DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 52     <-- 52 -->        PDF

KONCEPT NOVČANOG VREDNOVANJA SOCIJALNE ULOGE ŠUME


(G.
P f i s t e r : Ein methodisches Konzept zur monetären Bewertung der
Sozialfunktionen des Waldes)
U naslovu navedeno djelo J. Pfistera objavljeno je kao 101. knjiga »Spisa Šumarskog
fakulteta Sveučilišta Göttingen i Donjosaksonskog šumarskog pokusnog
zavoda« a izrađena je u Institutu za ekonomiku šumarstva, Odjela za ekonomiku
okoliša i drvnog tržišta. U toj knjizi od 174 stranice autor je obradio:


1. Ekonomike dimenzije šume,
2. Mogućnosti novčanog vrednovanja socijalne uloge šume,
3. Teoretske podloge novčanog vredovanja socijalne uloge šume,
4. Vrijednost šume za proizvodnju pitke vode,
5. Vrijednost šume za proizvodnju na susjednim poljoprivrednim površinama,
6. Vrijednost šume za obližnje stanovništvo,
7. Vrijednost šume za razonodu, i
8. Cjelokupnost koncepta vrednovanja.
Ograničavajući se samo na upozorenje postojanje ove aktualne knjige ipak
treba navesti jednu rečenicu. Ona daje odgovor na pitanje, kako nadoknaditi manjak
prihoda šumovlasniku kojemu je normalno gospodarenje ograničeno zbog
namjene te šume za jednu, ili i više, socijalnih uloga. Ta rečenica glasi: U deccntraliziranom
gospodarstvu te odnose treba rješavati u okviru poreznog sustava
(str. 11).


U knjizi se nalazi i popis 197 bibliografskih jedinica na njemačkom ili engleskom
jeziku te jedna na francuskom — općento o koristi (R. Rov : De l´utilite,
Paris 1942).*


Ova se knjiga nalazi u knjižnici Hrvatskog šumarskog društva.


Oskar Piškorie


* Iz popisa bibliografskih jedinica izdvajamo raspravu H. H a p i c k e - a: Naturschutz als ökonomisches
Problem, in: Zeitschrift für Umweltpolitik, 1987, Vol. 14; S. 157—195.