DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 53     <-- 53 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS
UDK 674+311.11 (497.13) Sum. list CXVII (1993) 139


DRVNOINDUSTRIJSKA PODUZEĆA
U HRVATSKOJ 1935. GODINE


Oskar PIŠKORIĆ*


SAŽETAK: U časopisu »Industrijska odbrana« 1935. godineobjavljen je popis drvnoindustrijskih poduzeća u tadašnjoj Jugoslaviji,
Kako je taj časopis danas teško dostupačan, to je ovdjedat popis onih, koja su se nalazila na području Republike Hrvatske.
Popis u Industrijskoj odbrani djelomično je pogrešan a i nepotpun.
U tom popisu ne nalazi se najveći broj poduzeća na području
Gorskog Kotara, te se ovim člankom nadopunjuje.


Ključne r i j eć i: Drvnoindustrij ska poduzeća, popis,
Hrvatska.


UVOD


Dr. inž. Franjo Podbrežni k izdavao je, u Beogradu, mjesečnik »INDUSTRIJSKA
ODBRANA«. Godine 1935. jedan dvobroj, 3—4, posvetio je
drvarskoj industriji i trgovini pod naslovom »Aktuelni problemi naše
drvarske privrede«. To je vrijeme izlaska iz svjetske privredne krize
koja je kulminirala 1930. godine, a u našem šumarstvu i drvnoj industriji
očitovala se s gotovo potpunim zastojem rada. To najbolje svjedoče i cijene
oblovina na panju za koje imamo objavljen jedan primjer i u Šumarskom
listu iz 1934. godine (str. 496); postignute prodajne cijene na panju iznosile
su 1927. godine 174 din., 1928. 193 din, 1929. 250 din., 1930. bez prodaje,
a 1931. godine postignuta je cijena od svega 54 dinara!


U traženju odgovora kako bi se mogla razrješiti aktualna problematika
drvarske privrede Inž. Podbrežnik je zatražio odgovore na ova pitanja:


I.
Da li se osjeća potreba jače planske organizacije drvne industrije u
Jugoslaviji,
II.
da li je za reguliranje drvnog tržišta u unutrašnjosti i u inozemstvu
dovoljan samo reprezentativan Centralni odbor ili je potrebna »jača«
komercijalna organizacija, kao što je npr. »Prizad«,
III.
da U je potrebno provesti jaču unutrašnju potrošnju drva i na koji
način,
IV.
da li je kod nas potrebna specijalna propaganda drva.
* Oskar Piškorić, dipl. inž. šum. u m., Avenija Vukovar 224/IV, 41000 Zagreb