DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Odgovori na postavljena pitanja registrirana su i komentirana i u Šumarskom
listu1.


1. Popis poduzeća, koja obrađuju ili prerađuju drvo te onih koja samo
trguju drvom, dan je u obliku »Priloga « tekstualnom dijelu ovog dvobroja.
Poduzeća su podijeljena na:
1. pilane, i izradu tehničkog drveta,
2. Fabrike namještaja,
3. Industrija raznih drvnih izrada, i
4. Trgovina drvom. (Nazivi prema originalnom tekstu).
Poduzeća su iskazana abecednim redom za cijelo područje tadanje Jugoslavije
uz naznaku mjesta i banovine. Navod banovine je važan, jer su
time otklonjene nedoumice, da li je određeno mjesto u današnjoj jednoj
ili drugoj državi. Tako, npr., navedena je pilana u Perušiću, ali u bosanskom
Perušiću nedaleko Rogatice; pilana u mjestu Gradac kod Raše u Drinskoj
je banovini ali na području Srbije.2


Nazivi poduzeća i pilana prenijet je baz promjena iz »Industrijske odbrane
«, ali je nepotpun i s nekim pogreškama. Zapažene su ove pogreške:


a) Pod r. br. 3. pilana se nije nalazila u Jablanovcu nego u Jablancu.
Prema IMENIKU MJESTA" Jablanovac se nalazi samo kod Zaprešića, dakle
u Hrvatskom Zagorju. Jablanac, točnije uvala Stinica, s velebitskim šumama
povezan je cestom, a neko vrijeme radila je i žičara;


b) pod r. br. 76. poduzeće »Predović« d. d. Zagreb nije moglo imati
adresu Vrhovčeva 38, jer je to bila kratka ulica (danas produžena Draškovićeva
ulica od Hatzove do Branimirove) nego br. 18. ltd.


U »Popisu« za neka drvnoindustrijska poduzeća navedene su samo njihove
središnjice a ne i mjesta u kojima se nalaze pilane. To su:


a) pod r. br. 1—16 i 3—17 navedeno je poduzeće »Drach« d. d. samo s
pilanom u Đurmancu a ne i onom u Capragu, danas Sisak-Predgrađe, na
lokaciji današnje rafinerije nafte te u Virovitici;


b) pod r. br. 59. tj. za poduzeće »Našička«, tvornica tanina i paropilana


d. d. nisu navedene pilane u Ljeskovici i Novoselcu te pilana i tvornica
tanina i dr. u Sušine — Đurđenovcu;
c) pod r. br. 62 — pilana poduzeća »Nihag« d. d. bila je u Garešnici,
točnije u Garešničkom Brestovcu;


1 Ing. O. Piškorić : Kojim putem? (Prilog našoj šumarskoj politici) Š. 1.


59. (1935), br. 9—10., str. 458—461.
2 U Drinskoj banovini bilo je 37 kotareva od kojih 16 u Bosni a ostali na području
Srbije, Krajnji kotarevi Bili su Fojnica, Travnik, Zenica, Žepče, Tuzla i Brčko.
Sjedište banovine bilo je u Sarajevu. (Popis na posebnim listovima)
:! (Sastavili B. Đorđević i B. Vasić): Imenik mesta u Jugoslaviji. Izdanje »Službenog
iista« SFRJ? Beograd 1973.


140