DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Evidencije sječa bukve pokazuju — izuzev specifičnog slučaja u 1971. godini
— pojačane sječne zahvate u nižim debljinskim stupnjevima u 1962,
1976—1978 i 1981. godini. Sječe su šumsko — uzgojnog karaktera. Provođene
su u svrhu reguliranja odnosa crnogorica — bjelogorica i oslobađanja jelove
regeneracije od prekobrojne zastupljenosti fiziološki jačeg konkurenta —
bukve.


Od 1986—1989. godine za sječu su sistematski obilježavana bukova stabla,
koja su počela urastati u slojeve nadstojnih stabala i zauzimati prostor
na štetu jele.


Za opisani način doznake tijekom 30-god. periode 1959—1989. (propisan
Osnovama gospodarenja) karakteristična je hiperbolična struktura doznačenih
i posječenih stabala bukve (vidi sliku 3).


Struktura doznake identična je učešću bukve i ostalih listača u strukturi
broja stabala gospodarske jedinice (K r i ž a n e c R., 1989).


ZAKLJUČAK


Saznanja stečena tijekom 30-godišnjeg vođenja doznake i evidencije sječa
za nastavno-pokusni-šumski objekt gospodarske jedinice Belevine, mogu
se za evidencije sječa po broju stabala sažeti u slijedeće zaključke:


1. Pri odabiru i obilježavanju stabala za sječu (doznaci) spoznali smo
— da evidencije doznačenih stabala vođene u manualima doznake kronološki
po rednom broju uz ubilježene primjedbe o stanju i razlozima odabira
svakog za sječu doznačenog stabla, proširuju dijapazon primjene podataka
evidencije sječa.
2. Tijekom analize i tumačenja podataka evidencije sječa utvrdili smo
— da se brojčanim podacima evidencije sječa povećava točnost analize
kad su prikazani po vrstama prihoda i pritom razvrstani po debljinskim
stupnjevima;
— da se stupanj informativnosti brojčanih podataka evidencije sječa po
broju stabala značajno proširuje grafičkim prikazom debljinskih struktura
doznačenih i posječenih stabala po vrstama prihoda.
3. Analizom grafikona debljinskih distribucija doznačenih i posječenih
stabala utvrdili smo
— distribucija doznačenih i posječenih stabala mogu biti unimodalnog,
bimodalnog i hiperboličnog oblika;
— da oblik distribucije ovisi o vrsti i učešću pojedinog prihoda u ukupnoj
strukturi doznake;
— da hiperbolični oblik distribucije indicira pojavu ekstremnih negativnih
utjecaja jednog ili više faktora širokog dijapazona i jakog intenziteta.
4. U radu prikazani postupci vođenja doznake i evidencije sječa mogu se,
osim za oficijelno propisanu kontrolu izvršenja planovima sječa predviđenog
etata po mjestu, vremenu, vrsti drveća, količini i vrsti prihoda, uspješno primijeniti
i kao vjerodostojni — direktno izmjereni pokazatelji za: