DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1993 str. 101     <-- 101 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 630*431 (497.13 — Jadransko područje) Sum. list CXVII (1993) 319


VREMENSKE PRILIKE I ŠUMSKI POŽARI NA PRIOBALNOM DIJELU


REPUBLIKE HRVATSKE TIJEKOM 1992. GODINE


Tomislav DIMITROV*


SAŽETAK: Stanje zaštite šuma od požara tijekom dvije ratne
sezone u odnosu na prethodne godine se pogoršalo. Način i uzroci
šumskih požara izmijenili su svoju strukturu u odnosu na
godine prije rata, jer se priključio još jedan čimbenik — ratna
djelovanja.


Zbog ratnih djelovanja ukupni fizički dotok meteoroloških
podataka bitno je smanjen. U informacijama o šumskim požarimai spaljenoj površini nisu uneseni i obrađeni podaci koji se odnose
na privremeno okupirana područja Republike. Prema tome,
korelacija svih ishodišnih podataka u ovom radu s godinama prije
rata je nepouzdana.


UVOD


Već je druga godina kako se Republika Hrvatska nalazi u neobjavljenom
agresivnom ratu nametnutom od Strane Srbije i Crne Gore, kao i pobunjenih
Srba na tlu Hrvatske, koji jasno daju na znanje da žele zadržati ratom
osvojeni teritorij u cilju stvaranja »Velike Srbije«.


U sveopćem uništavanju pored ogromnog broja ljudskih žrtava, velike
su štete nanesene šumarstvu i drvnoj industriji Hrvatske. Na linijama sukobljavanja
u svrhu postizanja ratnih ciljeva, srpski agresor zapaljivim granatama
i ostalim ratnim sredstvima namjerno pali šume, a na privremeno
okupiranim područjima nemilosrdno ih eksploatira i drvnu građu odvozi u
Srbiju. Kako je srpski agresor okupirao oko 40% šumskoga fonda Hrvatske,
osim pustošenja bespravnom sječom, ogromne štete nastaju radi izostanka
biološke reprodukcije odnosno neophodnih uzgojnih radova. Procjena je da
će te štete biti jednake, ako ne i veće od onih nastalih agresijom.


Procijenjena šteta u drvnoj industriji Hrvatske (jedna trećina je van
pogona), iznosi više milijuna DEM, a posebno je značajno da su to poduzeća
gdje se prerađuje najvrednija sirovina, a to je slavonska hrastovina i jelovina.


Agresorski rat uzrokovao je i raspad prije rata već dobro uhodanog i
prema tadašnjim mogućnostima Republike Hrvatske dobro organiziranog sustava
zaštite šuma od požara na priobalnom dijelu Jadrana. Kao što je poznato
neprijatelj je otuđio najučinkovitije sredstvo u borbi protiv šumskih


Dimitrov Tomislav, dipl. ing. DHMZ RH, 41000 Zagreb, Grič 3 Tel.: 421-222 314


319