DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Na pr., povećano učešće GSP u 1959 te 1968—1970. posljedica su pojačane
pojave sušaca jele izazvane napadima različitih defolijatora a posebno moljca
jelinih iglica (Argyresthia fundella). Detaljnije informacije zainteresirani
mogu naći u radu — D. Klepac 1975.


Od 1974—1977. evidentirano je u GSP povećano učešće vjetroizvala, stabala
prekomjerno zaraženih imelom i postupno povećavanje broja sušaca,
nastalih naglim smanjivanjem asimilacijskog aparata zbog odumiranja i otpadanja
iglica. Bili su to prvi nagovještaji pojačanog sušenja jele. Ono je u
godišnjim etatima GSP od 1974. stalno prisutno a jače izraženo u razdoblju
od 1983—1986. godine. O uzrocima sušenja iznijeto je niz hipoteza. Prevladava
mišljenje, da se radi o kompleksu uzroka koji djeluju istovremeno ili se jedan
nastavlja na drugi. Premda osnovni uzroci sušenja još nisu izdvojeni,
posljedice su očigledne i zabrinjavajuće, jer moramo (što smo već istakli)
stalno narušavati strukturu obilježavanjem za sječu i onih stabala, koja smo
u prethodnim doznakama — obzirom na zdravstveno stanje, izgled i položaj
u sastojini — tretirali kao stabla budućnosti.


Treća informacija koju dobivamo grafičkim prikazom struktura doznačenih
i posječenih stabala je učestalost pojave još jedne kulminacije u distribuciji
doznake. Druga — nazovimo je sporedna kulminacija — ukazuje na
binarnu strukturu doznake. Ukupnu strukturu možemo jasno razlučiti na
dvije manje-više normalne distribucije različitog položaja, amplituda i područja
definiranosti.


Binarna ili bimodalna distribucija pokazuje, da se doznačena stabla
spontano grupiraju u dva stratuma, bez voljnog utjecaja prevoditelja radova.
S toga aspekta doznaka u prebornoj šumi identična je s doznakom u
dvoslojnim sastojinama.


Identifikacija ove pojave iz brojčanih je podataka teška i nesigurna. Dijapazon
i jačina mogu se cjelovito sagledati na grafičkim prikazima (vidi
godine 1959, 1961—1963, 1966—1970, 1972 i 1976—1977 na si. 2a, 2b i 2c).


Prvi uzrok ove pojave u strukturi doznake GRP je pozitivni propis Osnove
prema kojem treba gospodariti u prebornom obliku grupimičnim načinom.
Povećan broj doznačenih tanjih stabala u GRP rezultat je uzgojnih
radnji u dobro oblikovanim no pregustim grupama koje tvore stabla prvog
proširenog debljinskog razreda (od 10—30 cm prsnog promjera).


Drugi uzrok pojave sporedne kulminacije, rjeđi u GRP a učestao u GSP,
posljedica je prevelike pokrovnosti odnosno zastrtosti stabala prvog proširenog
debljinskog razreda krošnjama nadstojnih stabala. Pokušaj preživljavanja
plagiotropnim razvitkom krošanja zbog nedovoljnih količina svijetla
savršava sušenjem. Podstojna stabla nemaju uvjeta za normalni razvitak zbog
brojnosti i nepovoljnog površinskog rasporeda nadstojnih stabala.


Visina maksimuma prve (sporedne) kulminacije je u strukturama doznake
vrlo važan indikator stanja dijela sastojina kojeg tvore stabla prvog proširenog
debljinskog razreda.


Promjene stanja ovog dijela sastojina mogu se dobro pratiti komparativnom
analizom triju grafikona ukupnih struktura doznake GRP i GSP po
ophodnjicama. U prvoj (1959—1969) sporedni maksimum GRP je izrazit, u
drugoj (1970—1979) je osjetno niži a u trećoj (1980—1989) je izostao. Maksimum
GSP je u drugoj ophodnjici veći od onog u prvoj, zbog specifične
doznake u 1972. godini, u kojoj su stabla debljinskog razreda tankog drva