga i analiza
utjecaja meteoroloških prilika na pojavu šumskih požara u ovom ratnom
razdoblju, za razliku od 10-godišnjeg niza spomenutih analiza, biti nepotpuna,
a time i korelacija sa spomenutim nizom nepouzdana.


Zbog neviđenog ekocida srbočetničkog agresora, naš je Zavod u zadnje
dvije sezone obustavio objavljivanje indeksa opasnosti od šumskog požara
putem sredstava javnog informiranja, jer podatak može koristiti neprijatelju.


ŠUMSKI POŽARI TIJEKOM 1992. GODINE


Prema »Biltenu o požarima 1992.« Ministarstva unutarnjih poslova RH
(Zagreb, travanj 1993), u prošloj 1992. godini u Hrvatskoj je evidentirano 426
šumskih požara s 14.390 ha spaljene površine. U usporedbi s 1991. godinom
broj šumskih požara veći je za 86%, a spaljena površina veća je za 201%.
U priobalnom dijelu Hrvatske s otocima tijekom 1992. godine, nastalo je 224
šumskih požara, s ukupno 10.667 ha spaljene površine. U usporedbi s 1991.
godinom, na priobalju je zabilježeno 60°,, više šumskih požara, dok je spaljena
površina veća za 202%. Prema evidenciji citiranog Biltena, u tablici 1
dat je iskaz većih šumskih požara (iznad 100 ha) tijekom 1992. god. na priobalnom
dijelu Hrvatske.


Iz tablice 1 vidi se da u samo 18 nastalih šumskih požara spaljena površina
iznosi 6.821 ha.