DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 89     <-- 89 -->        PDF

stoljeća tj. od vremena kada je feudalizam
na oštroj silaznoj liniji.


8. »Nadzorništvo za pošumljivanja
krasa«, osnovano 1878. godine 1947. godine
zamijenjeno je Upravama za pošumljavanje
i melioracija krša u Rijeci i u
Splitu. Praksa za obnovu šume na degradiranom
dijelu Kraškog područja trebala
´je biti pomognuta Institutom za
pošumljivanja i meloraciju krša, koji je
također osnovan 1947. godine sa sjedištem
u Splitu. Da te ustanove nisu prestale
djelovati već nakon tri odnosno pet
godina danas bi se mogao dati odgovor,
koji se tipovi degradiranih šuma, počam
od šibljaka ili gariga dalje, mogu pretvoriti
u »gospodarske« sastojinske oblike
a koji ne. Rezultati prvih izvedenih
podmladnih (resurekcionih) sječa kao i
sadnja hrastovog žira pokazala su da tome
stoje na putu prirodna ograničenja
(primjer podmladne sječe hrastovog džbunjaka
kod sela Polače nedaleko Knina ili
sadnja hrastovog žira kod Muca, pa i
sadnja žira na Krku kojeg je četrdesetih
godina prošlog stoljeća obavio Josip Ressel).
9, Osnivanje »prvih šumskih kultura
u kontinentalnom dijelu Hrvatske« datumirano
je početkom XIX. stoljeća. To
se vjerojatno odnosi na Laudonov ga´j u
Lici na Krbavskom polju, jer je u Šumarskoj
enciklopediji navedeno, da je
taj gaj podignut za vrijeme francuske
vladavine, tj. za vrijeme postojanja
»Provincija Ilirske pokrajine« (1809—
—1914). Međutim Laudon nije bio francuski
nego austrijski vojnik a oko 1750. godine
bio je kapetan u ličkoj krajiškoj
pukovniji,1 dakle 60 godina prije francuske
vladavine. Prije Ilirije planirana
su pošumljivanja u istoj Pukovniji i u
drugoj polovini XVIII. stoljeća2 a da li
je od toga što ostvareno ostaje otvoreno
pitanje odnosno trebalo bi provjeriti na


1 Potočić , 2.: Laudov gaj. šumarski list
CXIV (1990), str. 195.


2 K o s o v i ć, B.: Prvi šumarski stručni opis
i nacrt šuma na Velebitu i Velikoj Kapeli. Ibid.
XLVVIII (1914), str. 306.


lokalitetima koji se navode kod Kosovića.
Utjecaju francuske vladavine može
se pripisati podizanje borove kulture
Bosiljevo na području tadanje Slunjske
krajiške pukovnije, koja je, prema Tomiću,
3 nastala tako, da se »od 1828 do
1842. godine 214 ralih pustare pretvorilo
u prekrasan borik« ... Isto tako, bilježi
Tomić, »u Babinoj gori, si. nar, slunjskoj
regimenti... su ponajviše na brazde posijali
borovo seme« a ima jedna dolina,
na kojoj su posijali želud (hrastov žir)
s najboljim uspjehom«.


10. Posebno priznanje zaslužuje zamisao,
da se u ovoj knjizi nađe i tekst,
koji nas upoznaje, kako su stablo i šuma
našli odjeka u likovnoj ili pisanoj umjetnosti.
Taj »zadatak« povjeren je slikaru,
povjesničaru umjetnosti i piscu
akademiku Matko P e i ć u, koji je svoj
prikaz naslovi »Feljton o stablu i šumi«.
Prvi dio je s naslovom »stablo i šuma u
svjetskoj likovnoj umjetnosti« a drugi
dio s naslovom »Stablo i šuma u hrvatskoj
književnosti i likovnoj umjetnosti«.
Kao svi Peićevi tekstovi tako se i
ovaj čita sa zanimanjem i bez poteškoća
upoznavajući šumare, kakva je »uloga
stabla i šume«, objekta rada i zvanja,
»formiranju motiva i izraza u svjetskoj
i hrvatskoj književnosti.« I više, jer »Slavoniji,
jednoj od najbogatijih hrvatskih
regija šumom, pripala je čast da baš
njezin sin, veliki knjiženvik renesanse
Jan Panonije Česmički bude izabran za
prvog pjesničkog predstavi jača ne samo
šume nego uopće stabla kao originalnog
organizma Prirode. Čitajući njegovu pjesmu
´Stablo govori´, treba imati na umu
da to piše pisac svjetske, renesansne naobrazbe.
Koliko god je to pjesma botanička,
šumarska, ona je i duboko filozofska.
Govori o tragičnoj ljudskoj sudbini,
o teškoći čovjeka kojemu je život
nalik životu stabla« (str. 303). Pjesma se


3 T o m i ć, A, nadzornik lugovah u c. kr. narodnoj
ogulinskoj regimenti br. 3: PREDLOG kako
da se občuvaju šume u potrebitom stalištu, i kojih
se pri tom pravilah deržati valja. List mesečni
horvatsko-slavonskog Gospodarskog Družtva, 1843. u
br. 9, 11. i 12.


175