DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 21     <-- 21 -->        PDF

T o in a š e v i ć, A., 1990. b.: Podrivanje kao prva faza pripreme tla za pošumljivanje,
Glas. šum. pokuse 26, 393—404, Zagreb.
Hummel F. C„ & Christie J. M. 1957.: Metods used to construct the revised
yield tables for conifersin Creat Britanin. Forest research, London.
V i d a k o v i ć, M., 1982.: Četinjače, morfologija, varijabilnost, Zagreb.


Growth of Austrian pine cultures (Pinus nigra Arn. ssp. austriaca) and American
douglas fir (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco) at the location of the Poreč
forest office


Summary


In this paper the author compares the growth of the autochthonous species
(Austrian pine) and the allochthonous species (American Douglas fir) in the area
of the Poreč Forest Office in the Kontija location, in the 29th year of existence.
Cultures were raised on geological parent rock of Jurassic limestones, on which
terra rossa had formed in the Mediterannean climate conditions.


Key words : Austrian pine, American Douglas fir, limestone, terra rossa,
climate, mean diameter, height growth, diameter growth, volume of wood.


EUROPSKI ŠUMARSKI INSTITUT


Nezavisno i nedržavno istraživačko tijelo Europski šumarski institut (engl.
EFI), je osnovan i započet će svoje aktivnosti u Joensuu u Finskoj. Svrha novog
međunarodnog istraživačkog instituta je vođenje zadataka orijentiranih na multidisplinarna
šumarska istraživanja na europskoj razini s ciljem da zadovolji potrebe
tijela koja donose odluke u Europi.


Djelatnost Instituta


Glavne zadaće Instituta bit će analize šumskih resursa, snabdijevanje drvom
i zdravstveno stanje šuma, kao i prognoze budućeg razvoja europskih šuma.


Posebna pažnja posvetit će se interakciji između proizvodnje drva i ostalih
oblika upotreba šuma. U istražiavnjima će se naglašeno uvažavati ekološko gledište
problema. Institut će također razvijati metode istraživanja, standarde i
terminologiju sa zadaćom da se osiguraju mogućnosti usporedbi različitih proučavanja
stanja šuma.


Organizacijska struktura


Instiut će usko surađivati sa međunarodnim organizacijama i nacionalnim
znanstveno-istraživačkim institucijama, te djelovati kao banka podataka i informacijsko
središte o šumama Europe. Budući da će Institut podmirivati potrebe
tijela koja donose odluke, bitni su kontakti sa rukovodećim osobama u politici
upravi, administraciji i poslovanju. Finska vlada će inicijalno financirati Institut
i osigurati mu značajnu podršku u razdoblju uhodavanja aktivnosti i njihova
dostizanja do stabilne razine.


107
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Institutom će upravljati Međunarodni odbor. Broj zaposlenih osoba EFI će
se postupno povećavati do 20 istraživača te oko 10 osoba za administraciju i pomoćne
poslove. Većinu istraživača će se odabrati izvan Finske. Trajanje mandata
istraživača bit će od nekoliko tjedana do tri godine.


Lokacija


Finska ´je najšumovitija zemlja u Europi, a njena nacionalna ekonomija je
u velikoj mjeri ovisna o potrajnosti razvoja i upotrebe obnovljivih šuma. Dinamična
istraživanja okoliša, visoki životni standard, solidni politički uvjeti i lijepi
krajolik, čine Finsku atraktivnim mjestom za provođenje vremena. Grad Joensuu,
u kojem je sjedište EFI, je glavni grad sjeverne pokrajine Karelian, udaljen oko
440 km od Helsinkija, smješten u srcu borealne šumske zone.


Koji su neposredni zadaci


Europski šumarski instut sada traži svoga prvog direktora köji će preuzeti
dužnost najkasnije do kolovoza 1993. godine. Međunarodni odbor Europskog šumarskog
instituta završit će osnivanje Instituta, odobriti prvi znanstvenoistraživački
program i proračun, te izabrati prvoga direktora. Članovi Privremenog odbora
imenovat će se u siječnju 1993. godine.


Programom se predlaže obuhvatiti istraživačke teme o europskim šumama,
informacijski sustavi šumarstva, višenamjenska praćenja, baza podataka o geo-
rel´erencama, te različiti aspekti šumarske politike. Svi zainteresirani pojedinci
i organizacije dobro će doći kao sudionici pri oblikovanju programa istraživanja
kao i djelokruga Instituta.


Za dalje informacije treba se obratiti na adresu:


EUROPEAN FOREFT INSTITUTE
Dr. Risto Pa i vine n, Acting Director
Torikatu 34
SF-80100 Joensuu
FINLAND


Tel. 358-73-124395
Fax. 358-73-124393


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Hrvatske,
Hrvatske šume p. o. Zagreb, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Šumarski
institut Jastrebarsko, kao i pojedinci istraživači i rukovodioci u šumarstvu Republike
Hrvatske, trebali bi uspostavti veze s Europskim šumarskim institutom.
Razmjena publikacija i informacija, kao i neposredna suradnja sa novoosnovanim
međunarodnim šumarskim instiutom, bit će od obostrane koristi. Stoga preporučujemo
da se ta suradnja uspostavi i održava.


Pripremio: Prof. dr. Simeun Tomanić
Šumarski fakultet u Zagrebu