DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 101     <-- 101 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*431 (497.13 — Jadransko područje) Sum. list CXVII (1993) 319


VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI NA PRIOBALNOM DIJELU


REPUBLIKE HRVATSKE TIJEKOM 1992. GODINE


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: Stanje zaštite šuma od požara tijekom dvije ratne
sezone u odnosu na prethodne godine se pogoršalo. Način i uzroci
šumskih požara izmijenili su svoju strukturu u odnosu na
godine prije rata, jer se priključio još jedan čimbenik — ratna
djelovanja.


Zbog ratnih djelovanja ukupni fizički dotok meteoroloških
podataka bitno je smanjen. U informacijama o šumskim požarimai spaljenoj površini nisu uneseni i obrađeni podaci koji se odnose
na privremeno okupirana područja Republike. Prema tome,
korelacija svih ishodišnih podataka u ovom radu s godinama prije
rata je nepouzdana.


UVOD


Već je druga godina kako se Republika Hrvatska nalazi u neobjavljenom
agresivnom ratu nametnutom od Strane Srbije i Crne Gore, kao i pobunjenih
Srba na tlu Hrvatske, koji jasno daju na znanje da žele zadržati ratom
osvojeni teritorij u cilju stvaranja »Velike Srbije«.


U sveopćem uništavanju pored ogromnog broja ljudskih žrtava, velike
su štete nanesene šumarstvu i drvnoj industriji Hrvatske. Na linijama sukobljavanja
u svrhu postizanja ratnih ciljeva, srpski agresor zapaljivim granatama
i ostalim ratnim sredstvima namjerno pali šume, a na privremeno
okupiranim područjima nemilosrdno ih eksploatira i drvnu građu odvozi u
Srbiju. Kako je srpski agresor okupirao oko 40% šumskoga fonda Hrvatske,
osim pustošenja bespravnom sječom, ogromne štete nastaju radi izostanka
biološke reprodukcije odnosno neophodnih uzgojnih radova. Procjena je da
će te štete biti jednake, ako ne i veće od onih nastalih agresijom.


Procijenjena šteta u drvnoj industriji Hrvatske (jedna trećina je van
pogona), iznosi više milijuna DEM, a posebno je značajno da su to poduzeća
gdje se prerađuje najvrednija sirovina, a to je slavonska hrastovina i jelovina.


Agresorski rat uzrokovao je i raspad prije rata već dobro uhodanog i
prema tadašnjim mogućnostima Republike Hrvatske dobro organiziranog sustava
zaštite šuma od požara na priobalnom dijelu Jadrana. Kao što je poznato
neprijatelj je otuđio najučinkovitije sredstvo u borbi protiv šumskih


Dimitrov Tomislav, dipl. ing. DHMZ RH, 41000 Zagreb, Grič 3 Tel.: 421-222 314


319
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 102     <-- 102 -->        PDF

požara — 3 amfibije CANADAIR CL-215, dok je jedan dio preostalih zrakoplova,
koji su bili u službi izviđanja u sustavu zaštite šuma od požara, uništen
iz zraka. Prema tome, u protekle su se dvije požarne sezone protiv vatrene
stihije suprotstavljale jedino profesionalne i dragovoljne vatrogasne jedinice
s preostalom vatrogasnom opremom, koja je u ratnom vihoru isto tako bila
otuđivana ili uništavana. U obavljanju svojih dužnosti smrtno je stradao veliki
broj vatrogasaca.


Posljedice agresivnog rata protiv Republike Hrvatske nisu mimoišle ni
hidrometeorološku službu naše Republike. Pored uništenih meteoroloških
postaja (slika od Katušina) ratna zbivanja onemogućila su redovitu dostavu
meteoroloških podataka (ukupni fizički dotok meteoroloških podataka bitno
je smanjen), što je uzrokovalo stanovite teškoće u konačnom definiranju indeksa
opasnosti od šumskih požara (IOP).


S druge strane nakon prekida veza s Beogradom, raspao se sustav izračunavanja
objektivnog (pomoću kompjutora) prognostičkog indeksa na temelju
modela ECSPV iz Readinga (Engleska) i ETA modela iz Beograda, koji
je distribuiran korisnicima u jutarnjim satima oko 8.00 sati. Na temelju
tog prognostičkog indeksa planirale su se dnevne aktivnosti protupožarnih
snaga na terenu. Stoga su u protekle dvije ratne sezone krajnjim korisnicima
dostavljane samo stvarne vrijednosti IOP-a na temelju izmjerenih vrijednosti
koje su izračunavane i distribuirane oko 14.00 sati.


Na kraju, banka podataka o broju šumskih požara i spaljene površine
koju iscrpno razrađuje i prezentira u »Biltenu o požarima« Ministarstvo unutarnjih
poslova Republike Hrvatske, nepotpuni su, jer nedostaju podaci s
privremeno okupiranih područja naše Republike. Iz tog će razloga i analiza
utjecaja meteoroloških prilika na pojavu šumskih požara u ovom ratnom
razdoblju, za razliku od 10-godišnjeg niza spomenutih analiza, biti nepotpuna,
a time i korelacija sa spomenutim nizom nepouzdana.


Zbog neviđenog ekocida srbočetničkog agresora, naš je Zavod u zadnje
dvije sezone obustavio objavljivanje indeksa opasnosti od šumskog požara
putem sredstava javnog informiranja, jer podatak može koristiti neprijatelju.


ŠUMSKI POŽARI TIJEKOM 1992. GODINE


Prema »Biltenu o požarima 1992.« Ministarstva unutarnjih poslova RH
(Zagreb, travanj 1993), u prošloj 1992. godini u Hrvatskoj je evidentirano 426
šumskih požara s 14.390 ha spaljene površine. U usporedbi s 1991. godinom
broj šumskih požara veći je za 86%, a spaljena površina veća je za 201%.
U priobalnom dijelu Hrvatske s otocima tijekom 1992. godine, nastalo je 224
šumskih požara, s ukupno 10.667 ha spaljene površine. U usporedbi s 1991.
godinom, na priobalju je zabilježeno 60°,, više šumskih požara, dok je spaljena
površina veća za 202%. Prema evidenciji citiranog Biltena, u tablici 1
dat je iskaz većih šumskih požara (iznad 100 ha) tijekom 1992. god. na priobalnom
dijelu Hrvatske.


Iz tablice 1 vidi se da u samo 18 nastalih šumskih požara spaljena površina
iznosi 6.821 ha.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Veći šumski požari na priobalnom dijelu Jadrana Republike Hrvatske, tijekom


1992. godine
Tablica 1.
Mjesto Datum Spaljena površina
u ha
Brač
Buzet
Buzet
Dubrovnik
Dubrovnik
Dubrovnik
7.
25.
20.
6.
29.
15.
ožujka 1992.
veljača
ožujak
svibanj
srpanj
kolovoz
165
150
139
350
140
1100
Dubrovnik
Dubrovnik
Dubrovnik
Oospic
Gospić
Hvar
Omiš
Poreč
9.
15.
18.
16.
19.
21.
4.
9.
rujna
rujna
rujna
kolovoz
kolovoz
veljače
svibnja
kolovoza
869
490
593
805
280
600
250
100
Pula
Senj
Zadar
Zadar
1.
18.
18.
15.
ožujak
ožujak
ožujak
ruj na
150
260
240
140


VREMENSKE PRILIKE I METEOROLOŠKI INDEKS OPASNOSTI
OD POŽARA


Vrijeme je u 1992. godini tijekom sezone šumskih požara (7, 8 i 9 mjesec)
uglavnom bilo stabilno i vrlo toplo. Samo je povremeno dolazilo do
slabijih prodora vlažnog i malo svježijeg zraka. Kolovoz je bio ekstremno
topao, suh i sunčan mjesec, a sušno se razdoblje produljilo i u rujnu mjesecu.


Pojava većeg broja šumskih požara sa spaljenom površinom većom od
100 ha gotovo je identična s pojavom dugih sušnih razdoblja. Sušna su pak
razdoblja uzrokovana anticiklonama, koja premještaju putanja ciklonalnih
sistema sjevernije ili južnije od naših krajeva.


Utjecaj vremenskih prilika na pojavu šumskih požara iskazuje se putem
klasa meteorološkog indeksa opasnosti od požara (IOP), na osnovi svakodnevnih
mjerenja određenih meteoroloških elemenata. Na taj se način dobiva
kontinuitet prošlih i trenutačnih učinaka vremena na stupanj suhoće šumskih
gorivih materijala, a time i na njihovu zapaljivost. Već smo ranije naglasili,
da je ishodišna vrijednost klasa opasnosti meteorološkog indeksa požara
(IOP) po kanadskoj metodi zapravo intenzitet vatrene fronte šumskog
požara u kilovatima po metru dužnom (kW/m). Prema tome šumski požari
koji nastaju u nižim klasama opasnosti manjeg su intenziteta i lakše ih je
suzbiti i obratno. Dokazana je uzajamnost požarnog vremena (požarno vrijeme
= meteorološke prilike + topografija + gorivo) i veličine spaljene površine
po jednom šumskom požaru tijekom sezone (Dimitrov, Jurčec, 1991).
Najbolji indikator veličine požarnog vremena duž priobalnog dijela Jadrana
je čestina (učestalost) klase vrlo velike opasnosti u danima, jer je spomenuta
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 104     <-- 104 -->        PDF

klasa u definiranju IOP-a odraz najvećeg stupnja suhoće šumskih goriva
materijala, a time i njihove zapaljivosti.


Čestina (učestalost) klasa opasnosti IOP-a za mjesec srpanj, kolovozrujan 1992. u kojima je nastala većina većih šumskih požara prikazana je u
tablicama 2, 3 i 4.


Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za srpanj 1992. godine


Tablica 2.


Sjever.


područje Sjever. Srednja Južna


Hrvatsko Zbroj


klase Istra Dalm. Dalmacija Dalm.


primorje


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost
8
10
11
2
7
10
10
4
1
5
14
11
3
7
15
6
5
5
13
8
24
37
63
31
Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za kolovoz 1992. godine
Tablica 3.


Sjever.


područje Sjever. Srednja Južna


Hrvatsko Zbroj


klase Istra Dalm. Dalmacija Dalm.


primorje


Vrlo mala opasnost
Mala opasnost
Umjerena opasnost
Velika opasnost
Vrlo velika opasnost
4
4
22
1
3
1
17
10


3
28


7
24


4
27
7
5
53
90
Klase opasnosti od šumskih požara (u danima) za rujan 1992. godine
Tablica 4.
klase
područje
Istr aHrvatsko
primorje
s Jever -
Dalm ´
Srednja
Dalmacija
Južna
Dalm. Zbroj
Vrlo mala opasnostMala opasnostUmjerena opasnostVelika opasnostVrlo velika opasnost
7
7
16


1
9
14
6


4
6
20

1
2
27
2
27
20
38
30
54


U tablici 5 dat je iskaz spaljene površine po jednom šumskom požaru
od 1985. do 1992. godine, prema podacima MUP-a RH za priobalni dio Jadrana,
sa čestinom klase vrlo velike opasnosti u danima.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 105     <-- 105 -->        PDF

Iskaz spaljene površine po jednom šumskom požaru od 1985. do 1992. godine


Tablica 5.


Čestina klase


Spaljena Prosjek spaljene


vrlo velike


Godina Broj požara površina površine po


opasnosti


u ha 1 požaru u ha


u danima


1985. 386 17.351 45.0 130
1986. 205 2.770 13.5 68
1987. 202 3.260 16.1 66
1988. 206 8.002 38.8 104
1989. 197 6.412 32.5 12
1990. 317 17.699 55.8 145
1991.* 140 3.538 25.3 79
1992.* 224 10.667 47.6 144


* Opaska: Glede činjenice da manjkaju podaci s okupiranih područja naše
Republike, kao i iz ratnih zona neprijateljskog djelovanja, nije uputno podatak o
spaljenoj površini po 1 šumskom požaru iz 1991. i 1992. god. uspoređivati s nizom
podataka iz ranijih godina Je.dino se može koristiti kao orijentacijska vrijednost.
Iz gornje tablice uočljivi su pokazatelji iz godine 1985., 1990. i 1992."´ u
kojima je nastao određeni broj šumskih požara s velikom spaljenom površinom
i s velikim brojem dana u klasi vrlo velike opasnosti za pojavu šumskih
požara. Štetne posljedice po šume uzrokovane požarnim vremenom za određena
područja mogu se procijeniti na temelju priložene tablice graničnh
vrijednosti ili kriterija sagorjele površine prema ukupnoj površini pod šumama
(tablica 6). Ove su granične vrijednosti za mediteranske zemlje, a mogu
se primijeniti i na priobalni dio s otocima naše Republike, jer pripada
mediteranskom klimatskom području (Osnove zaštite šuma od požara, 1987,


ukupnoj površini pod šumamaInterpretacija štetnih posljedica


str. 18).
Kriterij sagorjele površine prema ukupnoj površini podpodručju
šumama u određenom
Tablica 6.
Postotak sagorjele površine prema


u
određenom području*


1.0-1.5% Štete u granicama normale


1.6 — 3.0% Teške posljedice
3.1—5.0% Vrlo teške posljedice
više od 5°, „ Katastrofalne posljedice


* Prema statističkom godišnjaku bivše Jugoslavije (1990) na priobalnom dijelu
Jadrana s otocima naše Republike pod šumama je oko 800.000 ha, pa se usporedbom
sa spaljenom površinom dobivaju informacije o posljedicama po šumski
fond za spomenuto područje.
ZAKLJUČAK


Na temelju vremenskih prilika koje su zabilježene tijekom sezone šumskih
požara, a osobito u sušnom razdoblju od posljednje dekade srpnja do
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 106     <-- 106 -->        PDF

kraja kolovoza, može se zaključiti da je u protekloj 1992. godini požarno
vrijeme bilo poput onih iz godina 1985. i 1990. U spomenutim godinama zabilježen
je velik broj dana u klasi vrlo velike opasnosti IOP-a, pa su i posljedice
po šumski fond, prema prikazanom kriteriju za priobalni dio Jadrana
s otocima bile teške.


Za proteklu sezonu sa čestinom (učestalošću) klase vrlo velike opasnosti
od 144 dana, vrlo je vjerojatno da je spaljena površina uzrokovana šumskim
požarima, zbog nedostatka podataka, mnogo veća od prikazane.


LITERATURA


B e r t o v i ć, S., D i m i t r o v, T., Jurćec, V., i drugi: Osnove zaštite šuma od
požara, CiP, Zagreb, 1987.
Dimi t rov, T. i J u r č e c, V.: Šumski požari i vremenske prilike na Jadranu
u 1989. i 1990. godini, gumarski list, br. 10—12, Zagreb, 1991.
MUP RH: Bilten o požarima 1992.
MUP RH: Odjel za AOP, požari na otvorenom, Zagreb, 1993.
Hidrometeorološko ekološki bilten: 7/92, 8/92 i 9/92.
Brežnjak , M.: Stete u drvnoj industriji Hrvatske uslijed srpske agresije na
Republiku Hrvatsku, Šumarski list, br. 10—12, Zagreb, 1991.
* * * Informacija o stanju i problematici u području zaštite od požara i tehničkih
eksplozija za 1992. godinu, Vlada Republike Hrvatske, Zagreb, 2. travnja 1993.
Prpić , B.: Uloga šuma u održivome razvoju Republike Hrvatske, Šumarski list,
br. 1—2, Zagreb, 1993.


Weather Conditions and Forest Fires in the Coastal Area of the Republic
of Croatia During 1992


Summary


The situation with regard to forest fire protection during two war seasons
compared to the previous years, has deteriorated. The method and causes of forest
fires have changed in relation to the years preceeding the war, because another
factor has now been included, i. e. war activity.


Due to war activity the overall inflow of meteorological data has considerably
diminished. Information on forest fires and burnt areas are not entered and proceeded
if they are in the temporality occupied areas of the Republic of Croatia.
Accordingly, correlation of all original data in this work with data from pre-war
years is not reliable.