DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 93     <-- 93 -->        PDF

ne smreke (61), šljive (56), bagrema (52),
obične breze (49), žalosne vrbe (69), srebrnolisne
lipe (46), azijske tuje (46), itd.
Od ostalih vrsta navodim još pančićevu
omoriku, ´japansku soforu, ginko i paulovniju.
Brojnost vrsta omogućuje i uvid
u mogućnost uspijevanja pojedinih vrsta
te je tako putokaz za izbor vrsta kod
budućih sadnji, obnova ili novih nasada.
Na više mjesta autor i sugerira izbor
vrsta. Tako npr., mjesto smreke (Picea
abies), koja se pokazala nepovoljnom vrstom,
predlaže sadnju piramidalnog pačempresa
ili piramidalne tuje (str. 197),
a kao preporuku možemo smatrati i rečenicu
da »vrlo lijepi primjerci cera pokazuju
dekorativna svojstva te vrste«
(str. 185). »Zanimljiva je listača sofora«


(str. 188) ali, s dodatkom, ne samo kao
dekorativno drvo nego i s medonosnim
cvjetovima i to u mjesecima srpanj/kolovoz
tj. u vrijeme, kada je oskudica na
drugoj pčeldnoj paši.


»Suvisla« istraživanja vegetacije ritskih
šuma uz rijeku Dravu od granice Slovenije
do ušća kod Aljmaša obavljao je
kontinuirano od 1985. godine do danas«
bilježi prof Rauš. Posebni poticaj bio je
gradnja hidroelektrana, jer se tim zahvatima,
gradnja kanala i akumulacionib
jezera, bitno mijenja i vodni režim. Tako
se od manjka ili viška podzemnih voda
suše bijela vrba, crna topola, bijela
joha i rjeđe bijela topola a uz njih nastaju
promjene i u nižoj vegetaciji. Prema
tome ova istraživanja na pojedinim
lokalitetima zabilježila su stanja, koja će
se u budućnosti i bitnije izmijeniti. Autor
je pronašao sedam prirodnih šumskih
zajednica i zabilježio kulture crnog oraha
(u dvije gospodarske jedinice b. varaždinskog
Šumskog gospodarstva ukupne
površine 144,93 ha) te vrba, topola, bagrema,
crne johe i običnog bora, dakako
sve na području ritskih šuma.


5. Dva članka ima i Uroš G o 1 u b ović.
Iz jednog, »Istraživanja ekonomskih
posljedica sušenja jele u Gorskom kotaru
(Tip I-C-40)« vidi se da je masa deblovine
do 24 m visine za 7% manja od
mase deblovine zdravog stabla s posljedicom
za 20,2%. manje pilanske oblovine
kao najvrednijeg sortimenta. Kako je
udio trupaca »F« kvalitete u oboljeloj
sastojini za oko 12% manji u odnosu na
zdrave to se u novčanom iznosu odrazuje
s manjkom od 15,4%.


»Istraživanja količinskih i vrijednosnih
gubitaka u oboljelih sastojina hrasta
lužnjaka« drugi je članak U. Golubovića.
Zaključak ´je istraživanja gubitaka
da »u slučaju sušenja hrastovih sastojina
ukupni količinski gubici na drvnoj masi
iznose 32,67% (oko 33%.), a vrijednosni
43,84%. (oko 44%), što je znatno i zabri


njavajuće«.


6. Milan Glavaš 1 Marija H a 1 a m-
b e k istraživali su »štetne gljive na lužnjaku
i kitnjaku nekoliko godina, i to u
njihovom cijelom arealu« i rezultate tih
istraživanja za »neke od gljiva utvrđenih
na bolesnim stablima obiju vrsta hrastova
« saopćili su u članku s naslovom
»MIKOZE HRASTA LUŽNJAKA I KITNJAKA
«. Neke od gljiva specifične su za
jedan, neke za drugi a određeni broj napada
obje vrste. Od pojedinih vrsta navodimo
traheomikozu Ophiostoma quercus
(Georgev.) Nannf. kao »prvu gljivu
koja naseljava ozljede živih stabala, panjeve,
čeone strane trupaca i druge ostatke
u šumi« prouzroku´jući plavilo bijeli
hrastovine. Ova se gljiva, između ostalih
stotinu, nalazi i na razvijenom žiru
odakle može prijeći i na ponik (mladu
biljku) uzrokujući njegovo venuće. Armilarillaria
mellea (Vahl. ex Fr.) Karst, uzrokuje
brzo trulež drva bijeli stojećih
sušaca i oborenog drva pa stoga treba
suha stabla što prije posjeći i drvo izvesti
iz šume. Tako i »na sve navedene
gljive (u članku) možemo utjecati jedino
toliko da gospodarskim mjerama podržavamo
što bolju vitalnost stabla i cijelih
sastojina. Jedino se izravno možemo
boriti protiv hrastove pepelnice« završne
su rečenice autora. Dodajmo i novost,
pa i zanimljivost, da je »prvi put