DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 66     <-- 66 -->        PDF

KNJIGE I ČASOPISI


HORTIKULTURA
Godište 50—59.


Ovaj svezak »Hortikulture«, koji je
izišao početkom ove, 1993, godine označen
je s »br. 3—4/1991 — 1—4/1992.« s isprikom
urednika »na relativno dugom
mirovanju (jer) tijekom teškog domovinskog
rata doista nemadosmo uvjeta za
nakladničku djelatnost. Bavimo se drugim
zadaćama«.


Redoslijed članaka je slijedeći:


Izvorni znanstveni članci


M. Obad-Šćitaroci i A. Denich:
Perivoj uz dvorac u Novom Marofu.
Pregledni članci


P. Š o 1 i ć : Prilog poznavnju vrste Querers
ilex L. — u Rijeci i okolici,
Ž. Š p a n j o 1: Stubičke toplice — prinos
obnovi vrtno-arhitektonskog prostora,
S. P e g a n : Planiranje zelenih površina
gradskih industrijskih lokacija.
Hrvatska u domovinskom ratu
(Urednik): Proslov,


I. Kolarić : Oštećenja gradske zelene
površine Osijeka ratne godine 199192,
K. D a n i č i ć : Oštećenja dubrovačkih
nasada u ratnim razaranjima,
L. J e 1 i ć : Ranjeni Zadar i njegov okoliš.
Prikazi


S. Bertović: I. BRALIĆ: Nacionalni
parkovi Hrvatske.
Razno


M. Jurković i B. Jurković-Bev
i 1 c q u a : Botanički vrtovi Švedske.
S. Bertović i B. Klepka: Velebitski
botanički vrt (povodom 25. obljetnice
osnutka),
J. Orhanić : Stručne zanimljivosti,
J. Č a 1 e t a : Vodosprem — značajna novost.
In memoriam


J. Š t i m a c : Zvonimir Kani.
Bez naslova


S. V. Letinić: Bojovnički versi.
Iz sadržaja na prvo mjesto stavljamo
prikaze posljedica ratnih razaranja na
zelene površine odnosno parkovna stabla
u navedenim mjestima. Posebna su vrijednost
prilozi fotografija u boji (11) koje
najrječitije prikazuju stradanje stabala.
U parkovima, naseljima i drvoredima
Osijeka stradalo je preko 50´ „ stabala
od toga 8" i, s ozljedama koje su posve
uništili stabla ili su ozljede takove, da
stabla nisu više sposobna za život. Takovih
je oko 600. U Dubrovniku od 27
objekata (perivoja i vrtova) njih 11 pretrpjela
su oštećenja između 70 i 100%,
dakle praktički nesposobnih za opstanak.
Tako i drveće dokazuje koliko su bila
nesmiljena i bezobzirna razaranja bezumnika.
I. Jelić saopćio je izvještaje razaranjima
i na objektima koja malo zaostaju
od onih iz drugog svjetskog rata.


Za praksu vrijedan je prilog J. Orbanića
»Stručne zanimljivosti«, kao kopač
kanala na tri kotača, zamagljivači Greenhouse,
nova programirana gnojiva, nova
ruža »multirose« (»vrlo otporna prema
hladnoći, ledu i bolestima, nema rezidbe
... vrlo efektna cvatnja«), i dr.


»Vodosprem« J. Čaleta je nazvao polimer
britanske tvrtke AGRICULTURAL
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 67     <-- 67 -->        PDF

POLYMER LTD pomoću kojeg se »poboljšava
zadržavanje vlage u tlu i opskrba
biljaka vodom«. To je zapravo i
oglas, jer prikaz završava uputom da se


o tom polimeru može dobiti upute od
tvrtke »HYMAK« — Split, tei./fax: 058 —
56 28 90.
Različita klasifikacija članka o parkovima,
onom u Novom Marofu i onom u
Stubičkim toplicama, nema opravdanja
tj. oba su ili izvorna znanstvena ili prethodna
priopćenja. To više, jer je Španjol
detaljnije obradio smjernice za »obnovu
perivoja.«


O. Piškorić