DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 94     <-- 94 -->        PDF

u nas na stablima hrasta kitnjaka utvrđena
gljiva Cryptonectria (Endothia)
parasitica (Murr.) Barr, inače općepoznata
gljiva i uzročnik raka kestenove kore
pitomog kestena. Ova gljiva pronađena
je u više sasto´jina hrasta kitnjaka i pitomog
kestena u Petrovoj gori.


Đuro R a u š i Joso V u k e 1 i ć objavili
su »Bibliografiju radova istraživača
Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog
fakulteta u Zagrebu za razdoblje
1986—1990.«


Oskar Piškorić


ZBORNIK RADOVA
O
ANTUNU LEVAKOVIĆU
HAZU
Centar za znanstveni rad Vinkovci
Vinkovci, 1992.


U organizaciji Centra za znanstveni
rad HAZU dne 6. i 7. prosinca 1990. godine
održan je u Vinkovcima, sjedištu
Centra, znanstveni skup o ANTUNU LEVAKOVIĆU,
profesoru Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. Taj skup zabilježen
je i u Šumarskom listu br. 6—9
/1991. Dvi´je godine kasnije, krajem 1992.
godine, uz novčanu potporu Javnog poduzeća
HRVATSKE ŠUME, dovršeno je
i tiskanje Zbornika govora i referata —
radova održanih na tom skupu. Ovim
Zbornikom obilježena je ujedno i 20. obljetnica
rada Centra. Zato se u Zborniku
nalazi i izvještaj akademika Dušana
Klepc a o dvadesetogodišnjem radu
Centra te bibliografija Centra koju su
obradili Katica Č or kalo, upraviteljica
Centra, Nikola S e g e d i i Vlasta Š a 1 i ć.


Prve stranice Zbornika sadrže »pozdravne
riječi«:


akademika Dušana Klepca , voditelja
Centra,
akademika Jakova Sirotkovića, predsjednika
JAZU,
Prof. dr. Šime Meštrovića, dekana
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,


dipl. iiiž. Tihomira Zovka , predsjednika
Skupštine općine Vinkovci,


dipl. inž. Slavka Horvatinovića,
predstavnika Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva Republike Hrvatske,


dr. Jose G r a č a n a, direktora Šumarskog
instituta Jastrebarsko,


dipl. inž. Mirka Andrašeka, predsjednika
Poslovnog odbora »Slavonske šume«
Vinkovci, i


dipl. inž. Ivana Oštrica.


Akademik Dragutin Tadijanović: Riječ
o Spomenici Dionizija Švagelja.1


Slijede referati:


D. Klepac: Prof. dr. Antun Levaković,
utemeljitelj moderne dendrometrije.
K. Čorkalo : Podrijetlo i školovanje
Antuna Levakovića,
V. Hren : Normalna raspodjela stabala
po visinskim stupnjevima i dobnim razredima
u lužnjakovim šumama zajednice
Genistonelatae — Quercetum roboris Horvat
(Tip II-G-20),
A. Pranjić : Izvori pogrešaka u inventuri
šuma i mogućnost brze kontrole dobivenih
rezultata s osvrtom na Levakovićeva
istraživanja,
1 Dionizije Švagelj bio je direktor Centra do
svoje smrti 1985. godine.