DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 52     <-- 52 -->        PDF


točno obrazloženje uzroka doznake i sječe,

ispravno tumačenje ekstremnih pojava u vezi s pojačanim sječama,

stjecanje realnije slike o kretanju danas posebno aktuelnog pitanja
zdravstvenog stanja šume,

valjanu procjenu stanja sastojina obzirom na promjene struktura
izvršenim sječama,

procjenu uravnoteženosti između produkcije i korištenja odnosno
sječe i priliva,

analizu uspješnosti dosadašnjeg i prognozu budučeg gospodarenja, i

tumačenje ostalih specifičnih pojava vezanih uz doznaku i sječu, nastalih
tijekom gospodarenja.
Uvjereni smo, da će opisani postupci a naročito grafički prikazi realiziranog
etata po debljinskim stupnjevima — obzirom na točnost podataka,
jednostavnost prikazivanja i efikasnost interpretacije — postati nezaobilazni
pokazatelji u analizi i tumačenju evidencija sječa, naravno u okviru potreba
i namjene šume za koju se evidencije vode.


LITERATURA


Alabovski , V., 1951: Doznaka stabala, Narodni šumar V (7—8): 240—244. Sarajevo.
Cestar , D. & Hren , V., 1967: Prilog načinu doznake stabala kod prebornog
gospodarenja. Šumarski list XCI (11—12): 452—455, Zagreb.
E i ć, N., 1954: Vođenje evidencije sječa i obračun doznačene drvne mase. Narodni
šumar VIII (7—8): 314—321, Sarajevo.
E i ć, N., 1962: Priručnik za praktično uređivanje i procjenu šuma u BiH. Zavod
za izdavanje udžbenika: 131—139, Sarajevo.
Hadžiahmetović , M., 1955: Doznaka stabala, sječa i evidencija sječa na FŠOD
»Igman«. Narodni šumar IX (11—12): 495—503, Sarajevo.
Klepac , D., 1961: Novi sistem uređivanja prebornih šuma. Polj.-šum. komora
Zagreb, 46 pp.
Klepac , D., 1965: Uređivanje šuma. Nakladni zavod Znanje: 261—264, Zagreb.
Klepac , D., 1972: Istraživanja o utjecaju defolijatora na prirast jelovih šuma.
Šumarski list XCVI (1—2): 40—62, Zagreb.
Klepac , D., 1975: Gubitak prirasta u jelovim šumama koje se suše. Šumarski
institut Jastrebarsko. Radovi (23): 130—139, Zagreb.
K r i ž a n e c, R., 1969: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodarsku jedinicu Belevine
(1970—1979). Šumarski fakultet Zagreb, 142 pp.
K r i ž a n e c, R., 1979: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodarsku jedinicu Belevine
(1980—1989). Šumarski fakultet Zagreb, 264 pp.
Križanec , R., 1986: Nastavno-pokusni šumski objekti (NPŠO) Zalesina. Glasnik
za šumske pokuse, Posebno izdanje 2: 291—296. Zagreb.
Križanec , R., 1989: Osnova gospodarenja za NPŠO gospodarsku jedinicu Belevine
(1990—2000). Šumarski fakultet Zagreb, 243 pp.


Matić , V., 1952: Doznaka u prebornim šumama. Narodni šumar Sarajevo, 51 pp.


Pogačnik , F., 1947: O kontrolirani prebiralni sečnji. Gozdarski vestnik VI: 173—
—176, Ljubljana.
Sommer , H. G., 1961: Tannenkronen im Plenterwald. Forstwiss. CBL. Paul Parey
Verlag, Hamburg-Berlin.


Š a f a r, J., 1948: Doznaka stabala u prebornim šumama. Šumarstvo I (3): 47—52.


Žufa, L., 1954: Kartoteka sastojina. Šumarstvo VII (5): 301—302.


50