DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 61     <-- 61 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI — PROFESSIONAL PAPERS


UDK 674.02
Sum. list CXVII (1993) 59


SMANJENJE EFIKASNOSTI PRERADE DRVA USLIJED
RATNIH ŠTETA


Denis JELACIĆ*


SAŽETAK: Drvna industrija Republike Hrvatske jedna je od
značajnijih gospodarskih grana. Ta industrijska grana ostvarivala
je najveći neto devizni efekt u Republici. Napadom agresora drvna
je industrija teško ranjena. Velik je broj poduzeća uništen ili
oštećen, mnogo je zaposlenih ostalo bez radnog mjesta. Proizvodnja
je pala za trećinu. Potencijal za. kvalitetnu proizvodnju jošpostoji, no proći će dosta vremena dok se dosegne prethodnarazina efikasnosti proizvodnje.


1. UVOD
Drvna industrija jedna je od industrijskih grana koja je bila značajan
nosilac gospodarskog razvoja, izvoza i zapošljavanja Republike Hrvatske. Prije
ovog genocidnog rata u industrijskoj preradi drva u oko 200 poduzećabilo je oko 51 000 zaposlenih, što je činilo 10,2°/o svih zaposlenih u industriji.
Ova privredna grana ostvarivala je izvoz u vrijednosti oko 640 milijuna DEM
godišnje, što je iznosilo oko J4,5°/o robnog izvoza Republike. Drvna industrija
Hrvatske ostvarivala je oko 8° U društvenog proizvoda Republike, a vrlo je
važno napomenuti da je u ovoj privrednoj grani ostvarivan najveći neto devizni
efekt od svih industrijskih grana.1


Značajno obilježje prerade drva je i to što je disperzirana po cijelom
teritoriju Republike Hrvatske, kao nijedna druga industrija, što je utjecalo
na gospodarski razvoj nedovoljno razvijenih krajeva Republike i zapošljavanje
radne snage. Osim toga drvna industrija Hrvatske u posljednjih je pet
godina ostvarivala godišnju stopu porasta izvoza od preko 15°/o. Najveći
izvoz ostvarivan je najvećim dijelom na konvertibilno tržište, a najviše u
Italiju oko 40°/o, Njemačku oko i5*/o i Veliku Britaniju oko 5"/». Uz to u drvnoj
industriji Hrvatske postoji duga i vrlo njegovana tradicija s velikim brojem
visoko i srednje obrazovanih kadrova. Instalirana oprema u pogonima
drvne industrije, uz kvalitetnu domaću, pretežno je uvezena od najboljih
europskih i svjetskih proizvođača. Uz podatak da se radi o vrlo kvalitetnoj
domaćoj drvnoj građi lako je uočljivo da je ova industrijska grana imala i,
unatoč ratu i ratnim razaranjima velikog broja pogona, još uvijek ima veliki
potencijal.


* Denis Jelačić, dipl. inž. Katedra za organizaciju proizvodnje u drvnoj industriji,
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1 Podaci za 1990. Croatiadrvo d. d. Zagreb.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 62     <-- 62 -->        PDF

U ovom je ratu drvna industrija Hrvatske teško ranjena. Velik je broj
objekata bio vrlo primamljiv cilj za četničke topnike, pa su neki objekti
potpuno uništeni ili spaljeni. Neki su vrlo oštećeni tako da je u njima rad
gotovo nemoguć, dok ima objekata koji se mogu sanirati uz veće ili manje
investicije. Ono što je, međutim, nenadoknadivo su ljudski životi. Smrtno
stradale zaposlene i članove njihovih obitelji nije moguće vratiti.


Slika 1. Drvna industrija Republike Hrvatske s prikazom oštećenih i otetih
poduzeća


2. ZAPOSLENI
Govoreći o stradalima u ovom ratu treba pažnju usredotočiti na zaposlene
u ovoj privrednoj grani. Iz podataka skupljenih na više razina znamo
da ima:


preko 100 smrtno stradalih,


preko 300 ranjenih.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Preko 2 500 zaposlenih kolega u drvnoj industriji bilo je mobilizirano u
obrani drage nam Domovine. Tome još treba pridodati da oko 21 700 zaposlenih,
što čini 43°/o, nema gdje raditi ili radi nadljudskim naporima u
nemogućim uvjetima, budući da su poduzeća u kojima su radili uništena ili
teže oštećena. Osim radnih mjesta mnogim zaposlenima u ratom zahvaćenim
područjima uništena je ili oštećena imovina, što još više otežava njihov
položaj.


3. PODUZEĆA DRVNE INDUSTRIJE
Tijekom rata, kakav nikada u povijesti nije vođen, uništeno je ili teško
oštećeno oko 40 poduzeća drvne industrije. Među takvim poduzećima nalazi
se velik broj prije rata uspješnih kolektiva kao što su:


MOBILIA — Osijek
DRAVA — Osijek
BELISĆE — Belišće
SPAČVA — Vinkovci
ORIOLIK — Oriovac
SLAVONIJA — Slavonski Brod
GAJ — Podravska Slatina
STJEPAN SEKULIĆ — Nova Gradiška
SLAVONIJARADINOST — Nova Gradiška
PAPUK — Pakrac
FIO — Okučani
TROKUT — Novska
SAVA — Sunja
TUROPOLJE — Turopolje
1NDUSTROGRADNJA — Brinje
PERU SIC — Perušić


Uništeno je oko 20«/» kapaciteta, a otprilike isto toliko nalazi se na trenutno
okupiranom području. Tako su oteti i slijedeći pogoni:


GLINA — Glina
VRGINMOST — Vrginmost
VRHOVINE — Vrhovine
LIKAPROIZVOD — Udbina
ŠAMARICA — Dvor
MAJUR — Kostajnički Majur
PLJEŠIVICA — Donji Lapac
PILANA — Bjelopolje
JAVORNIK — Mazin


Ova poduzeća prije rata zapošljavala su oko 2 000 radnika. Ukupne štete
u hrvatskoj drvnoj industriji u 1991. procjenjuju se na 1 milijardu DEM, a
procjene govore da je u 1992. iznos približno jednak. Vrijednost otetih poduzeća
procjenjuje se na oko 9,5 miliona DEM.


U 1991. godini izgubljeno je u proizvodnji oko / milijun radnih dana, a
u 1992. godini, samo u siječnju, još oko 200 000. Procjenjuje se gubitak u
1992. od oko 600 000 radnih dana.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Evo još nekih podataka dobijenih putem anketa koje su sproveli Croatiadrvo
d. d. — Zagreb i Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


Pad proizvodnje u 1991. 11 0/


U (i


Proizvodnja piljene građe 37
Proizvodnja finalnih proizvoda 29
Proizvodnja i prerada papira 33


Tablica 2.


Direktne štete u %


Građevinski objekti 20
Strojevi i uređaji 25
Energetska postrojenja 30
Poslovne zgrade 5
Poslovni inventar 1
Prodajni prostor 2
Skladište sirovina 3
Skladište poluproizvoda 1
Skladište gotovih proizvoda 7
Transportna sredstva 5
Ukupno oko 200 mil. DEM 100


Tablica 3.


Neke indirektne štete u 1991. u mil. DEM


Nenaplaćena potraživanja 15
Gubici u proizvodnji 260
Gubici zbog sirovina 80
Gubici smanjenog plasmana 170
Izgubljena dobit 32


4. ZAKLJUČAK
Unatoč ovim zastrašujućim podacima valja imati na umu da je duh hrvatskih
ljudi neuništiv i da je cijela država, pa tako i drvna industrija sposobna
obnoviti porušeno. Idealan primjer pružaju zaposleni ORIOLIK-a.
Pogon tapeciranog namještaja u Oriovcu direktno pogođen zapaljivom granatom
izgorio je do temelja. Zaposleni su preselili u nove pogone u Gradiškoj
i nastavili s proizvodnjom. Veliku pomoć pružili su im i privatne radionice
u tom kraju, a Oriolik je na ovogodišnjoj Ambijenti sklopio nove i potvrdio
stare ugovore sa stranim partnerima iz Njemačke i Austrije.


Hrvatska je drvna industrija tradicionalno izvozom povezana sa velikim
dijelom svijeta, a posebno Europe, jer 66<>/o njenog izvoza otpada na EEZ.
Velik je broj prijatelja koji brinu o stanju drvne industrije Hrvatske i nude
pomoć. Ona je u ovom trenutku neophodna, kako bi se ponovno osposobila
za kvalitetan daljnji rad, kao, uostalom i cijela Republika. Hrvatska uz pomoć
prijatelja ima potencijala da ostvari ponovo rezultate koje je dosizala
prije srpske agresije.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 65     <-- 65 -->        PDF

LITERATURA


Brežnjak , M.: ŠTETE U DRVNOJ INDUSTRIJI HRVATSKE USLIJED SRPSKE
AGRESIJE NA REPUBLIKU HRVATSKU, Šumarski list, Zagreb, 1991.
»Croatiadrvo« : STANJE I POLOŽAJ PRERADE DRVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
S POSEBNIM OSVRTOM NA PROBLEM FINANCIRANJA, dopis od


15. travnja 1992., Zagreb, 1992.
Klepac , D.: HRVATSKO ŠUMARSTVO DANAS I SUTRA, Vjesnik HAZU, 5—6/
/1992., godište I, Zagreb, 1992., str. 57—70.
Radoš , M.: HRVATSKA DRVNA INDUSTRIJA TEŠKO JE RANJENA, Drvna industrija,
43 (1), Zagreb, 1992., str. 18—19.
Šumarsk i fakulte t Sveučilišta u Zagrebu: STRUČNJACI-SUDIONICI U
OBRANI DOMOVINE I ŠTETE U ŠUMARSTVU I PRERADI DRVA ZBOG
SRPSKE AGRESIJE NA HRVATSKU, Anketa provedena u drvnoj industriji
Hrvatske, Zagreb, prosinac 1992.


Wood Industry Efficiency Decrease as a Result of War Damages


Summary


Croatian wood industry si one of the most important economy branches.
Before war that industry achieved the larget currency net income of all. Because
of aggression wood induströ is badly wounded. Many firms are damaged or destroyed,
many employees have nowhere to work. Production decreased for one third.
Potential for quality production still exists, but a great deal of time will pass before
production reaches up to prewar efficiency.