DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 90     <-- 90 -->        PDF

u cijelosti nalazi u sklopu Peićevog teksta.
Koji su autori još navedeni, i citirani,
treba vidjeti u samoj knjizi.


K tekstu priloženo je i nekoliko reprodukcija
u vezi s temom a posebno
ističemo reprodukciju slike, »Šetnje u
šumi« Adolfa Waldingera (Osijek, 1843—
—1904) te dvi´je suvremenika, šumara
P o s a v c a. Od K. Posavca reprodukcije
su u boji i to »drvo uz potok« i »tetrijeb
«.


Priložene su i pjesme akademika pjesnika
Dragutina Tadijanovića, koji je
studirao i šumarstvo, pjesnika Ivana
Gorana Kovačića i šumara Milana Krmpotića.


11. Kako je u podnaslovu ovog prikaza
navedeno, tekst je dopunjen s 280
ilustracija — fotografija. Uz izuzetak nekoliko,
kao onih s početka našeg stoljeća
Etienne-a iz slavonskih hrastovih šuma
te nekih drugih, sve su u boji vrlo
dobre reprodukcije. Dobru reprodukciju
omogućio je i kvalitetan, bezdrvni papir.
Autori fotografija i broj pojedinih autora
naprijed su navedeni. Uz članove
Šumarskog fakulteta brojne su i fotografije
i onih iz operative kao A. Frkovića,
T Starčcvić, mladog K. Arača i dr. Ova
je knjiga dakle omogućila, da brojne
fotografije dođu na vidjelo, da afirmiraju
kako autore tako i naše šume i prirodu
uopće i u najširoj javnosti a nemali
broj ubrajaju se u vrhunske te
djelatnosti. Izdvojiti pojedine prelaze okvir
ovog prikaza a od toga izuzimam
foto Đ. Rauša Premužićeve staze
na Velebitu i to na njezinom najtežem
dijelu man´je za izvođenje a više za trasiranje/´
Duhovit je ovitak knjige: na
prednjoj stranici mlada (srednjodobna)
hrastova sastojina a kada pređemo knjigu
na kraju »nađemo se« u prastaroj,
još neiskorišćivanoj, sastojini, sastojini
koju je ovjekovječio Etienne.
U knjizi su i dva kartografska priloga,
u tekstovnom dijelu »položajni nacrt


4 O inicijatoru, projektantu i realizatoru velebitske
transverzale duge 65 km, od Planinarskog saveza
Hrvatske nazvana Premužićeva staza,
vidi Šum. list 1980. br. 5—6, str. 287—290.


šume općine si. i kr. grada Zagreba na
Sljemenu« iz 1931. godine te kao samostalan
prilog »Karta šumskih zajednica
Republike Hrvatske« koju su priredili 1.
Trinaistić, Đ. Rauš, J. Vukelić i J. Medvedović.
Mjerilo, 1:500.000, i izrada u
boji rasprostranjenja pojedinih šumskih
zajednica povezanih s brojevima u legendi
omogućena je lahka orijentacija
na njoj.


ZAKLJUČAK


Izdavači monografije »Šume u Hrvatskoj
«, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu i Javno poduzeće »Hrvatske šume
«, zadužili su ne samo šumarsku nego
cjelokupnu hrvatsku javnost. Zadužili,
jer knjiga, reprezentativno opremljena,
pruža informacije o hrvatskim šumama i
djelatnostima koje osiguravaju proizvodnju
drvne mase i njezinu zaštitnu — ekološku
funkciju. Omogućuje i pogled u
prošlost hrvatskog šumarstva od unazad
dva i pol stoljeća tj. od vremena kada
se šumi počinje posvećivati elementarna
briga kao društvenog, općenarodnog dobra
a ne samo kao dobra pojedinca ili pojedinih
staleža, feudalaca. Ova monografija
trebala bi se naći u svakoj, osobito
osnovnoj, škoii jer će, posebno zbog brojnih
ilustracija, olakšati nastavnicima govoriti
ne samo o šumi nego i o prirodi
uopće.-"´ To je, vjerojatno, bila namjera
i izdavača, jer naklada iznosi 5000 primjeraka.


Konačno, nesporno je da »šumu treba
štiti od svih koji uživaju blagodati,
tj. od cijelog društva, a najmanje od šumara
i šumarskih organizacija. Katastrofalna
onečišćenja zraka, vode i tla, hidromelioracioni
radovi, izgradnja cesta, dalekovoda,
plinovoda, kanala i dr. utječu
na brzo propadanje šuma, a da na to
šumari koji gospodare šumama nemaju
nikakvog utjecaja«. (Matić — Skenđerović,
str. 95). Oskar Piškori


5 Učiteljica u jednoj splitskoj osnovnoj školi
pedesetih godina djeci u I. razredu o šumi govorila
je prema tekstu u dječjoj enciklopediji »Znanje
i radost«, koju je 1943. godine izdao Hrvatski izdavački
bibliografski zavod u Zagrebu.