DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1993 str. 44     <-- 44 -->        PDF

mukotrpni trud provoditelja stručnih radova, što se bez valjane evidencije
može paušalno tumačiti i kao posljedica pogrešnog ili neadekvatnog gospodarenja.
Zbog toga se ovoj doznaci i njenoj analizi mora posvetiti posebna
pažnja.


To očito potvrđuju brojčani podaci tabela 2—4 a još očiglednije grafikoni
slika 1, 2a, 2b, 2c i 3.


Globalni dojam o ukupno posječenom broju stabala po godinama i vrstama
prihoda (tab. 2 i si. 1) je neujednačenost izvršenih sječa.


|-BROJ DOZNAČEN/H I POSJEČENIH STABALA (N)


NPSO -Gosp. jed. BEL EVINE (1959 -1989)


Sumarni brojčano i grafički predočeni podaci evidencije ukupnih sječa
koriste se za identifikaciju godine ili razdoblja sa izrazitim nepravilnostima
i anomalijama u realizaciji etata.


Isto tako, iz brojčanih podataka evidencije sječa (tab. 3 i 4) ne može se
cjelovito ocijeniti oblik debljinske distribucije doznačenog broja stabala i
utjecaj doznake na promjene strukturnih odnosa.


Za cjelovitu i realnu ocjenu uspješnosti »dosadanjeg gospodarenja« neophodno
je brojčane podatke realiziranog etata po broju stabala — prikazati
i analizirati grafički — po debljinskoj strukturi i vrstama prihoda.


Grafičke slike neminovno povećavaju stupanj informativnosti podataka
evidencije sječa, kako to pokazuje analizirani primjer.


(Na grafikonima si. 2a, 2b i 2c podaci o GIP crnogorice su zbog malog
učešća, nemogućnosti točnog grafičkog prikaza u nužnom mjerilu kao i
preglednost grafikona prikazani zajedno s GRP, a za bjelogoricu iz istih razloga
svi prihodi sumarno).


42