DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Krajem svake ophodnjice su analizom grafikona struktura doznačenih i
posječenih stabala (si. 2a, 2b i 2c) utvrđeni po vrstama prihoda utjecaji izvršenih
sječa na promjene struktura sastojina po broju stabala i doneseni
zaključci o uspješnosti provedenih postupaka po vrstama prihoda.


Analizom grafikona struktura broja posječenih stabala po godinama i
ophodnjicama (si. 2a, 2b i 2c) proširili smo saznanja o »dosadanjem gospodarenju
« u gospodarskoj jedinici Belevine slijedećim novim informacijama.


Prva, izuzetno važna informacija dobivena grafičkim prikazom realiziranog
etala su oblici poligona debljinskih struktura doznačenih i posječenihstabala. Iz slika 2a, 2b i 2c vidimo, da se poligoni struktura od godine do
godine međusobno razlikuju po obliku, disperziji, spljoštenosti i učestalosti
pojave još jedne kulminacije u nižim debljinskim stupnjevima. No, za gotovo
sve poligone glavnog redovnog prihoda (GRP) svojstven je osnovni oblik
identičan normalnoj razdiobi s kulminacijom između 50—60 cm prsnog promjera
uz jedno izrazito odstupanje (1972. god.), nekoliko modaliteta oblika
i učestaloj pojavi druge kulminacije (bimodalna razdioba).


Doznaka se kao svojevrstan uzorak uzet iz populacije — preborne šume,
bez obzira na njezinu specifičnu unutrašnju izgrađenost, stalnu nejednoličnost
vanjskog izgleda i promjenljivost strukture, distribuira identično strukturi
populacije.


Distribucije doznačenih stabala u ovom radu odraz su prevođenja struktura
sastojina iz visoke regularne u prebornu, kako je to propisano ciljem
gospodarenja od 1954. godine (D. Klepac , 1954). Strukture redovnih doznaka
odraz su struktura sastojina prijelaznih oblika gospodarenja a ukupne
strukture odraz nepredvidivih negativnih utjecaja na razvitak stabala.


Svako odstupanje strukture doznačenog GRP od normalne distribucije
ukazuje na negativno dominantno djelovanje jednog ili više čimbenika, a
jačina promjene oblika distribucije, na intenzitet djelovanja.


Specifičan primjer je struktura etata u 1972. godini. Iz brojčanih se podataka
teško može sagledati specifičnost strukture doznačenih stabala. Grafički
prikaz — međutim — hiperboličnom strukturom jasno odražava štetne
posljedice pojave visokog i mokrog snijega s ledenim ovojem zimi 1971/72.
godine u cijeloj regiji.


Dugogodišnjim stručnim radom iniciranu pojavu i praćenjem razvitka
osiguravan opstanak prirodne regeneracije — do evidentiranja priliva u mjerenom
dijelu sastojina — ekstremni je faktor (kako vidimo iz slike 2b za
1972. god.) desetkovao u jednoj sezoni. Kako u većini slučajeva na takve i
slične uzroke — nerijetko katastrofalnih razmjera — ne možemo utjecati,
preostaje nam, da u što kraće vrijeme raspoloživim gospodarskim postupcima
što bolje saniramo posljedice, što je u ovoj gospodarskoj jedinici
i učinjeno.


Druga značajna informacija grafičkih prikaza doznake su strukture s
dominacijom učešća GSP u ukupnom etatu. One npr. u godinama 1959,
1968—1970, 1972, 1974—1977, 1983 i 1986. indiciraju izrazito nenormalne uvjete
razvitka. Uzroci mogu biti različiti a posljedice su — kako to pokazuju
grafikoni — manje više slične. Zbog toga su neophodne konzultacije »šumske
kronike«.


46