DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-5/1993 str. 126     <-- 126 -->        PDF

70-OBLJETNICA OBRANE PRVOG DOKTORATA ZNANOSTI
NA ŠUMARSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU


Prof. dr. Josip Baien,
prvi doktor šumarskih znanosti Hrvatskog sveučilišta u Zagrebu


Visokoškolska šumarska izobrazba započela je prijenosom nastave iz srednje
gospodarsko-šumarske škole u Križevcima na Sveučilište u Zagreb 1898. godine.
Te je godine na temelju zakona o promicanju gospodarstva u Hrvatskoj, otvorena
Šumarska akademija kao sastavni dio Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Tadašnja šumarska nastava i nastavnici nisu bili izjednačeni s ostalim
sveučilišnim znanostima, pa se poslije prvog svjetskog rata pokreće akcija da se
Šumarska akademija pretvori u samostalni odjel fakulteta. Dana 31. kolovoza
1919. godine potpisan je ukaz o osniavnju Gospodarsko-šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu koji je započeo radom škol. god. 1919/20. Apsolventi nekadašnje
Šumarske akademije nisu mogli postići doktorat znanosti u vlastitoj ustanovi,
već su morali apsolvirati još koji fakultet. Prvi doktorati na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sveučilitša u Zagrebu sticali su se prema naredbi Povjereništva
za prosvjetu i vjere od 15. ožujka 1921. pod brojem 4917. Prema tadašnjim
propisima za doktorat šumarskih znanosti valjalo je predložiti samostalno
izrađenu raspravu (inauguralnu disertaciju) iz šumarskog područja te položiti
stroge usmene ispite.


Prvi doktorat znanosti na našem fakultetu obranio je 4. lipnja 1923. godine,
ing. Josip Balen , šumarski savjetnik u Senju, s disertacijom: »Bura i njezino
značenje za pošumljenje krasa«, pred Komisijom u sastavu dr. A. Pe t rači ć i
dr. A. Ugrenović . Promocija je obavljena u auli zagrebačkog Sveučilišta
uz brojno učešće šumara, a sveučilišni rektor dr. Đuro Nenadi ć u svom je
pozdravnom govoru osobito naglasio da slučajem sudbine, on prvi rektor šumar
promovira prvog doktora šumara!


Od 1919. kada je šumarska nastava podignuta na najviši stupanj j u proteklih
sedamdeset godina, od obrane prvog doktorata na čast šumarske znanosti na
našem je Fakultetu promovirano ukupno 114 doktora znanosti!


mr. Davorin Kajba