DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 76     <-- 76 -->        PDF

IZ HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA


ZAPISNIK


97. Skupština HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA, održane 10. prosinca
1992. godine u Zagrebu u velikoj dvorani Šumarskog fakulteta.
Prisutni: Delegati iz Šumarskih društava, članovi UPRAVNOG ODBORA HŠD-a,
članovi-predstavnici Javnog poduzeća »Hrvatske šume« (direkcije, uprava šuma i
šumarija), Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta, Croatiadrva, Exportdrva,
više poduzeća prerade drva, te gosti i uzvanici iz drugih organizacija — institucija
— ukupno više od 200 sudionika.


Pripreme za održavanje 97. Skupštine obavljene su u organizaciji UPRAVNOG
ODBORA Hrvatskoga šumarskog društva i Šumarskih društava. Rasprava o mjestima
za održavanje, i prijedlozima za DNEVNI RED i odgovarajuće odluke donesene
su na 21, 22, 23, i 24. sjednici Upravnog odbora.


DNEVNI RED


I. dio
1.
Otvaranje 97. Skupštine HŠD-a, pozdravna riječ, izbor Radnog Predsjedništva,
zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika — predsjednik Adam P a v1
o vi ć, dipl. inž.
2.
Izvješće o radu za razdoblje između dvije tj. 96. i 97. Skupštine HŠD-a:
a) Izvješće tajnika — Ivan Maričević, dipl. inž.
b) Izvješće glavnog i odgovornog urednika Šumarskog lista — prof. dr.
Branimir P r p i ć.
c) Izvješće o poslovanju — Završni račun 1991. godine, i Pregled ostvarenih
rezultata za 1992. god.
d) Izvješće Nadzornog odbora — Slavko Š a r č e v i ć, dipl. inž.


3.
Nacrt financijskog plana za 1993. god.
4.
Nacrt programa rada za 1993. god.
5.
Rasprava i prihvaćanje izvješća i nacrta financijskog plana i programa rada
za 1993. godinu.
II. dio
6.
SAVJETOVANJE na temu: »Stručnjaci — sudionici u obrani domovine i
štete u šumarstvu i preradi drva zbog srpske agresije na Hrvatsku«.
Referate pripremili prof. dr. Branimir P r p i ć i prof. dr. Mladen F i g u r i ć
sa suradnicima.
7.
Zaključna razmatranja — stavovi i prijedlozi.
74
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Ad. 1.


Dipl. inž. Adam Pavlov i ć, predsjednik


Štovane dame i gospodo, kolegice i kolege!
Dozvolite mi da otvorim 97. Skupštinu HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA.
Pozdravljam sve delegate i stale sudionike, a posebno naše goste:


1. Dipl. inž, Slavka Horvatinovića, pom. ministra za polj. i šumarstvo
2. Akademika prof. dr. Mirka Vidakovića
3. Prof. dr. Mladena Figurica, dekana Šumarskog fakulteta
4. Prof. dr. Slavka Matica, prodekana Šum. fakulteta
5. Prof. dr. Paulu Durbešić, predsjednicu Hrvatskog ekološkog društva
6. Dipl. inž. Josipa Dundovića, direktora »Hrvatskih šuma«
7. Posebno srdačno pozdravljam naše uvažene kolege šumarske veterane.
Prema Statutu Hrvatskoga šumarskog društva, obvezni smo svake godine održati
godišnju Skupštinu. S obzirom na ratne okolnosti Upravni odbor je zaključio
da se Skupština održi u jesenskom razdoblju. Na 23. sjednici 15. rujna 1992. god.
prihvaćeno je obrazloženje da to bude u prosincu, a da se 98. izborna Skupština
održi po donošenju Zakona o društvenim organizacijama, i udruženju građana
tijekom 1993. godine. Također tijekom iste godine treba održati izborne Skupštine
Šumarskih društava na terenu i izabrati delegate za novu delegatsku Skupštinu
Hrvatskoga šumarskog društva.


Zaključeno je da se 97. godišnja Skupština održi u Zagrebu i to u dva dijela,
društveni dio i savjetovanje na temu — »Stručnjaci — sudionici u obrani domovine
i štete u šumarstvu i preradi drva zbog srpske agresije«. Referate na ovu temu
pripremiti će profesori Šumarskog fakulteta sa suradnicima.


Smatrali smo da je tema aktualna i da stručno-društvena organizacija kao
što je Hrvatsko šumarsko društvo, koje predstavlja više od 2.500 stručnjaka zaposlenih
u šumarstvu i preradi drva, mora razmotriti i upoznati svoje članstvo i
javnost o razaranjima koje je učinio srpski agresor u šumarstvu i drvnoj industriji
Hrvatske.


Prošle godine 20. lipnja, ovdje u Zagrebu održali smo 96. godišnju Skupštinu
Saveza društava inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske. Tada
smo naše Društvo nazvali pravim imenom Hrvatsko šumarsko društvo. Bili smo
sretni i zadovoljni što s osjećajem pune slobode, nakon uspostave pune demokracije,
možemo biti dio temeljnih snaga za razvitak naše Hrvatske domovine.
Nismo mogli pretpostaviti da ćemo u toj godini biti izvrgnuti strahovitom ničim
izazvanom genocidnom ratu od strane srpskog agresora, koji je taj rat vodio i vodi
radi prisvajanja vjekovnih hrvatskih teritorija, razarajući gotovo sve neviđenom
brutalnošću. U toj ljudskoj drami nastale su brojne obiteljske tragedije. Stradali
su mnogi gordi hrvatski rodoljubi, razoreni su i uništeni domovi, škole, crkve, bolnice,
tvornice, šume i poljoprivredna zemljišta, povijesni spomenici i civilizacijska
postignuća hrvatskoga naroda, a sve zato da bi se zatrlo postojanje tog časnog
starog europskog naroda, koji na ovim prostorima živi više od 13. stoljeća.


Međutim, u tim ratnim događajima postoji druga ispisana strana, dostojanstvo
ponosnog, prkosnog i nadasve hrabrog Hrvatskog čovjeka, koji je snagom i umom
branio i obranio svoj Hrvatski dom i vjekovna Hrvatska ognjišta.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 78     <-- 78 -->        PDF

Kolegice i kolege, dnevni red za ovu Skupštinu primili ste sa pismenim pozivom,
pa molim da li se prihvaća predloženi Dnevni red .. Hvala!
Za ovu Skupštinu predlažem radno predsjedništvo:


1. prof. dr. Branimir Prpića
2. prof. dr. Mladena Figurica
3. mr. Vladu Bogatija
4. mr. Vicu Ivančevića
5. Adama Pavlovića, dipl. inž.
Za zapisničara predlažem Ivana Maričevića, dipl. inž., a za ovjerovitelja zapisnika
Vladu Špoljarića, dipl. inž. i Nadana Sirotica, dipl. inž.
Predlažem komisiju za zaključke:


1. prof. dr. Branimira Prpića
2. prof. dr. Mladena Figurica
3. doc. dr. Josu Vukelića
4. Ivana Maričevića, dipl. inž.
5. Adama Pavlovića, dipl. inž.
Da li se prihvaćaju predloženi kandidati... HVALA!
Molim izabrane članove radnog predsjedništva da zauzmu svoja mjesta.


Prije prelaska na dnevni red, podsjetimo se da je naše redove u proteklom
razdoblju napustio određeni broj kolega inženjera i tehničara, koji su dio sebe
ugradili za unapređenje naše struke. Naše misli i sjećanja u ovome su trenutku
sa onima koji su dali svoje živote za slobodu domovine. Molim da im minutom
šutnje odamo dužnu počast.


NEKA JE SVIMA VJEČNA SLAVA I HVALA!


Dužnost mi je naglasiti da su suorganizatori ove Skupštine Šumarski fakultet
Zagreb, »Hrvatske šume« Zagreb i »Croatiadrvo«, pa im se u ime Upravnog odbora
Hrvatskog šumarskog društva i ove Skupštine zahvaljujem.


Planiramo rad prvog dijela Skupštine do 11,30 sati, zatim slijedi pauza i početak
savjetovanja u 12 sati. U pauzi je pripremljen koktel za sudionike Skupštine.
Prije prelaska na dnevni red, molim da se jave oni koji žele pozdraviti ovu
Skupštinu.


1. Dipl. inž. Slavko Horvatinović , pomoćnik ministra za poljoprivredu
i šumarstvo, u ime ministra dr. Ivana Majdaka i svoje osobno, pozdravlja sudionike
i želi puno uspjeha u radu 97. Skupštine.
U kratkom pozdravnom govoru naglašava pitanja, koja se odnose na štete u
šumarstvu i preradi drva koje su nastale kao posljedica srpske agresije na Hrvatsku,
kao i neka druga aktualna pitanja na koja treba odgovoriti šumarska i drvnotehnološka
znanost i praksa. Između ostalog zaključuje da su izravne i neizravne
štete velike, jer nije moguće organizirano djelovati na realizaciji planova uzgajanja
šuma, zaštite i iskorišćivanja šuma na okupiranim područjima, zbog opće poznatih
poremećaja i posljedica ratom-agresijom nastalih. Potrebno će biti puno smišljenog
stručnog rada u dužem vremenskom razdoblju za otklanjanje poremećaja
i stvaranja potrebnih uvjeta za unapređenje ukupnog gospodarenja šumama i šumskim
zemljištima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Želim vas podsjetiti na veoma važno pitanje, a to je kako osigurati pozitivan
utjecaj na pripremu i donošenje Zakona o denacionalizaciji, što može biti presudno
za racionalno organiziranje šumarstva i postizavanje mogućih ukupnih gospodarskih
učinaka. Na određeni način moramo usmjeriti aktivnosti kako bi u tijeku
priprema za donošenje Zakona o šumama dali naš stručni doprinos za utvrđivanje
sadržaja pojedinih članaka. Između ostalih zadataka, svakako je nužno utvrditi
najpovoljnija rješenja pretvorbe za određene djelatnosti koje nisu izravno u međuzavisnom
odnosu s tehnološkim procesima u šumarstvu. Pretvorba u industrijskoj
preradi drva obavlja se sa manje poteškoća, što je razumljivo.


2. Dr. Paula D u r b e š i ć, obraća se cijenjenom Predsjedništvu i svim sudionicima
97. Skupštine sa željom da i ovom prilikom šumari objektivno, stručno utvrde
što se sve dogodilo u šumama i sa šumama, posebno u ovom za nas veoma
teškom vremenu, kada je naš čovjek, šuma i domovina napadnuta od srpskog
agresora. Znam da su u naše šume ugrađena vaša znanja, cijelo biće i nije lako to
ni sebi ni drugome objasniti zašto se uništava ta ljepota i vrijednost stabala-šume
i okoliša, stvarano godinama — stoljećima. Svi mi koji nastojimo na drugim područjima
rada dati svoj doprinos za očuvanje čovjekova okoliša, očekujemo od
šumarske struke da će učiniti sve i stvoriti potrebne uvjete za razvoj šumarstva
i naše lijepe domovine, šumom bogatije.
Na kraju dozvolite da vam u ime Hrvatskoga ekološkog društva zaželim puno
sreće i mir.


3. Prof. dr. Mladen F i g u r i ć :
Štovano predsjedništvo, štovane dame i gospodo, kolegice i kolege — šumari
i drvarci!


Danas smo se sastali na godišnjoj Skupštini našeg Hrvatskoga šumarskog
društva, ovdje na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u našoj matičnoj
kući koja je simbol i naše struke i naše profesije, kuće koja nas je uvela u struku,
povezivala i davala nove snage i potporu da istrajemo u razvoju i napretku struke
i profesije, šumarstva i prerade drva Hrvatske.


Prema tome i samo mjesto sastanka ima simboličan značaj i naša kuća je
počašćena što je danas domaćin.
Neobično sam počašćena što upravo ja kao dekan mogu u ime Šumarskog
fakulteta pozdraviti ovaj skup i poželjeti nam mnogo uspjeha i učinkovitosti u radu.


Današnji sastanak nije samo 97-godišnja Skupština našeg Hrvatskoga šumarskog
društva nego je to prvenstveno sastanak naše struke. Naša struka ima veliku
i slavnu tradiciju i upravo se kroz ovo naše društvo profilirala, održala i razvijala.
Društvo nam je omogućilo da naša struka zauzima u državi značajne pozicije,
ali je uvijek zbog naše skromnosti nedovoljno istaknuta, nedovoljno popularizirana
i nedovoljno shvaćena.


Podsjećam da zajedno sa šumarstvom, prerada drva te celuloze i papira zapošljavaju
oko 70.000 djelatnika.


Multiplikativno djelovanje je toliko jako, da neposredno izaziva još i posredno
zapošljavanje (oko 28.000 u školstvu, trgovini i ostaloj infrastrukturi), što predstavlja
oko jedne šestine ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj.


Multiplikativno djelovanje šumarstva i prerade drva u toj mjeri je značajno,
da zaostaje samo za integralnim turizmom po djelovanju na cjelokupnu gospodarsku
aktivnost naše domovine.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Iz tih razloga moramo još jače koristiti snagu našeg društva da promičemo
i još jače afirmiramo značaj naših grana u ukupnom gospodarstvu u našoj domovini.


To posebno ističem kao potrebu u današnjem trenutku kada nam je glavna
briga i obveza što prije obnoviti uništene šume i uništene kapacitete drvne industrije.
Tu bih istaknuo i sve mogućnosti koje bi naše društvo trebalo dati kao
potporu u ponovnom osnivanju na novim načelima Institut a za drvo ili organiziranja
znanstvenoistraživačkog i razvojnog rada na novi način bez kojeg je
takva zamisao teško ostvariva. Kako se za sada oslanjamo pretežno na vlastite
stručnjake, dozvolite da u svezi s tim iskoristim ovaj pozdravni nastup i predložim
da naše društvo po uzoru na slična strukovna udruženja u svijetu za pojedina
znanstvena i stručna područja rada u šumarstvu i drvnoj industriji uvede godišnje
nagrade kao i nagradu za životno djelo zasluženim djelatnicima iz struke
i društva.


Ovo bi dalo još veći podsticaj za rad stručnjaka, a davanje određenog publiciteta
nagradi, smatram da bi povećalo značaj struke u odnosu na druge i u
okruženju.


Zamislite koliki je broj naših zaslužnih stručnjaka i velikih neimara naše struke
prošlo nezapaženo. Zašto šutimo i zašto im ne damo priznanje?


Te nagrade bi trebale biti najviša priznanja struke koje dobivaju naši stručnjaci.
Zašto da naši stručnjaci dobivaju priznanja i afirmaciju u svijetu — od drugih
šumara, i zašto da naši stručnjaci moraju svoju afirmaciju stjecati priznanjem
od drugih struka, a tek nakon toga da ih mi priznamo.


Naše šumarstvo je među vodećim u Europi, pa zar ne bi bilo logično da je
vlastito priznanje i prvo i najznačajnije.
Na taj način ovi naši sastanci ne bi bili samo rekapitulacija prethodne godine
i planovi za iduću, nego bi bili još veća godišnja svečanost struke.
Smatram da to zaslužujemo i da su nas naši prethodnici svojim radom time
zadužili.


Ad. 2a


Dipl. inž. Ivan Maričević


IZVJEŠĆE


o radu Hrvatskoga šumarskog društva između 96. i 97. Skupštine
20. lipnja 1991. godine održana je 96. Skupština u Zagrebu — (ovdje, gdje i
danas održavamo ovu 97. po redu) na Šumarskom fakultetu.
Odlukom 96. Skupštine na kojoj je sudjelovalo preko 300 članova — uzvanika,
našoj organizaciji vratio se naziv HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO od uvijek
željeni, ali osporavani od tuđinaca, koji će ova generacija stručnjaka i sve buduće
znati očuvati u pravom i punom značenju za šumarstvo i preradu drva kao i za
ukupno gospodarstvo hrvatske države.


ZAPISNIK 96. Skupštine — IZVJEŠTAJ o radu, IZVJEŠTAJ glavnog urednika
ŠUMARSKOG LISTA, ODLUKA o nazivu organizacije, STATUT, ZAKLJUČCI I
REFERATI s drugog dijela rada Skupštine objavljeni su u Šum. listu 6—9/91.
godine.


78
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Zaključci, koji se odnose na donošenje i posljedice o denacionalizaciji i suvremenije
organiziranje u šumarstvu — revirni sustav, posebno su dostavljeni na
više adresa znanja radi i zbog određenih aktivnosti.


U razdoblju između 96. i 97. Skupštine održano je 6 redovnih sjednica Upravnog
odbora, više sastanaka radnih tijela zbog pripreme sjednica i drugih aktivnosti
(predsjednika, potpredsjednika, tajnika i nositelja pojedinih zadataka) i dogovora
s predstavnicima i članovima pojedinih društava, poduzeća — institucija


o konkretnim
aktivnostima.
Za ovo izvješće nismo bili u mogućnosti pripremiti uobičajeni pregled aktivnosti
po pojedinim društvima, jer u značajnom broju naših Šumarskih društava,
objektivno nije bilo moguće organizirano djelovati, zbog srpske agresije na protorima
Hrvatske. Samo je jedan dio naših društava i u pismenom obliku dostavio
izvješće o radu u skladu Odluke Upravnog odbora u svezi s pripremama za održavanje
97. Skupštine. Članovi Upravnog odbora HŠD-a, unatoč rata koji se vodio
na našem tlu, uglavnom su redovno dolazili na sjednice i najneposrednije sudjelovali
u rješavanju pitanja, koja su se postavljala i kao posebna i zajednička, pa
prema tome i grubom analizom sadržaja rada naših organa, dobiti ćemo, nadamo
se zadovoljavajući uvid u rad Hrvatskoga šumarskog društva (i naših Šumarskih
društava).


Zapisnici sa sjednica Upravnog odbora uz niz drugih obavijesti redovno se
objavljuju u Šumarskim listovima, pa tako svi naši članovi imaju mogućnost praćenja
aktivnosti i rezultate rada Hrvatskoga šumarskog društva.


U proteklom razdoblju uz određene objektivne teškoće bilo je i subjektivnih
slabosti u utvrđivanju i realizaciji zadataka iz programa rada. Treba istaći da je
više naših članova sudjelovalo posredno ili neposredno u obavljanju poslova trajnog
karaktera, koji se odnose na pripremu i sadržaj i tiskanje Šumarskog lista
i drugih stručnih izdanja, zatim na poslove održavanja Šumarskog doma, a posebno
na ulaganja za svrsishodnije korišćenje poslovnog prostora (podruma i tavana).


Pregled važnijih registriranih aktivnosti u proteklom razdoblju Izvršnih organa
HŠD-a i ŠD-a:


— Na svim jednicama Upravnog odbora (pod 1. točkom dnevnog reda) razmatrani
su sadržaji ZAPISNIKA sa prethodne sjednice te u pravilu bez većih primjedbi
jednoglasno prihvaćeni. Predsjednik i tajnik po potrebi davali su obrazloženja
o pojedinim pitanjima i rezultatima rada između sjednica.
Također Upravni odbor za svako tromjesečje vodio je raspravu o Izvještajima


o poslovanju i ostvarenim rezultatima po pojedinim aktivnostima: stručne službe,
Šumarski list i vlastite djelatnosti, uz određena objašnjenja po pojedinim stavkama
ostvarenog ukupnog prihoda i ukupnih rashoda.
Među aktualnim pitanjima najviše se raspravljalo o problematici vezanoj za
održavanje Šumarskog doma i što svrsishodnijoj namjeni poslovnog prostora —
imajući u vidu stvaranje osnovnih preduvjeta za postavljanje i razradu i realizaciju
zadataka iz PROGRAMA RADA HRVATSKOGA ŠUMARSKOG DRUŠTVA.


Na svakoj sjednici UPRAVNOG ODBORA raspravljano je o više različitih pitanja
a neka rješenja u nastavku, među ostalima, ćemo spomenuti.


Na 19. sjednici, Upravnog odbora održanoj 1. kolovoza 1991. g., prvoj nakon
održane 96. Skupštine HŠD-a uz prihvaćanje Zapisnika 18. sjednice Predsjedništva


79
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Sudionici 97. Skupštine Hrvatskoga šumarskog društva


Saveza ITŠDI Hrvatske, prihvaćen je i prijedlog ZAKLJUČAKA 96. Skupštine s
tim da se određeni dijelovi sadržaja jasnije definiraju, što je komisija učinila.


Između ostalog prihvaćena su obrazloženja i odgovarajuće odluke o ostvarenim
rezultatima poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 1991. godine — usklađivanje
osobnih dohodaka s kretanjima u našim djelatnostima, gradu Zagrebu i Hrvatskoj.
Stručna služba je dužna pratiti kretanje cijena usluga roba i pravovremeno
utvrditi odgovarajuće cijene tiskanica, zakupnina poslovnog prostora, dvorana
i dr. u skladu ranijih odluka — stavova i dosadašnje prakse.


Zaključeno je:


— da se poduzmu odgovarajući postupci prije otkazivanja poslovnog prostora,
kojega koristi Tehnički centar za drvo, zbog neplaćanja računa.
— da se nastoji što objektivnije utjecati na preraspodjelu poslovnog prostora
u Šumarskom domu između potencijalnih korisnika — Javnog poduzeća »Hrvatske
šume«, Šumarskog fakulteta, Šumarskog instituta, Exportdrva i dr. — uvažavajući
ciljeve zbog čega je izgrađen dom 1898. g. i Zakonom o denacionalizaciji 1977.
godine vraćen nacionalizirani dio zgrade.
— da se predloži sporazumni prekid ugovorenih obveza s korisnicima, koji ne
obavljaju poslove u funkciji unapređenja i razvoja šumarstva i prerade drva (ART
KLUB i IRMO).


ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Na 20: sjednici UPRAVNOG ODBORA, održanoj 13. studenoga 1991. g. upućeno
je PISMO na adresu SAVEZA ITSIPD Jugoslavije, kojim istupamo iz članstva Saveza
Jugoslavije.


Između ostalog posebno su naglašeni problemi naplate računa, a da se po
potrebi dug utjera i sudskim putem.
Utvrđena je visina akontacije za pretplatu na Šumarski list za 1992. godinu,
različito kako je to uobičajeno u praksi.


Prihvaćen je prijedlog o preraspodjeli poslovnog prostora u Šumarskom domu
s tim da se na I. i II. katu prvenstveno ugovara s Javnim poduzećem »Hrvatske
šume« a prostorije prizemlja i podruma za potrebe prema programima Hrvatskoga
šumarskog društva. Utvrđena je visina zakupnina, koja će se mijenjati zavisno
od tečajnih promjena vrijednosti dinara.


Prihvaćen je prijedlog Šumarskoga fakulteta drvno-tehnološkog odjela da i
Hrvatsko društvo bude suizdavač Časopisa DRVNA INDUSTRIJA i da sudjeluje
u sufinanciranju jednog trobroja.


Odobrena su sredstva za pomoć prognanika i za potrebe ZNG-a i za ispraćaj
Stare godine Šumarskom društvu Zagreb.


Na 21. sjednici UPRAVNOG ODBORA održanoj 27. veljače:


Razmatran je i prihvaćen prijedlog ZAKLJUČNOG RAČUNA za 1991. g.
i izvješća Inventurne komisije i Nadzornog organa, zatim prijedlog PROGRAMA
RADA za 1992. g. i prijedlog FINANCIJSKOG PLANA za 1992. g.


Prihvaćeno je Izvješće o provedenom Natječaju a za tajnika je imenovan Ivan
Maričević, dipl. inž.
Prihvaćena su predložena idejna rješenja za adaptaciju poslovnih prostorija
u Šumarskom domu izrađena po dipl. inž. arh. Branku HALAPIJI.


Primljeno je na znanje izvješće glavnog i odgovornog urednika i tehničkog
urednika o tiskanju Šumarskog lista zbog otkazivanja pretplate za 1992. godinu
od strane određenog broja organizacija i pojedinaca. Rezultat je smanjenje naknade
na 1100 komada.


Izvješće o sudjelovanju na sastanku u Ljubljani na poziv društva Slovenije
zbog eventualnog sudjelovanja u organiziranju SIMPOZIJA povodom 200-obljetnice
rođenja RESSELA također je prihvaćeno.


Dogovoreni su uvjeti pod kojima ćemo sudjelovati kao HŠD-a.


Pozitivno je rješena molba dr. Jure Medvedovića da se KLUB ŠUMARA-IZUMITELJA
osnuje u okviru HŠD-a i da prema dogovoru sa stručnom službom može
koristiti povremeno prostorije za svoje aktivnosti.


Primljena je na znanje prva informacija o održavanju 97. Skupštine Hrvatskoga
šumarskog društva.


Na 22. sjednici Upravnog odbora održanoj 28. svibnja 1992. godine između
ostaloga prihvaćena je i druga informacija o održavanju 97. Skupštine u razdoblju
listopad-prosinac 1992. godine.


Prihvaćeno je Izvješće komisije o ponuđačima za izvođenje radova na održavanju
Šumarskog doma.
Za delegate HŠD-a koji će sudjelovati u radu Saveza IT Hrvatske određeni su:
dr. Milan Glavaš, dipl. inž. Ivan Maričević i dipl. inž. Nadan Sirotić.


81
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 84     <-- 84 -->        PDF

Odobrava se Humanitarnom fondu da koristi veliku dvoranu za izložbu u
korist obnove ratom oštećene drvne industrije Hrvatske — bez naplate.
Na 23. sjednici UPRAVNOG ODBORA, održanoj 15. rujna 1992. godine prihvaćeno
je:
Izvršenje financijskog plana za siječanj-kolovoz 1992. godine.
Primljeno je na znanje uz čestitke prof. dr. Branimiru Prpiću što je postao
počasni doktor poznatog Tehničkog univerziteta u ZVOLENU, Slovačka.
Prihvaćena su obrazloženja i prijedlozi:


97. Skupštinu održati krajem studenog — početkom prosinca 1992. godine, a
IZBORNU u 1993. godini zavisno od donošenja ZAKONA o društvenim organizacijama,
što znači i produženje mandata članovima UPRAVNOG ODBORA i NADZORNOG
ODBORA.
Izvješće dipl. inž. Branka Halapije o radovima na objektu Šumarskog doma u
potpunosti je prihvaćeno.
U izvješću je između ostaloga naglašeno:


— zaštita temelja zgrade Šumarskog doma,
— sanacija prozora,
— zamjena limarija i si.
Krajnji je rok za početak tih radova. Tijekom 1991. i 1992. godine intenzivno
se radilo na održavanju objekta. Odgovarajuća dokumentacija — troškovnici su
izrađeni za radove na krovištu, i dvorišnoj fasadi i dr. u 1993. godini.


Prema dogovorima s potencijalnim korisnicima podrumskog prostora mogu
se očekivati paralelno zahvati na zaštiti temelja i adaptaciji za prenamjenu u tijeku
1993. godine. U prošloj 1991. godini dovršeni su poslovi na adaptaciji — uređenju
potkrovlja i cjelokupni tavanski prostor je u funkciji za obavljanje kancelarijskih
poslova. Korisnici poslovnog prostora ulagali su vlastita sredstva pod određenim
uvjetima, da je visina zakupnine umanjena prema ugovoru za određeni
broj godina. S IRMOM je obavljena djelomično kompenzacija i time je znatno
smanjeno vrijeme na umanjenu zakupninu.


Za neposredniju suradnju u svezi s organiziranjem SIMPOZIJA — projekt
RESSEL sa Slovenijom, Austrijom i Italijom zadužen je prof. dr. Branümir
Prpić.


Na 24. sjednici Upravnog odbora u proširenom sastavu, prihvaćena su obrazloženja
i prijedlozi za održavanje 97. Skupštine, i danas želimo s vama obaviti
uspješno taj posao.


Izvješća u pismenom i usmenom obliku ŠUMARSKIH DRUŠTAVA upućuju
nas na zaključke da je u ovom proteklom ratnom stanju intenzitet aktivnosti bio
osjetno smanjen. No ipak određeni broj društava iako je veliki broj aktivnih članova
naj neposredni je sudjelovao u obrani Hrvatske, djelomično je radio na realizaciji
nekih zadataka iz Programa rada.


Izvješća su poslali:


1. Šumarsko društvo Zagreb
2. Šumarsko društvo Vinkovci
3. Šumarsko društvo Požega
4. Šumarsko društvo Senj.
Znanja radi navodimo da su naši veterani u Zagrebu redovno dolazili svakog
četvrtka u svoj-naš Šumarski dom — pratili i proživljavali te naše muke, najdi
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 85     <-- 85 -->        PDF

rektnije suosjećali s našim članovima i narodom u rovovima i podrumima, ali ne
sumnjajući u pobjedu — obranu naše Hrvatske od srpskog agresora. Organizirana
su predavanja, stručna, popularna i dr. ukupno 16., doprinosi od članova za fondove
u svrhu jačanja obrane Hrvatske i druge aktivnosti.


Vaš dolazak iz ŠUM. DRUŠTVA na ovu Skupštinu je dokaz da nastavljamo
tradiciju više generacija kroz aktivnosti, koje su šumarsku i drvno-tehnološku
struku dostojanstveno predstavljale našem narodu. Za 3 godine obilježit ćemo 150.
godina organiziranog uspješnog djelovanja na našem hrvatskom prostoru.


Očekujemo primjedbe o radu i prijedloge za budići rad.


Ad. 2b.


Prof. dr. Branimir P r p i ć :


IZVJEŠĆE O ŠUMARSKOM LISTU


Od posljednje godišnje skupštine Hrvatskoga šumarskog društva do ove danas
prošlo je više od godinu dana pa bi u ovome izvješću trebalo obuhvatiti gotovo
dva godišta našega časopisa 1991. i 1992. U našemu izvješću ćemo 1991. dok će ovogodišnji
Š. 1.« biti obrađen u izbornoj skupštini slijedeće godine.


U 115. godištu odnosno 1991. »Š. 1.« ima sveukupno 574 str., a sadrži 17 izvornih
znanstvenih članaka, 3 prethodna priopćenja 5 preglednih i 7 stručnih članaka.
Tu nalazimo i portrete trojice značajnih šumarskih stručnjaka, obavijesti o održanim
znanstvenim i stručnim skupovima, opisa knjiga i časopisa te različite društvene
vijesti.


Izvorne znanstvene članke pišu pretežno mladi znanstvenici što nas posebno
raduje. U relativno velikom broju znanstvenih radova zastupljene su gotovo sve
šumarske znanstvene discipline od šumarske botanike do lovstva.


U 115. godištu opisana je srpska agresija na Hrvatsku i njen odraz na šumarstvo
i preradu drva u nas. Dan je, nadalje, i apel nastavnika Šumarskog fakulteta
upućen šumarskim znanstvenicima širom svijeta u kojemu se preko 1000 kolega
izvješćuje o strahotama i zvjerstima agresije te posljedicama na šumarstvo, preradu
drva te znanost jedne i druge struke.


I ove godine se »Š. 1.« bori s materijalnim poteškoćama pa smo morali donijeti
nepopularnu mjeru povećanja pretplate.


Za iduću skupštinu Društva pripremamo prijedlog u svezi s profilom i redakcijom
lista te prijedloge za veće sudjelovanje izdavačke djelatnosti Društva u
promidžbi uloge šume u zaštiti okoliša.


Ad. 2c. i 2d.


Izvješće o poslovanju za 1991. godinu i izvješće Upravnog odbora objavljeno
je u ŠUMARSKOM LISTU broj 3—5/1992. godine.


Ad. 3.


Uvodne napomene i obrazloženja polaznih osnova za izradu Financijskog plana
za 1993. godinu i kratki osvrt na ostvarene rezultate za razdoblje siječanj-rujan
1992. godine dao je tajnik Ivan Maričević . Također je obavijestio delegate
da se u Šumarskom listu redovno objavljuju Izvješća o poslovanju Hrvatskoga
šumarskog društva.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 86     <-- 86 -->        PDF

Ad. 4.


Adam Pavlović , upoznao je delegate s polaznim osnovama za određena
područja sadržana u Nacrtu Programa rada za 1993. godinu. Kratkim osvrtom naglasio
je važnija pitanja — zadatke, koji se posebno utvrđuju na bazi stručne pripreme
i obrade za donošenje odgovarajućih odluka na sjednicama Upravnog odbora
(Održavanje Šumarskoga doma, tiskanje Šumarskog lista i dr.).


Ad. 5.


Podnesena Izvješća pod drugom točkom dnevnog reda i Nacrti pod 3. i 4.
točkom prihvaćeni su bez posebnih primjedbi.


Ad. 6.


SAVJETOVANJE na temu: »Stručnjaci — sudionici u obrani domovine i štete
u šumarstvu i preradi drva zbog srpske agresije na Hrvatsku«.


Uvodno izlaganje o štetama u šumama koje su nastale kao posljedica ratnih
razaranja (raketiranja, miniranja, topovska zrna, napalm bombe i dr.) dao je prof,
dr. Branimir P r p i ć.


O šumskim požarima i uzrocima u ratnim okolnostima govorio je mr. Petar
Jurjević , voditelj Odjela za ekologiju u J. P. »Hrvatske šume«. O štetama u
preradi drva koje su nastale uslijed ratnog razaranja govorio je dipl. inž. Denis
J e 1 a č i ć, asistent na Šumarskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu.


Gubici nastali u ratu su prema svim dosadašnjim procjenama vrlo veliki.
Najveće štete, koje se ne mogu izraziti u materijalnim odnosima jesu gubici naših
junaka u obrani domovine i ubijanja djece, žena, staraca — naših građana u njihovim
domovima, bez ikakvog povoda. Veliki broj djelatnika šumarstva i prerade
drva sudjelovao je u domovinskom ratu, a više od stotinu izgubilo je živote. Danas
nažalost, ne možemo sa sigurnošću govoriti niti o broju poginulih, a niti o veličini
šteta u šumama i preradi drva, jer se još uvijek trećina našega HRVATSKOG
područja nalazi pod srpskom okupacijom (UNPA i ružičaste zone) i nemamo mjerodavnih
informacija.


Nakon izlaganja otvorena je rasprava.


1. Dr. Milan Glavaš , naša je dužnost da točno ustanovimo broj poginulih
naših djelatnika u obrani domovine i s dužnom pažnjom to obilježimo i upišemo
u našu i općehrvatsku svijest za sve generacije koje će živjeti slobodne na ovom
tlu i podneblju. Samo tako možemo osigurati slobodu za našu djecu i spriječiti
potencijalne koljače iz Kusonja ili...
2. Dipl. inž. Slavko Horvatinović , želim Vas izvijestiti da postoji inicijativa
i u Saboru da se na ovu temu o štetama u šumama — šumarstvu i preradi
drva zbog srpske agresije na Hrvatsku, pošalje pismo na adresu UNPROFORA.
Predlažem da se to načini i poveže s aktivnostima Hrvatskoga šumarskog društva
— naše struke. Zatim ukratko govori o projektima za obnovu — sanaciju
šteta, ali izražava svoje mišljenje da mi ne trebamo barem u prvoj fazi obnove
računati na dodatna sredstva, već računati na vlastite izvore i prema tom prilagoditi
naše programe obnove i razvoja. Smatram da se u prioritete svakako treba
uvrstiti nabavka suvremenih sredstava za zaštitu šuma od požara.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 87     <-- 87 -->        PDF

3. Dr. Paula Durbešić , naše Hrvatsko ekološko društvo u svojim aktivnostima
pratilo je to barbarsko uništavanje svega vrijednoga što su stvorili naši
vrijedni ljudi i najizravnije smo nastojali dati svoj doprinos za rješenja koja će
zaustaviti agresiju i uništavanje: Plitvičkih jezera, Kopačkog rita, Trsteno, Paklenice,
Prašnika. Nažalost moramo zaključiti, još uvijek su te prirodne rijetkosti
ugrožene i pred nama su veliki zadaci i odgovornosti da što prije osiguramo zaštitu
svega što je ugroženo u našoj Hrvatskoj. Neka poznata svjetska imena nisu
ispunila naša očekivanja jer nisu osudili ta barbarska uništavanja — bilo je izjava
»pa nije to tako jako stradalo« — već će se ta stabla oporaviti (u tom smislu).
4. Dipl. inž. Josip D u n d o v i ć, govori o programu i zadacima J. P. »Hrvatske
šume« u cilju izgrađivanja racionalnije organizacije šumarstva. U svezi prestruktuiranja
spomenuo je Program koji će se dostaviti Vladi nakon recenzije i mišljenja
stručnjaka sa terena. Za realizaciju zadataka tražiti ćemo kredite uz vlastita
sredstva. Izgrađujemo takvu unutarnju organizaciju, da se što više otvorimo prema
van, kako bi određene poslove obavljala druga specijalizirana poduzeća u određenom
postotku, zavisno o vrsti poslova, uvjeta koje nam nameću opće i posebne
okolnosti. Što se tiče našeg utjecaja na gospodarenje šumama na privremeno okupiranom
području praktično je zanemariv. Prema neslužbenim, ali vjerodostojnim
informacijama na tim područjima sa šumama se ne postupa u skladu sa Zakonom
i propisima koji su utvrđeni UREĐAJNIM ELABORATIMA, već se obavljaju
nedozvoljene radnje — uništavanje šuma. O tome smo obaviještavali nadležne organe
preko UNPROFORA i predložili da se takvi postupci zabrane. Očekujemo da
će tijekom 1993. godine biti oslobođene šume na cijelom području Hrvatske, tada
ćemo osigurati i primjenu naših odluka i pravila u načinu gospodarenja šumama.
Pripreme za izvršenje tih zadataka su obavljene kao i potrebna sredstva — taj
zadatak mogli bi odmah početi realizirati.
Izvješćujemo delegate, da će Monografija o šumama Hrvatske izaći iz tiska
prije Božića.


5. Prof. dr. Ivan M i k o 1 š, u ovim nesretnim ratnim neprilikama kada govorimo
o štetama koje su nastale u šumama i općenito u šumarstvu Hrvatske, mislimo
na štete i posljedice u gospodarenju šumama. Želio bih na primjeru Šumarskog
fakulteta — Katedri za zaštitu šuma ilustrirati posljedice zbog nepravovremene
pripreme odgovarajućih kadrova za specijalističke poslove. Stvaranjem
što realnijih nastavnih programa i odgovarajućom kadrovskom politikom moguće
je izbjeći ubuduće i takve vrste šteta u šumarstvu.
6. Mr Vice Ivančević , potrebno je i u Šumarskom listu registrirati imena
naših članova, koji su izgubili živote u obrani Hrvatske i predlaže da se u okviru
naše organizacije osnuje FONDACIJA, koja bi kroz različite oblike (školovanje
i si.) omogućili potrebnu brigu za djecu.
Predsjednik Adam P a v 1 o v i ć na kraju zahvaljuje svim sudionicima na sudjelovanju
97. Skupštine. Komisija za zaključke pripremit će prijedlog zaključaka
u skladu vođenih rasprava, datih prijedloga i usvojenih odluka, koje će Upravni
odbor Hrvatskoga šumarskog društva verificirati.


Zapisnik 97. Skupštine kako je to u našoj praksi uobičajeno biti će objavljen
u Šumarskom listu.


Zapisnik sastavio: Ovjerovitelji:
Ivan Maričević, dipl. inž. v. r. 1. Vladimir Špoljarić, dipl. inž. v. r.


2. Nadan Sirotić, dipl. inž. v. r.