DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Šumarski i lovački muzeji — N. Lukić ,
Feljton o stablu i šumi — M. P e i ć,
Pjesme o šumama — D. Tadijanović,


1. G. Kovač i ć i M. Krmpotić,
Forests of Croatia — sažetci,
Kazalo pojmova i imena,
Autori fotografija.
Samostalna karta u mjerilu 1:500.000
karta šumskih zajednica Republike Hrvatske.


Autori fotografija su:


K. Arač — 11, Arhiv Brijuni — 1, Arhiv
katedre za uzgajanje šuma — 5, Ž.
Borzan — 3, f. Cicnjak — 1, A. Dokuš —
5, I. Đuričić — 4, T. Đuričić — 1, Etienne
— 13, A. Frković — 15, M. Glavaš
— 1, M. Gradečki — 2, P. Gul — 1, M.
Harapin — 4, B. Hrašovec — 3, A. Huber
— 2, N. Komlenović — 4, A. Kopešić
— 1, Ž. Koprolčec — 1, R. Kran´jčev
— 5, A. P. B. Krpan — 9, A. Krstinić
— 3, B. Mayer — 5, P. Miljovski — 1, I.
Mrzi jak — 2, Đ. Nikolandić — 1, V. Novak
— 1, Ž. Oreškovič — 2, S. Orlić — 2,
K. Posavec — 2, B. Prpić — 7, M. Rac
— 8, D. Raguž — 2, Đ. Rauš — 14, T.
Starčević — 19, F. Šabić — 1, Č. Šilić —
2. Ž. Španjol — 3, A. Tomašević — 1 i J.
Vukelić — 46.
KOMENTAR


Usporedi li se naslov knjige — Šume
u Hrvatskoj — i njezin sadržaj vidi se, da
ona sadrži više od prikaza naših šuma;
sadrži informacije o svim elementima proizvodnje
drvne mase tj. elemente o kojima
ovisi rast i prirast šumskog drveća i
sastojina, te sadržaje koji nisu odlučni za
razvo´j šumskih sastojina (iskorišćivanje,
zaštićeni prirodni objekti u hrvatskim šumama,
npr.). Možebitna primjedba, da se
sve to nalazi i u Šumarskoj enciklopediji
nema opravdanja, jer je ŠE zadnji
svezak izašao 1987. godine a prvi sedam
godina prije a tijekom nekoliko godina
postignuti su i novi rezultati na obrađenim
područjima, kako svjedoči i citi


rana literatura. K tome o oplemenjivanju
i prehrani drveća govori se samo
o onome što se, da tako kažemo, praktički
odnosi na naše vrste i naše šume.


B. Maye r npr., naglašava da se prikazuje
stanje »šumskih tala Republike Hrvatske
pri kraju XX. stoljeća«, jer su
»tijekom posljednja tri desetljeća prikupljene
o tlima Republike Hrvatske
znanstvene spoznaje najšireg gospodarskog
i ekološkog značenja.«
Uz navedeni sadržaj potrebno je dodati:


1. Mjesto naslova »biljni svijet hrvatskih
šuma« bolje bi odgovarao »šumske
zajednice«. K navedenoj literaturi treba
dodati, da je autorica, — Hruška —
Dell´ U o m o, rezultate svojih istražiavnja
o »pokrovu Moslavačke gore« objavila
1977. godine u Šumarskom listu.
2. U tekstu »uređivanje šuma« nalaze
se i podaci o broju gospodarskih jedinica
po područjima, o šumskom fondu
u pojedinim područjima razvrstan po
dobnim (za jednodobne) ili dcbljinskim
(za preborne šume) razredima i razlLičeno
za državne od privatnih šuma; po
područjima dani su i podaci o godišnjem
etatu za I/l polurazdoblje od 1986. do
1995. godine — dakle to je sažeta najnovija
statistika.
Za čitanje prosječne drvne zalihe i
prosječnog godišnjeg prirasta (tabl. 4.)
potrebno je pročitati i Napomenu ispod
tablice. Iskazanu površinu od 600 000 ha
čistina za pošumljavanje, iako ´je bio
ograničen prostor za cjelokupni tekst,
trebalo je makar kratko obrazložiti.


Na pitanje, zašto tekst potpisuje čak
osam autora odgovor nalazimo u činjenici,
da je obrađen povijesni razvoj (uređivanja
šuma), izmjera šuma u Hrvatskoj,
kartografija šuma, tipološka osnova
uređivanja šuma i, kako je već navedeno,
šumsko bogatstvo i razvoj.


Navod, da se »pri Šumarskoj akademiji
osniva dugogodišnji geodetski tečaj«
(str. 139, 1. stupac zadnji red) ne odgo


173