DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 60     <-- 60 -->        PDF

kovima, kolika je pomoć potrebna i da li ju je moguće dati, te s kakvim
posljedicama.


3. TEHNIČKA PITANJA ALTERNATIVNIH PROGRAMA — TECHNICAL
ISSUES OF ALTERNATIVE PROGRAMMES
U okviru tehničkih pitanja i problema valja istaknuti da se u alternativnim
šumarskim programima pri složenom poljoprivredno-šumarskom malom
posjedu mogu razmatrati najrajličitiji projekti.


Započimamo dakako s uzgojem šumskih površina, visokog tipa, autohtonih
vrsta, koje odgovaraju konkretnom staništu i obećavaju najvišu moguću
proizvodnost, biljno-sociološku stabilnost, kao preduvjeta visoke rezistencije
takvih šuma od štetnog djelovanja različitih agenasa.


Mogući su dakako posebni programi, npr. uzgajanje božičnih drvaca, na
terenima pogodnim za to uzgajanje brzorastućih mekih listača u kratkim
ophodnjama za proizvodnju celuloze ili drvnih ploča.


Pored naprijed spomenutih tipično šumarskih ciljeva, moguće je pri alternativnom
gospodarenju uzgajanje ili prikupljanje šumskih plodova, sjemenja
i si.


Osim toga, moguće su alternativne djelatnosti temeljene na šumi i drvu,
kao što je drvorezbarstvo, drvotokarenje, izrada suvenira, igračaka i ukrasa
od drva ili sušenih plodova, češera, šišarki i si.


WOODLAND GRANT SCHEME


»Program pomoći za pošumljavanje zemlje« (Engleske) potpomaže privatnike
sa slijedećim iznosima:


1.
Za izradu programa radova za koje traži pomoć 1000 FRF (francuskih franaka);
2.
Za pošumljivanje površina bez šume ili sječina 6000 do 16000 FRF time da
prednost imaju listače i male površine za pošumljivanja, te za šumske
proplanke pripomoć može iznositi najviše 20% ukupne površine programa;
3.
Za njegu kultura pripomoć se kreće od 100 do 350 FRF ha/godišnje tijekom
pet godina počam od 11. godine starosti kulture. Prednost listače i
male površine. Ukoliko je šuma posebno značajna za okoliš pomoć može
iznositi do 450 FRF ha/godišnje;
4.
Za pošumljivanje poljoprivrednih površina dodjeljuje se posebna pomoć za
četinjače 4000 FRF/ha a za listače 6000 FRF/ha.
O. P.
* Pomoć je iskazana u francuskim francima, jer je izvor informacije francuski — FortHs de France
1992. No 358.